Coeli Global Selektiv har blivit med polskt e-handelsbolag

I måndags gjorde vårt nya e-handelsbolag Allegro en börsintroduktion på Warszawabörsen. Börsintroduktionen kommer att gå till historien då Allegro direkt blir ett av Polens största börsbolag. Anledningen till vårt intresse för Allegro är att e-handeln är den starkaste konsumenttrenden just nu. Att handla via nätet istället för att fysiskt besöka butiker är inte bara bekvämt utan säkrare nu när coronaviruset härjar i vårt samhälle.

Allegro är en marknadsplats på nätet, det vill säga bolaget har inga egna produkter utan erbjuder sin marknadsplats för andra handlare. Allegros affärsmodell påminner om bolag som Amazon och Alibaba som också är marknadsplatser. En skillnad är att Amazon även har egna varor och konkurrerar därmed med sina handlare, något som Allegro inte gör. En annan skillnad är att Allegro också driver en prisjämförelsehemsida, Ceneo. Det fina med Ceneo är att det driver trafik till Allegros marknadsplats. Allegro får även intäkter av biljettförsäljningar för konserter och genom att sälja annonsplatser deras hemsida. Besök gärna Allegros hemsidor allegro.pl och ceneo.pl.

Allegro är ett snabbväxande bolag. Vi räknar med att bolagets omsättning under 2020 kommer växa med 50 procent då den ökande e-handel till stor del hänger ihop med att den pågående pandemin gör att vi handlar ännu mer på nätet. Allegro är nästan bara verksamma i Polen och det fina är att de i princip är ensamma på den marknaden. Den närmaste konkurrenten är Alibaba, men eftersom Allegros hemsida är på polska utgör Alibaba inget större hot. Allegro har 12,3 miljoner aktiva köpare på sin hemsida och 117 000 handlare erbjuder sina produkter på marknadsplatsen. Att ha en nationell e-handelsplats med det egna landets språk är ett framgångsrecept. Det vet vi från Magazine Luiza som är vårt Brasilianska e-handelsbolag som idag är ett av de bolag i Coeli Global Selektiv som har ökat mest i värde sedan köp.


Stapeldiagrammet visar Allegros starka tillväxt inom e-handel. Vi ser att bolaget kommer växa sin omsättning med 50 procent under 2020. Källa: Allegros IPO-prospekt och Coeli Global AB

Jag tycker Polen är ett spännande tillväxtland med sina 40 miljoner invånare. Polens yta är 70 procent av Sveriges men befolkningen är 300 procent större och landets BNP per capita är 61 procent av Sveriges. Polen är ett fattigare land än Sverige men ekonomin växer relativt snabbt och landet är ett av de rikaste länderna i Östeuropa.

Coeli Global Selektivs rena innehav inom e-handel är nu Amazon, Magazine Luiza och Allegro. Utöver dessa tre bolag med e-handelsfokus äger vi också Estée Lauder, L’Oréal, adidas, Microsoft, Adobe och Apple som säljer mycket via sina egna e-handelskanaler. Även våra betalningsbolag Visa och Mastercard gynnas av att vi handlar på nätet. E-handel är en stark trend inom globalfonden och ska så vara då e-handel är en stark global trend där det finns mycket pengar att tjäna.

Författare

Henrik Milton
Förvaltare Coeli Global Selektiv

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01