Coeli Global Selektiv har blivit med polskt e-handelsbolag

I måndags gjorde vårt nya e-handelsbolag Allegro en börsintroduktion på Warszawabörsen. Börsintroduktionen kommer att gå till historien då Allegro direkt blir ett av Polens största börsbolag. Anledningen till vårt intresse för Allegro är att e-handeln är den starkaste konsumenttrenden just nu. Att handla via nätet istället för att fysiskt besöka butiker är inte bara bekvämt utan säkrare nu när coronaviruset härjar i vårt samhälle.

Allegro är en marknadsplats på nätet, det vill säga bolaget har inga egna produkter utan erbjuder sin marknadsplats för andra handlare. Allegros affärsmodell påminner om bolag som Amazon och Alibaba som också är marknadsplatser. En skillnad är att Amazon även har egna varor och konkurrerar därmed med sina handlare, något som Allegro inte gör. En annan skillnad är att Allegro också driver en prisjämförelsehemsida, Ceneo. Det fina med Ceneo är att det driver trafik till Allegros marknadsplats. Allegro får även intäkter av biljettförsäljningar för konserter och genom att sälja annonsplatser deras hemsida. Besök gärna Allegros hemsidor allegro.pl och ceneo.pl.

Allegro är ett snabbväxande bolag. Vi räknar med att bolagets omsättning under 2020 kommer växa med 50 procent då den ökande e-handel till stor del hänger ihop med att den pågående pandemin gör att vi handlar ännu mer på nätet. Allegro är nästan bara verksamma i Polen och det fina är att de i princip är ensamma på den marknaden. Den närmaste konkurrenten är Alibaba, men eftersom Allegros hemsida är på polska utgör Alibaba inget större hot. Allegro har 12,3 miljoner aktiva köpare på sin hemsida och 117 000 handlare erbjuder sina produkter på marknadsplatsen. Att ha en nationell e-handelsplats med det egna landets språk är ett framgångsrecept. Det vet vi från Magazine Luiza som är vårt Brasilianska e-handelsbolag som idag är ett av de bolag i Coeli Global Selektiv som har ökat mest i värde sedan köp.


Stapeldiagrammet visar Allegros starka tillväxt inom e-handel. Vi ser att bolaget kommer växa sin omsättning med 50 procent under 2020. Källa: Allegros IPO-prospekt och Coeli Global AB

Jag tycker Polen är ett spännande tillväxtland med sina 40 miljoner invånare. Polens yta är 70 procent av Sveriges men befolkningen är 300 procent större och landets BNP per capita är 61 procent av Sveriges. Polen är ett fattigare land än Sverige men ekonomin växer relativt snabbt och landet är ett av de rikaste länderna i Östeuropa.

Coeli Global Selektivs rena innehav inom e-handel är nu Amazon, Magazine Luiza och Allegro. Utöver dessa tre bolag med e-handelsfokus äger vi också Estée Lauder, L’Oréal, adidas, Microsoft, Adobe och Apple som säljer mycket via sina egna e-handelskanaler. Även våra betalningsbolag Visa och Mastercard gynnas av att vi handlar på nätet. E-handel är en stark trend inom globalfonden och ska så vara då e-handel är en stark global trend där det finns mycket pengar att tjäna.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.