Hållbar tillverkning av vegetabiliska specialfetter och oljor är vägen framåt för skånska AAK


AAK:s CEO Johan Westman presenterar bolagets strategi på den årliga kapitalmarknadsdagen som hölls i Århus på Jylland. Efter presentationerna var det visning av AAK:s moderna fabrik som bland annat tillverkar fetter till Choklad.

I mitten av november var jag och vår nya produktspecialist Max Lundberg på AAK:s kapitalmarknadsdag i danska Århus på Jylland. Vi brukar åka på några kapitalmarknadsdagar per år för att få ännu djupare kunskaper om de bolagen vi äger. Under kapitalmarknadsdagen träffade vi några ur bolagets ledningsgrupp: CEO Johan Westman, CFO Fredrik Nilsson, CTO Henning Villadsen och CMO Anne Mette Olesen.

Med AAK:s inriktning på vegetabiliska specialfetter och oljor är bolaget väl positionerat för att växa med global matkonsumtion. För att växa snabbare och mer lönsamt än marknaden har bolaget riktat in sig på specialprodukterna inom fett och oljeindustrin där marginalerna är bättre. AKK har stort fokus på att hela produktionskedjan ska vara hållbar, allt ifrån inköpen av råvaran till produktionen av de olika produkterna. Under dagen fick vi lära oss att spårbarheten vid inköpen är otroligt viktigt för att säkerställa kvalitén och att man kan leva upp till sina högt ställda mål. Marknadschefen Anne Mette Olesen berättade ingående hur de jobbade med hållbara inköp av sheanötter i Västafrika. AAK har startat ett program som man kallar Kolo Nafaso som går ut på att man skapar bra arbetsvillkor för de över 130 000 kvinnor som samlar in och levererar sheanötter till AAK:s insamlingscentraler. I programmet ingår bland annat att de ger kvinnorna förskottsbetalning så de får en jämnare inkomst och på så sätt kan försörja sin familj och se till så barnen går i skolan. AAK har även ett samarbete med Cloetta gällande inköpen av sheanötter. Det som är så intressant med sheanöten är att träden som nöten kommer ifrån växer vilt i den tropiska delen av Afrika. Det innebär att AAK inte har några stora möjligheter att påverka utbudet utan det är naturen som till mångt och mycket bestämmer skördens storlek.


CFO Fredrik Nilsson berättar om de finansiella målen på bolagets kapitalmarknadsdag. Fredrik var med på vår bolags- och makrokväll som vi anordnade i början september (se separat blogginlägg).

Ekonomichefen Fredrik Nilsson bekräftade att de håller kvar vid sitt mål om att EBIT (rörelsevinsten) ska växa med 10 procent varje år framöver. För att nå det målet kommer AAK behöva fortsätta att investera för att växa sin produktionskapacitet då de inte kan förlita sig på prishöjningar. Företagsförvärv kommer också vara en viktig del för tillväxten och drivarna för förvärv är geografisk expansion, ökad produktkapacitet och att få tillgång till ny teknologi. Drivarna för den organiska tillväxten är att hitta fler möjligheter i konsumenttrenderna, hitta marknader med bra tillväxtmöjligheter, att positionera sig ännu bättre i segmentet av specialprodukter och fokusera på hållbarhet. En viktig del i den organiska tillväxten är det AAK kallar ”co-development” vilket innebär att man tillsammans med kunden förfinar och utvecklar nya produkter för att öka AAK:s och kundens försäljning.


Fredriks Nilssons målsättning är att EBIT (Earnings Before Taxes and Interest = rörelsevinsten), de gula staplarna, ska växa med 10 procent varje år. Vi gör bedömningen att om AAK kommer leverera på sin målsättning så kommer net income (nettovinsten), de gröna staplarna, att växa i storleksordningen 12–14 procent per år. Om AAK även gör förvärv kommer omsättningen och vinsten att öka ännu mer.  Det finns dessutom synergieffekter (samordningsfördelar) som man kan utnyttja vid bolagsförvärv som gör att vinsten kan växa ytterligare.
Källa: Bloomberg

I vår fond, Coeli Global Selektiv, så kategoriserar Andreas och jag AAK som en champion. AAK har särställning som leverantör till sina kunder, höga inträdesbarriärer baserat på deras produktionskapacitet, teknologi och marknadsandel. Bolaget gynnas av den globala befolkningstillväxten och att människor får det bättre och kan köpa mer mat, godis och kex. En annan stark drivare är försäljningen av näringsämnen till barn och gamla. Sedan gillar vi också att bolaget har en låg skuldsättning vilket gör att de nu skulle kunna köpa ett bolag med ett börsvärde motsvarande ett småbolag. Skulle de även behöva göra en nyemission för att betala för förvärvet är vi rätt säkra på att existerande investerare skulle ställa upp med mer pengar till detta välskötta bolag. Vi gillar också AAK:s nya varumärke Akoplanet som kommer att bli en bra plattform för framtida tillväxt.

Slutligen är vi väldigt förtjusta i AAK:s alla ansträngningar gällande hållbarhet. Vi är övertygande om att om deras satsningar på olika typer växtbaserade produkter kommer bidra till omsättningstillväxt. Speciellt nu när det pågår en stor debatt om att vi måste minska köttkonsumtionen för att rädda klimatet.


Under kapitalmarknadsdagen bjöd AAK:s kock på mjukglass som innehåller ingredienser från växtriket.

Författare

Henrik Milton
Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

Köp fond

Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond. Läs mer om oss.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01