Intel – en konkurrent att hålla koll på

Under vår ”teknologivecka” i San Francisco som arrangeras av investmentbanken Goldman Sachs träffade jag det legendariska halvledarbolaget Intel. Det som är spännande med Intel är att bolaget fortfarande är det ledande bolaget inom tillverkning av hårdvara trots att det är ett av de äldsta bolagen industrin. Intel grundades 1968 av Gordon E Moore och Robert N Noyce. Det var Gordon som skapade ”Moore’s law” 1965 vilken innebär att antalet transistorer på ett microchip dubblas vartannat år som i sin tur gör att datorkapaciteten fördubblas på två år. Det fina med detta är att datorerna blir allt mindre samtidigt som de blir mer kraftfulla. Små microchip är bra för miljön eftersom ett mindre chip förbrukar mindre energi. Andra fördelar med ett mindre chip är att det krävs mindre material vid tillverkningen och energiförbrukningen blir lägre.


Jag står utanför Intels huvudkontor i San José i Kalifornien. Intel är en av de största tillverkarna i världen av bland annat mikroprocessorer och NAND-minnen. Skillnaden mellan NAND- och DRAM-minnen är att NAND sparar information på datorn när den är avstängd medan DRAM används när man jobbar med datorn. 

Det som Intel gjort rätt de senaste åren är att bolaget har skiftat fokus i takt med att efterfrågan har förändrats. Intel är mest känt för att många datorer har Intel-processorer och många känner nog till deras egen reklamslogan ”Intel inside”. Fram till 2013 var Intel fokuserad på PC-marknaden. 2017 ändrade de fokus till att bli mer ”data”-fokuserade vilket gör att Intels inriktning nu ligger på att leverera utrustning till operatörer av bland annat molntjänster. Affärsområdet ”data” omfattar även utrustning till Internet of Things (AI, ADAS) och nätverk (5G, Media.).


Källa: Intel Inc.
Intel ändrar fokus på sin verksamhet och datacenter-affären får nu större betydelse för bolagets framtid då den växer snabbare än PC-marknaden.  

Beträffande marknaden för NAND-minnen, som har varit svagt sedan hösten 2018, tror Intel att det vände i fjärdekvartalet 2019. För helåret 2020 kommer bidraget från affärsområdet minnen att bli större än tidigare. Vi hittar två ”highlights” i Intels senaste Q4-rapport: omsättningen för datacenter växer 19 procent i årstakt vilket är snabbare än marknaden och att vinst per aktier växer 19 procent sett över ett år. Vi äger inte Intel och planerar inte att göra det heller men vi tycker det är viktigt att träffa Intel eftersom de är en konkurrent till våra egna innehav i halvledarsektorn. Vår exponering mot halvledare är Nvidia, TSMC och ASML som växer snabbare och är mer lönsamma. Både TSMC och Nvidia är konkurrenter till Intel. TSMC är världens största tillverkare av processorer och minnen och Nvidia designar bland annat grafikprocessorer. Det som TSMC och Intel har gemensamt är att båda använder maskiner från ASML.

Jag avslutar med ett litet investeringsråd. Satsa på bolag som kan skala sin verksamhet utan att kostnaderna ökar för mycket. Om man jämför Intel som tillverkar hårdvara mot Adobe som tillverkar mjukvara så är Adobes affärsmodell betydligt mer lönsam när man utnyttjar bolagets skalfördelar. När Adobe har utvecklat programvara kan bolaget sälja hur många program som helst utan att kostnaden ökar nämnvärt. När Intel ska tillverka ett microchip så krävs det insatser i form av kiselplattor, maskiner och energi. Detta resulterar i att Adobes bruttomarginal är >85 procent och Intels bruttomarginal är ca 58 procent (Källa: Bloomberg). Bruttomarginalen i kombination med tillväxten är förklaringarna till att Adobe handlas till en högre multipel (PE-talet) än Intel.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.