Valdramatiken spiller över på energiaktier

Osäkerhet kring vem som kommer att sitta i Vita huset senare i år skapar volatilitet för aktier inom förnybar energi. Donald Trump kampanjar för att montera ner Joe Bidens klimatpaket, men det är tveksamt om han verkligen kommer att göra det vid en valseger.

Kan och kommer Trump att avskaffa Inflation reduction act, IRA? Mitt korta svar på båda frågorna är att jag tvivlar på det. Även om Republikanerna vinner både kongressen och presidentvalet, tvivlar jag på att det finns en önskan om att helt upphäva Bidens klimatpaket. Det kan dock bli justeringar i lagen och denna risk kommer att utgöra betydande osäkerhet för aktier inom förnybar energi fram till valet. Dessutom kommer denna osäkerhet bara att öka ju bättre Republikanerna presterar i opinionsundersökningarna.

Före detta presidenten Donald Trump, som är en stark favorit att vinna republikanernas primärval, kampanjar för att skära ner stora delar av Inflation reduction act och att demontera president Bidens klimatpolitik. Vi kan bara hoppas att han dämpar retoriken i det allmänna valet för att locka till sig centrala väljare, men det finns inga garantier.

Vad skulle krävas för att upphäva IRA? Republikanerna skulle behöva en röd våg, vilket innebär att vinna presidentvalet och enkel majoritet i både representanthuset och senaten. IRA antogs i en partipolitisk omröstning av demokraterna under budgetavstämning, en särskild parlamentarisk procedur som upphäver senatens filibusterregler. Det innebär att den lika väl kan upphävas eller ändras av en enkel majoritet republikanska senatorer.

Innan vi diskuterar sannolikheten för en upphävning, vilka skulle konsekvenserna vara om republikanerna skulle försvaga IRA?

För det första beror omkring 700 till 1 100 miljarder dollar av kapitalinvesteringar under de närmaste fem till sju åren på IRA, enligt beräkningar från BNP Paribas. Detta representerar ungefär 5-7 procent av alla amerikanska företags kapitalinvesteringar under dessa år.

Med beaktande av multiplikatoreffekten (expansiv finanspolitik leder till större konsumtion och fler investeringar, reds anmärkning), kan påverkan på den amerikanska ekonomiska tillväxten bli betydande. Forskare vid Foundation for Renewable Energy & Environment uppskattar att IRA kan bidra till att skapa 900 000 jobb per år under nästa årtionde, alltså totalt mer än 9 miljoner jobb. Jämfört med en arbetskraft på cirka 167 miljoner, tar jag den uppskattningen med en nypa salt, men det är uppenbart att det finns ett betydande positivt bidrag till sysselsättningen.

För det andra, uppskattas det att 70-80 procent av dessa jobb kommer att skapas i röda eller lila stater, det vill säga republikanskt dominerade eller swingstater som kan gå åt båda hållen i valet. Uppenbarligen skulle en upphävning av IRA:s subventioner äventyra många av dessa jobb, vilket vore mycket impopulärt.

Om inte Trump avser att förbjuda byggandet av alla förnybara energianläggningar, skulle en undergrävning av amerikansk tillverkning av förnybar energiutrustning att spela kineserna rakt i händerna och de dominerar redan de flesta segmenten av den förnybara energiindustrin. Med tanke på dessa konsekvenser, varför skulle republikanerna försöka upphäva IRA? För många klimatförändringsskeptiker är IRA helt enkelt slöseri med pengar. Dock gör IRA nästan mer för de andra målen med lagen, det vill säga energisäkerhet, återföring av leverantörskedjor och skapandet av tillverkningsjobb i USA. Detta är ett faktum som blir svårt för Republikanerna att ignorera.

Under Trumps första presidentperiod talade han ständigt om att skapa arbetarklassjobb för amerikaner och han begränsade importen av utländskt tillverkade varor, särskilt kinesiska, för att hjälpa amerikanska företag. Att upphäva IRA skulle strida mot dessa mål. Dessutom har många republikanska kongressmedlemmar själviskt tagit åt sig äran för att ha fört tillverkningsjobb till sina län och stater, trots att ingen av dem röstade för IRA. För dessa politiker att rösta för en upphävning skulle vara ett riskabelt steg med tanke på att det alltid är ett kongressval runt hörnet.

Dessutom ser en fullständig upphävning osannolik ut med tanke på att senast Republikanerna kontrollerade både husen och presidentämbetet lyckades inte Trump hålla sitt vallöfte om att återkalla den mycket hatade Affordable care act, som också kallades Obamacare. Jag tror att IRA har betydligt mer tvärpolitiskt stöd än Obamacare. I stället för en fullständig upphävning, fruktar jag dock att en röd våg kan leda till modifieringar av vissa delar av IRA.

Till exempel har republikanerna visat begränsad entusiasm för direkta konsumentbidrag, vilket antyder att skattelättnaden för elbilar kan vara i fara. Likaså kan stödet för solel möta nedskärningar. Å andra sidan är det svårt att föreställa sig att Republikanerna drar tillbaka stödet för kärnkraft eller avsevärt ändrar tillverkningsskattelättnader, med tanke på den tydligt negativa påverkan sådana drag skulle ha på deras egna valkretsar.

En större oro jag har är att en republikansk president, med eller utan en kongressmajoritet, kommer att omtolka riktlinjerna för IRA. Regeringen kan inte eliminera en skattelättnad, men den kan göra tillgången till krediten svårare att få. Detta skulle kunna ha en betydande inverkan på skattelättnadstilläggen, till exempel det viktiga ”domestic content”-tillägget, som är så komplicerat att den nuvarande administrationen ännu inte har kunnat skapa riktlinjerna.

Det råder ingen tvekan om att Vita huset ockuperat av en demokrat är bättre för de amerikanskt exponerade förnybara bolagen. Jag gör inga förutsägelser om valresultat, men denna osäkerhet kommer att skapa volatilitet under året.

Sedan Trump började kampanja om att upphäva IRA, har det diskuterats mycket i marknaden och köpsidan har redan räknat in risken, i alla fall delvis. Alla indikationer på att Demokraterna leder skulle därför vara en betydande positiv katalysator.

 

Krönikan publicerades först i Omni Ekonomi.

Joel Etzler

Förvaltare

Joel Etzler

Förvaltare
  • Portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Renewable Opportunities.
  • Mer än 15 års erfarenhet av investeringar från både publika och private equity-sidan.​
  • Förvaltat fonden Coeli Energy Transition sedan 2019. ​
  • Spenderade sex år på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond.​
  • Började arbeta tillsammans med Vidar Kalvoy 2012.
  • Fem år inom Private Equity på Morgan Stanley.
  • Startade sin investeringskarriär inom tekniksektorn på Sweden Robur i Stockholm 2006.
  • Utbildad Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.


  VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

  Fler nyheter

  Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

  Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

  Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

  Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.