Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Private Equity har publicerat nytt NAV för oktober – aktien passerar 100% i värdeökning

Coeli Private Equity AB har publicerat nytt NAV för oktober, vilket innebär att aktien passerar 100 % i värdeökning sedan bolagets start i maj 2019.   ”Nordisk Private Equity är ett tillgångsslag som har fortsatt att leverera en stark avkastning till sina investerare. Vi har en fortsatt stark tro på onoterade investeringar och den entreprenöriella drivkraften som ofta finns i de mindre bolagssegmenten.” berättar VD Henrik Arfvidsson.

Läs mer i senaste månadsrapporten

 

 

 

Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens informationsbroschyr, årsredovisning och faktablad finns att tillgå på svenska på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera. En sammanfattning av dina rättigheter som aktieägare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.