Volkswagen utmanar Tesla på elbilstronen

Tesla är idag den odiskutabla ledaren inom elbilar och är bättre än sina konkurrenter på alla punkter: miljö, prestanda, design, tekniknivå och nätverk av laddare. Jag tycker personligen att visionären och entreprenören Elon Musk förtjänar någon form av miljöpris för att ha lyckats vända upp och ned på bilindustrin och påskynda utvecklingen mot mer miljövänliga bilar. Nu har det dock dykt upp en ”gammal” spelare inom bilindustrin, Volkswagen, som utmanar Tesla om ledarskapet inom elbilar. Då tänker jag inte bara på elbilstekniken utan också på produktionsvolymer de kommande åren. När det gäller tekniken ligger nog Tesla cirka tre år före Volkswagen, men när det gäller bilproduktion kommer Volkswagen mest sannolikt att passera Tesla i år. Av Volkswagens cirka 10 miljoner bilar som kommer produceras under 2021 så kommer runt en miljon av dessa vara el- eller hybridbilar. Jag har tagit del av en analys från en amerikansk mäklare som bedömer att Tesla kommer producera 890 000 bilar under 2021. Jag vet att jämförelsen haltar något eftersom Tesla bara producerar rena elbilar, men man har en tuff match att vänta mot Volkswagen. Då många av de ”gamla” bilproducenterna som BMW, Mercedes och Volvo nu lanserar sina elbilar kommer Tesla mest sannolikt att tappa marknadsandelar när utbudet av elbilar ökar i världen. För ordningens skull måste jag dock nämna att Tesla kommer att öka antalet sålda bilar i absoluta tal, då man drar i gång nya bilfabriker i Tyskland, Kina och USA.


Herbert Diess intervjuas på Bloomberg TV och pratar om Volkswagens planer för elbilsproduktionen. De siktar på att sälja en miljon helt eller delvis eldrivna bilar. Källa: Bloomberg och Volkswagen.

Vad är det som gör Volkswagen till en värdig utmanare mot Tesla? Svaret är att Volkswagen kommer satsa stora resurser på teknisk utveckling, de kommer att kopiera Teslas succé med att tillverka nästan allt in-house (mjukvara, motorer och övrig elbilsteknik) och att Volkswagen har en god möjlighet att skala sin bilproduktion på ett effektivt sätt. Dessutom har de sin business med förbränningsmotorerna som kommer finansiera utvecklingen inom elbilar. Volkswagen har nu börjat elektrifieringen av premiumbilarna Porsche Taycan och Audi E-TRON GT, som är koncernens toppmodeller och vilka konkurrerar direkt med Teslas Model S och X. Porsche är det bilmärke inom koncernen som satsar hårdast på att utveckla elbilar. Den nya tekniken från premiumbilarna letar sig sedan ned till de enklare bilmodellerna och det är så bolaget låter hela koncernen ta del av de nya innovationerna i bilproduktionen. Volkswagen har också lanserat ID.3 och snart kommer de att släppa den något större ID.4. Från Tesla har Volkswagen lärt sig att bilens mjukvara och batterier är väldigt viktiga komponenter, varför Volkswagen avser att spendera 30 miljarder EUR på mjukvara och 29 miljarder EUR på utveckling av batterier. Totalt avser Volkswagen investera 200 miljarder EUR de kommande åren för att utveckla hela elbilssegmentet. Man kommer dock att dela denna kostnad med sina underleverantörer.


Audis nya elbil E-TRON GT finns nu till försäljning i Sverige. Modellen har många gemensamma komponenter med sportbilen Porsche Taycan.

För att möta konkurrensen från Teslas laddstationer (superchargers), har Volkswagen slutit samarbete med Ionity, Enel, BP och Iberdrola för att förse de tyska, engelska, italienska och spanska bensinmackarna med laddningsstationer. De avser att växa detta nätverk fem gånger fram till 2025 och totalt ha 18 000 landningsställen i Europa.

Om man tittar på det finansiella så har Volkswagen en fördel mot Tesla eftersom de har en tradition av att gneta med kostnader och försöka lyfta marginalerna. De investeringar som Volkswagen nu gör håller ned marginalerna, men när de stora investeringarna är gjorda kommer marginalerna tillbaka och bolaget kommer att vara mer lönsamt.

Till skillnad från Volkswagen har Tesla även en diversifiering inom andra områden med sin tillverkning av batterier för hushåll (Powerwall) och solpaneler, samt verksamheterna SpaceX med rymdraketer och satellitnätverket Starlink. Personligen tycker jag Starlink är särskilt intressant då det kommer ge Teslabilarna en fördel gällande navigering och bredband, eftersom Starlink sömnlöst kan komma att integreras med det befintliga navigeringssystemet i bilen och förbättra de självkörande egenskaperna. I förlängningen skulle Tesla kunna sälja sitt navigeringssystem till konkurrenterna och tjäna pengar på detta. Idag är nya 5G det nätverk som kommer att backa upp positionering av självkörande bilar, vilket innebär att Starlink alltså är en konkurrent.

Volkswagen är en värdig utmanare till Teslas bilar eftersom de avser att kopiera Teslas framgångsrecept, satsa hårt på teknikutveckling och de har stor kunskap i att skala upp bilproduktion. Dessutom kan Volkswagen skala upp sin teknik till alla bilmärkena inom koncernen vilket ger kostnadsfördelar. Merparten av Volkswagens elbilar kommer också vara billigare än Teslas och det gynnar försäljningen. Dessutom är Volkswagen betydligt lägre värderat, något som inte är helt oväsentlig att väga in när man investerar i bolaget. Idag ingår varken Tesla eller Volkswagen i Coeli Global Selektiv men de är två intressanta bolag som är värda att uppmärksammas.

Källor: Tesla, Volkswagen, Bloomberg, Piper Sander, Kepler Cheuvreux.


Teslas börsvärde är cirka 3,8 större än Volkswagens och då ska man komma ihåg att Volkswagen säljer ca 10 gånger fler bilar än Tesla. Källa: Bloomberg


Värderingen av Tesla är hög. Jag var valt att använda Price/Sales eftersom det blir meningslöst att titta på t ex ett P/E-tal eftersom Telsa investerar så enormt mycket i sin verksamhet. Källa: Bloomberg


Diagram: Aktiekursen på Volkswagen det senaste året. Marknaden har uppskattat Volkswagens aviserade elbilssatsning. Källa: Bloomberg och Volkswagen.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.