Skriv ut

Månadsbrev Diskretionär förvaltning januari 2019

Med våra dikretionära portföljer Aktiv allokering väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Aktiv allokering är unik och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd vid börsfall samt extra gas när börsen går bra. Aktiv Allokering Total har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Aktiv Allokering Trygghet har en aktieexponering som normalt varierar mellan 20-30 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Oron på världens finansmarknader höll isig under de tre första veckorna i november med fallande kursersom resultat. Oron för att den amerikanska centralbanken Fed ska höja räntan för mycket samtidigt som tillväxten förväntas avta under nästa år, handelskriget mellan USA och Kina samt avmattning av den kinesiska ekonomin har legat som en våt filt över marknaderna. Under sista veckan i november gav Fed de första tydliga tecknen på att de kommer vara försiktigare med kommande höjningar. Detta tillsammans med spekulationer om att Trump och Kinas Xi Jin Ping skulle skapa någon form av överenskommelse under G20- mötet i helgen (vilket också blev fallet) fick marknaderna att vända upp. Starkast utvecklades tillväxtmarknadsländerna medan svenska och europeiska aktier utvecklades svagast, allt mätt i svenska kronor.

Stämningsläget var allmänt dystert på kreditmarknaderna under hela månaden med stigande spreadar och sjunkande obligationspriser. Marknadsbalansen påverkades negativt av fortsatta utflöden ur både europeiska och amerikanska fonder. Oljepriset fortsatte att falla under november med ominskad kraft. På tvåmånader har priset fallit med drygt 1/3 till cirka 50 dollar/ fatet vid utgången av november.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Även om trycket på de finansiella marknaderna har lättat, i alla fall tillfälligt, är inte så fallet för de konjunkturmässiga signalerna som fortsätter att försämras. Uppgången under januari på världens börser är främst en reaktion på den något överdrivna nedgången under december månad. USA är det land av världens största ekonomier som ligger längst fram i cykeln och som även varit först med att höja styrräntan. Efter att Fed tvingats backa från sitt uttalande om två ytterligare räntehöjningar prisar nu marknaden in oförändrade räntor en bit in på nästkommande år (2020). Under 2018 utvecklades den amerikanska ekonomin starkt som en följd av kraftiga skattesänkningar. Däremot förväntas inga nya skattesänkningar i år och då ringarna på vattnet av föregående års stimulans avtar kommer tillväxten sakta in under det nya året. Under 2018 saktade både Europa, Asien med Kina i spetsen och Japan in. Kina har resurserna att stimulera men det krävs att de gör mer för att tillväxten ska stabiliseras. I exportberoende Europa och Japan märks avmattningen tydligast inom tillverkningsindustrin och sektorn närmar sig nivåer som liknas vid en lågkonjunktur. Risken finns att det blir sämre innan det blir bättre. Hushållen kommer däremot fortsatt må väl med historiskt låg arbetslöshet, reallöneökningar och låga räntor. Ett undantag är de svenska hushållen som blivit allt mer pessimistiska inför framtiden de senaste månaderna, sannolikt ett resultat av att fastighetspriserna på nytt faller i värde.

Vid kommande månadsskifte går Trumps tidsfrist ut mot Kina med kraftigt höjda tullar om de inte kommer överens innan dess. Att den kinesiska ekonomin utvecklats svagt och att den amerikanska förväntas tappa fart under året ökar sannolikheten för någon form av lösning, något som marknaderna redan har börjat prisa in. Brexit turbulensen fortsätter och utgången är fortsatt mycket osäkert. Trots att det gått närmre 1000 dagar sedan omröstningen har EU-byråkratin inte hört väckarklockan utan fokuserar mest på stabilitet och önskan om ökad integration medan de fortsatt lägger allt för lite kraft på reformer för att främja framtida tillväxttakt. Varken EU eller Storbritannien vill se en hård Brexit (dvs skilsmässa utan avtal) men det går inte att utesluta. Det blir allt tydligare att den politiska eliten i Storbritannien inte har förmågan att hantera situationen och väljarnas frustration ökar. Marknaden är nu minst lika rädd för att vänsterorienterade Labourledaren Corbyn skulle kunna ta över makten vide ett eventuellt nyval som för en hård Brexit.

Taktisk allokering Aktier

Vår syn på aktiemarknaden är neutral till något defensiv. Aktieandelen är förhållandevis låg men vi har en investering i hedgefonden Coeli Absolute European Equtiy som har stor exponering mot aktiemarknaden.  Vår syn är att den värsta dramatiken på aktiemarknaden sannolikt skedde under december månad men att oron på världens börser inte ännu är över. Positivt är att den amerikanska centralbanken har backat tillbaka från tidigare aviserade höjningar men risken för fortsatt konjunkturell avmattning består.

Taktisk allokering Räntor och alternativa investeringar

Under början av januari minskades exponeringen för att ta hem vinsten som kom från fallande räntor under november och december. Räntorna steg marginellt under januari och innehavet kommer på nytt ökas när tillfälle ges för att öka skyddet vid eventuell marknadsoro.

Utveckling för Aktiv Allokering Trygghet och Total under januari månad

Under början av januari minskades exponeringen för att ta hem vinsten som kom från fallande räntor under november och december. Räntorna steg marginellt under januari och innehavet kommer på nytt ökas när tillfälle ges för att öka skyddet vid eventuell marknadsoro.

Exponering Aktiv Allokering Trygghet – januari 2019

Exponering %

 • Övriga räntor 25
 • Företagsobligationer 12
 • Hedgefonder 40
 • Globala aktier 20
 • Aktievikt Plus 0,33
 • Räntevikt Plus 0,23
5 bästa
Aktievikt Plus Hävstång47,73%
Thermo Fisher Sci. Inc Aktie USA11,94%
Deutsche Wohnen Se Aktie Tyskland11,53%
Wirecard Ag Aktie Tyskland11,51%
Brembo Spa Aktie Italien11,17%
5 sämsta
Apple Inc Aktie USA-4,06%
Hdfc Bank Ltd-Adr Aktie Indien-3,32%
L’oreal Aktie Frankrike-1,45%
Securelink 230206 Frn Företagsobligation-1,26%
Protector Forsikring Rt1 Frn Företagsobligation-0,41%

Exponering Aktiv Allokering Total – januari 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer 19
 • Hedgefonder 30
 • Tillväxtmarknadsaktier 20
 • Globala aktier 15
 • Svenska aktier 10
 • Aktievikt Plus 1
 • Räntevikt Plus 0,7
5 bästa
Aktievikt Plus Hävstång47,73%
Grupo Financiero Galicia-ADR Aktie Argentina35,03%
Banco Macro Sa-Adr Aktie Argentina33,44%
Georgia Healthcare Group Plc Aktie Georgien20,19%
Al Rajhi Bank Aktie Saudi Arabien17,96%
5 sämsta
Banca Transilvania SA Aktie Rumänien-21,19%
Attendo AB Aktie Sverige-11,69%
British American Tobacco-Ken Aktie Kenya-9,00%
Guaranty Trust Bank-Gdr Regs Aktie Nigeria-8,33%
Sc Fondul Proprietatea Sa Aktie Rumänien-8,25%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.