Två nya ”Special Situations”-aktier

Investeringsfilosofin för vår fond Coeli Global Selektiv är att äga en portfölj med ”världens finaste bolag”. En stor del av fondens investeringar görs med en långsiktig ansats och vi kallar den delen för Champions. Minst två tredjedelar av fondens innehav ska bestå av långsiktiga investeringar, men under de här drygt 5 åren som vi har varit igång har ofta runt 80-90 procent investerats långsiktigt i Champions.

Fondens typiska portföljkonstruktion

Den resterade delen är så kallade "Special Situations"-investeringar där vi har ett mycket kortare tidsperspektiv, ofta runt 12 månader men ibland så kort tidshorisont som bara över en dag. I dessa lägen väntar vi ofta på att något skall hända som kommer ge fart på aktien, en så kallad ”katalysator”. Katalysatorn kan vara något så enkelt som att många tvivlar på företaget och när de väl sen visar sina kvartalssiffror så kommer marknaden få fel i sin skepsis och aktien drar uppåt (likt Nordea-aktien tidigare i år vid Q4-rapporten). Men det kan också vara något mer komplicerat som att företaget ska delas upp (tänk Autolivs spin-off av Venoneer) och vår analys pekar på att de två delarna är värda mer än vad de var när de satt ihop.

Det som är extra roligt med "Special Situations"-aktier är att man ofta kan köpa de riktigt billigt, ibland under bokfört värde, och vi har nu precis köpt två nya aktier som båda är relaterade till bygg och fastigheter. Vi ägde fram till nyligen en "Special Situations"-aktie vid namn Sterling Construction, men bolaget sitter på kontrakt med deadlines och vi tror det blir svårt för bolaget att nå sina målstolpar i dessa coronatider och kan då komma att drabbas av stora förseningsavgifterna. Vi har därför sålt av Sterling och har istället investerat i:

 

  1. Aroundtown. Detta tyska bolag har vi tidigare ägt i fonden och aktien handlas idag med enorm rabatt på sitt uppskattade värde. Aktien har varit svag på grund av att de äger en hel del hotell och shoppingrelaterade fastigheter men även om de skulle skriva ned värdet på fastigheterna med 50 procent så är aktien fortfarande billig. Vi bedömer att aktien kommer få bra fart när väl coronakrisen släpper sitt tag över Europa kommande månader.
  2. SvenskaJM är i min uppfattning kanske den mest välskötta husbyggaren i hela Europa, bara Persimmon i England håller jag i samma höga aktning. JM-aktien har varit svag på grund av oro för hur framförallt huspriserna i Stockholmsområdet kommer utvecklas. Vi har frågat runt bland mäklare och fastighetsutvecklare i Stockholm och vi får inte alls intrycket av att bostadsmarknaden i Stockholm skulle vara stressad ens i närheten av vad aktiekursen nu prisar in. När väl bostadsrätts statistiken kommer in för maj, juni och juli så bedömer vi att aktien kommer få bra fart.

Ta en titt på de här två aktiegraferna. Vi valde att investera i dessa två ytterst välskötta företagen till ett rejält reapris.

JM:s aktie är ned 40 procent från toppen tidigare i år

Källa: Bloomberg

Även Aroundtowns aktie är ned 40 procent från toppen tidigare i år

Källa: Bloomberg

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.