Tesla – Ett fantastiskt besök hos den ledande elbilstillverkaren

Detta är inlägg ett av två som summerar vårt besök hos Tesla i början av september 2022. I del två som kommer nästa fredag fokuserar vi bland annat på konkurrenter, konkurrensfördelar, lönsamhet och värdering. 

När inbjudan kom från Baird att besöka Teslas bilfabrik i Fremont tvekade jag inte en sekund att tacka ja. Det som gör bolaget spännande är kombinationen av att vara ledande inom teknik för elbilar och att dessa skapar en mer hållbar värld. Vi har inget innehav i Tesla idag, men vem vet, någon gång kanske det blir ett bra läge att köpa in sig i bolaget. Jag tror att bolaget skulle kunna platsa både som det vi kallar Champion och Special Situation baserat på att bolaget är ledande inom elbilar och att aktiekursen brukar svänga ganska mycket. För Coeli Global har det alltid varit värderingen som ”bromsat” vår investering i bolaget. Hur som helst, jag tycker Tesla är ett av de mest spännande börsnoterade bilbolagen.

Vår analytiker Herman Ohlsson t.v., jag t.h. samt vår instruktör som assisterade oss under provkörningen av Model S Plaid.

Provkörning och modellprogram

Besöket på fabriken inkluderade även provkörning av Teslabilar. Mitt val föll på Model S version Plaid. När vår instruktör demonstrerade ”dragracingmode” trodde jag att jag åkte rymdraket fast på marken. För er som inte känner till prestandan i denna blixtsnabba bil så accelererar den 0 – 100 km/h på strax under två sekunder. Nu vet jag inte om vi körde exakt så snabbt men fartupplevelsen var enorm när han tryckte ”plattan i mattan”. Instruktören demonstrerade också bilens förmåga att köra själv. Full Self Driving (FSD) är numera ett tillägg som Teslaägare kan köpa till för det facila priset US$ 15 000. Jag tror personligen att detta kommer bli en storsäljare på sikt för vem vill inte njuta av att en dator kör bilen.

En detalj gällande navigeringen som jag funderat på sedan mitt senaste blogginlägg om Tesla och VW är om de självkörande bilarna kommer att använda Teslas satelitnätverk Starlink som stöd. Under provkörningen bekräftade vår instruktör min tes, han sa att Elon har sagt att Tesla kommer att backa upp de självkörande bilarnas navigering med GPS-systemet Starlink. Starlink ligger under SpaceX som kontrolleras av Elon Musk.

Förutom Model S, finns följande modeller i produktion: Model 3, Model X och Model Y. Till vintern kommer Tesla att börja leverera Tesla Semi som är en eldriven lastbil. Under 2023 kommer kunderna att kunna hämta ut sina Cybertrucks, en pickup med racingprestanda. Andra bilar på gång är den självkörande Robo Taxi och Roadster som kommer vara en öppen bil.

Herman Ohlsson provkör den senaste versionen av Model S Plaid.

Hållbarhet

Jag har alltid tyckt att Elon Musk förtjänar ett globalt miljöpris för sina insatser att bromsa utvecklingen av den globala uppvärmningen. Elon har på tio år förändrat hela bilbranschen och just nu leder Tesla utvecklingen som mer eller mindre tvingar alla andra biltillverkare att ställa om till ett mer hållbart bilägande. Elon gör det också på ett mycket smart sätt som gör att de traditionella biltillverkarna i Tyskland, Japan, Korea, Sverige och USA tvingas följa efter för att inte bli akterseglade. För fem till tio år sedan var det få som trodde att Tesla skulle lyckas men idag är bolaget ledande på följande viktiga punkter: prestanda, räckvidd, komfort, uppkoppling mot molnet och mjukvara för självkörande bilar.

Tesla har också en egen produktion av solpaneler och batteripaket för hemmet. Tanken är alltså att man kan bli självförsörjande på el. När solen lyser under dagen så genereras energi och batteripaketet laddas (Tesla kallar produkten för PowerWall). När man sedan kommer hem från jobbat ansluter man sin elbil till laddaren och tankar bilen med förnybar energi till en väldigt låg kostnad. I Kalifornien kan man förmodligen ladda bilen året runt med detta system medan på vår breddgrad är verkningsgraden förmodligen högst under sommarhalvåret. Man ska dock komma ihåg att en elbil först blir miljövänlig om energikällan är förnybar d.v.s. el från sol-, vind- eller vattenkraft samt elproduktion med biobränsle.

Tesla har lagt mycket krut på att skapa en mer energieffektiv bilproduktion. I Teslas Impact Report för 2021 kan man utläsa att genom ett smartare logistikflöde i bilfabriken och rationalisering av produktionen kan man spara 17% i energiförbrukning per tillverkad Model 3. Jämförelsen avser fabriken i Fremont och Gigafactory i Shanghai. I samma rapport står det att Tesla har installerat solpaneler på sina fabriker motsvarande en effekt på 21 MW.

I Shanghai kan Tesla producera en Model 3 17% mer energieffektivt i jämförelse med fabriken i Fremont. Källa: Teslas 2021 Impact Report.

 

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.