United Rentals – en special situations-aktie

Först och främst är United Rentals ett jättefint bolag, ett bolag som vi har följt sedan 2011 och som fonden under 2016 tjänat mycket pengar på. Vi har mycket god kontakt med bolaget och bland annat hade vi tidigare i år en privat middag med företagets ekonomichef i USA. Kort om United Rentals så är det idag världens största uthyrningsföretag av utrustning till bygg- och verkstadsindustrin. Tänk ett amerikanskt Cramo/Ramirent, fast bara otroligt mycket större. Hur stort? Cramo till exempel lägger runt 2–2,5 miljarder SEK per år på att köpa material likt kompressorer, bygghissar, bodar och rivningsmaskiner. United Rentals, som har en 13 procents marknadsandel i USA, köper material varje år för nästan 10 gånger mer än vad Cramo gör. Det är ett enormt företag med över 1 000 kontor över hela USA.

URI kommer under 2019 att omsätta nästan 90 miljarder SEK men för bara 8 år sedan omsatte de under 20 miljarder SEK. Deras omsättning har ökat med över 300 procent på bara 8 år (skärmdumpen till höger visar företagets fantastiska finansiella utveckling), delvis drivet av en bra byggmarknad i USA men till allra största del av kontinuerliga uppköp.

Management är toppklass, balansräkningen är en dröm, men trots det så handlas aktien på bara lite över 5x vinsten. Ett sådant här fint företag borde, trots sin cyklikalitet, handlas på runt 8-12x vinsten (vilket den gjorde för bara 12 månader sedan) och vår bedömning är att aktien kommer att komma tillbaka till den värderingen så fort oron för att vi har nått en konjunkturtopp lugnar sig. Med en stor uppsida och begränsad nedsida så passar den här aktien perfekt i vår special situations-del.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.