Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vår champion Fortnox rapporterar fin tillväxt i tredje kvartalet

Vår champion Fortnox rapporterar fin tillväxt i tredje kvartalet

Fortnox rapporterade en stark tillväxt i tredje kvartalet 2021 både i omsättning och nya kunder. För er som inte känner till bolaget så är det ett mjukvarubolag som driver ett molnbaserat redovisningsprogram för små-och medelstora bolag. Utöver bokföring erbjuder Fortnoxprogrammet även andra tjänster som CRM, lagerhantering, bokslut och skatter, lönehantering, factoring med mera. Totalt erbjuder Fortnox trettio olika moduler till sina företagskunder. Fortnox driver också en egen ”app-store” där man kan köpa olika appar som man kan använda tillsammans med Fortnoxprogrammet. På så vis kan man erbjuda fler program till kunderna än de moduler som finns tillgängliga inom Fortnoxprogrammet. Intäkterna för Fortnox deras app-store är 25 procent av försäljningspriset.

 

CEO Tommy Eklund presenterar tredje kvartalets rapport 2021 för investerarna.

Omsättningen växte 35,5 procent i årstakt, men kunde varit ännu bättre om Sverige och världen inte hade drabbades av coronapandemin. Rörelsemarginalen kom in på 43,1 procent och vinst per aktie växte med 24 procent på ett år. Det var framför allt faktura- och factoringdelen i bolaget som var lite svagare eftersom deras kunder inte kunde fakturera lika mycket som vanligt. Factoring är kopplat till faktureringen då man belånar fakturan och använder den som säkerhet vid factoring. CEO Tommy Eklund pratade mycket om affärsmöjligheterna med just factoring. Bolaget jobbar hårt på att helt automatisera factoringprocessen med hjälp av Artificial Intelligence (AI), vilket innebär att bolaget kommer kunna prissätta varje faktura i realtid och Fortnox ser stora intjäningsmöjligheter i just denna del. Idag tar Fortnox kreditrisken vid factoring på egen balansräkning, men i framtiden när denna del blir större i bolaget kan man komma att använda en extern partner.

Under kvartalet fick Fortnox 10 000 nya kunder vilket var helt i linje med det vanliga säsongsmönstret. Anledningen till att tillväxten i kunder inte var normala 15 000–20 000 i tredje kvartal var att många småföretagare var på semester. Bolaget har guidat för att man om fyra år, år 2025, ska ha 700 000 kunder. På konferenssamtalet frågade jag Tommy om han fortfarande trodde detta var möjligt och svaret på denna fråga var ja.

Källa: Fortnox

Idag köper varje kund 1,84 moduler i Fortnoxsystemet (intjäning per kund 184 kr) och varje modul kostar cirka 100 kr i månaden. Som ni förstår är det billigt att använda Fortnox vilket gör att småföretagaren kan effektivisera sin bokföring till en väldigt låg kostnad. Målet Fortnox har satt upp för år 2025 är att varje kund i genomsnitt ska abonnera på minst tre moduler (intjäning per kund ska då vara 300 kr i månaden). För att nå detta mål jobbar Fortnox stenhårt med att utveckla moduler som kunderna vill ha.

Fortnox ökar inte bara sin omsättning organiskt, utan man växer också genom förvärv. Offerta är ett bolag man köpte under februari 2021. Detta förvärv har gett synergier på två olika håll. Det första är att Offerta har många kunder som kan köpa Fortnox-programmet. Det andra är att Offerta är en marknadsplats för hantverkare, vilket innebär att hantverkare som använder Fortnox-systemet kan erbjuda sina tjänster på Offerta. I min mening är detta en snygg och tydlig synergi då det blir en win-win situation för kunderna på båda plattformarna. Om man sedan leker med tanken att företagen fakturerar allt via Fortnox och använder andra tjänster som till exempel factoringtjänsten, kommer Fortnox tjäna mycket pengar på det här förvärvet.

En nyhet från Fortnox är att man har startat en s.k. ”premium subscription” av programmet för större företag. Tjänsten innebär att supporten för de stora bolagen blir mer avancerad än för de små. Den nya tjänsten har mottagits väl och kommer erbjuda nya möjligheter för tillväxt för Fortnox. Under konferenssamtalet sa Tommy att man i framtiden kan komma använda externa partners för att utveckla service-erbjudandet och att Fortnox ska behålla fokus på kärnverksamheten.

Om ni vill läsa mer om Fortnox kan ni titta på vårt tidigare blogginlägg om bolaget som ni hittar här.

Slutligen så siktar Fortnox på att också bli ett ”Klarna” för företagen, vilket innebär att man vill att alla fakturor som skickas ut från Fortnox också ska betalas på Fortnox plattform. På sikt kan betalningar och factoring bli lika stort som bokföringsprogrammet.

Vi gillar Fortnox för att man har en unik affärsmodell och driver bolaget framåt med olika typer av innovativa produkter/moduler. Det faktum att Tommy känner sig bekväm med att ta kundstocken till 700 000 och att kunna ta ut 300 kr per kund i framtiden gör att det känns kul att äga denna svenska champion.

Författare

Henrik Milton
Fondförvaltare Coeli Global Select

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Select är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01