Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select november 2023

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var 11,2% under november månad, var vilket var 8,7 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. Förklaringen till den starka uppgången i småbolagsfonden var att aktiemarknaden diskonterade in att centralbankerna sannolikt är klara med höjningarna av styrräntorna. Gnistan till den raketfyllda uppgången var att den senaste amerikanska inflationssiffran kom in lägre än väntat. Ibland krävs det inte så mycket mer för att verkligen väcka marknaden till liv. Här följer tre exempel på bolag i fonden som hade en smått otrolig avkastning i november, Napco securities +56,7%, Alfen +51,1% och Pagseguro Digital +50,4%.

De aktier som gav det bästa bidraget under månaden var Napco Securities, VITEC Software och Elmos Semiconductor. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Staar Surgical, Text samt Sterling Infrastructure.

Denna månad lyfter vi fram cybersäkerhetsbolaget Qualys, som rapporterade fina siffror som visade vilken fantastisk hävstång bolaget har i sin verksamhet. I årstakt växte omsättningen nästan 13%, och nettovinsten steg hela 68%. Då bolaget är skuldfritt, tjänar man också pengar genom att ha kassan på ett konto som ger bra ränta. Rapporten överraskade marknaden och aktien steg med 10 % under rapportdagen till nytt All Time High.

Vi rekommenderar att ni kikar in på vår blogg www.coeli.se/global/bloggen/ då vi nyligen publicerat ett inlägg om vår senaste resa till Chicago, där vi besökte Bairds årliga industrikonferens.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Under månaden tilltog intresset för ”risky asset” baserat på att centralbankerna förmodligen är klara med räntehöjningarna för att bekämpa inflationen. Den senaste datan för amerikansk inflation kom in på 3,2%, vilket gör Fed mer komfortabla att låta räntevapnet vila. Då marknaden hade förväntat sig en högre inflationssiffra blev detta starten på det lättnadsrally vi såg under november. Det är inte bara i USA som inflationen faller utan även i Europa. Vid den senaste mätningen kom inflationen in på 2,4% inom EMU, där framför allt lägre mat- och energipriser varit den stora bidragsgivaren.

I våra förvaltningsberättelser under hösten har vi beskrivit hur de höga räntorna på konto och obligationer, varit reella alternativt till aktiemarknaden vilket gjort att kapitalflödet gått åt ”fel håll”. Under november var det tydligt att flödet återvände och att investerarna återigen var beredda att köpa aktier på bred front.

Derivatmarknaden för ränte-futures har börjat prisa in (diskontera) sänkningar av korträntorna under nästa år. Vi håller tummarna för att så blir fallet eftersom vi alla kan skriva under på att höga räntor i långa loppet är onödiga och kan ses som en extra skatt på konsumtion och investeringar. Vi kan också konstatera att VIX-index, populärt kallat ”skräckindex”, är nere på samma nivåer som vi hade 2019 innan Coronapandemin. VIX-index visar aktiemarknadens förväntningar på volatiliteten i S&P 500 kommande 30 dagar. Enkelt uttryckt så indikerar ett lågt värde, låg förväntad volatilitet, och ett högt värde, hög förväntad volatilitet.

Förändringar i portföljen

Under månaden köpte vi tre nya bolag och sålde fyra befintliga innehav. De bolag vi sålde var amerikanska Staar Surgical samt Novanta, svenska Note och brasilianska Magazine Luiza. De bolag vi adderade till fonden var tyska Aixtron (Champion) och amerikanska United States Lime & Materials (Champion). Aixtron är ett bolag i halvledarsektorn som är ledande inom sin nisch, med en marknadsandel på 55%. Bolaget producerar maskiner som kan tillverka halvledare av kiselkarbid (SiC). Fördelen med att använda kiselkarbid, är att halvledaren då klarar högre spänning (Volt) och högre temperatur. Det andra nya bolaget är United States Lime & Materials som bryter och producerar kalkprodukter till bland annat fönsterglastillverkning, vattenrening och rökgasrening. När det kommer till bolag som jobbar med utvinning, så uppstår det ofta lokala monopol, vilket bolaget utnyttjar i till exempel Texas, Oklahoma och Arkansas.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Månadens avkastning i den globala småbolagsfonden visade vilken kraft det kan vara i tillgångsklassen småbolag. Trots den fina uppgången den senaste tiden är värderingen fortsatt låg i relation till stora bolag. Som förvaltare kan vi alltid påverka vilka bolag vi investerar i. Vi kan dock inte påverka när marknaden ska börja dela vår syn och belöna dessa fina kvalitetsbolag med stigande aktiekurser. Månadssparande kan vara ett ypperligt sätt, att som sparare ta bort störningsmomentet att försöka tajma marknaden och förutspå när uppgången kommer. När börsen väl fattar tycke för något, exempelvis småbolag, brukar det gå snabbt.

För nästa års vinster är P/E-talet 18,2 för Coeli Global Small Cap Select och vi bedömer att vinsterna kommer att växa nästan 16,5% under 2024. Vi tror att vi har en attraktiv portfölj som ska kunna skapa god avkastning till er som är andelsägare.

Vi tackar för förtroendet att få förvalta ert kapital.

Graf Small Cap Select nov 23

Graf staplar nov 23

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.