Vår champion Fortnox rapporterar fin tillväxt i tredje kvartalet

Vår champion Fortnox rapporterar fin tillväxt i tredje kvartalet

Fortnox rapporterade en stark tillväxt i tredje kvartalet 2021 både i omsättning och nya kunder. För er som inte känner till bolaget så är det ett mjukvarubolag som driver ett molnbaserat redovisningsprogram för små-och medelstora bolag. Utöver bokföring erbjuder Fortnoxprogrammet även andra tjänster som CRM, lagerhantering, bokslut och skatter, lönehantering, factoring med mera. Totalt erbjuder Fortnox trettio olika moduler till sina företagskunder. Fortnox driver också en egen ”app-store” där man kan köpa olika appar som man kan använda tillsammans med Fortnoxprogrammet. På så vis kan man erbjuda fler program till kunderna än de moduler som finns tillgängliga inom Fortnoxprogrammet. Intäkterna för Fortnox deras app-store är 25 procent av försäljningspriset.

 

CEO Tommy Eklund presenterar tredje kvartalets rapport 2021 för investerarna.

Omsättningen växte 35,5 procent i årstakt, men kunde varit ännu bättre om Sverige och världen inte hade drabbades av coronapandemin. Rörelsemarginalen kom in på 43,1 procent och vinst per aktie växte med 24 procent på ett år. Det var framför allt faktura- och factoringdelen i bolaget som var lite svagare eftersom deras kunder inte kunde fakturera lika mycket som vanligt. Factoring är kopplat till faktureringen då man belånar fakturan och använder den som säkerhet vid factoring. CEO Tommy Eklund pratade mycket om affärsmöjligheterna med just factoring. Bolaget jobbar hårt på att helt automatisera factoringprocessen med hjälp av Artificial Intelligence (AI), vilket innebär att bolaget kommer kunna prissätta varje faktura i realtid och Fortnox ser stora intjäningsmöjligheter i just denna del. Idag tar Fortnox kreditrisken vid factoring på egen balansräkning, men i framtiden när denna del blir större i bolaget kan man komma att använda en extern partner.

Under kvartalet fick Fortnox 10 000 nya kunder vilket var helt i linje med det vanliga säsongsmönstret. Anledningen till att tillväxten i kunder inte var normala 15 000–20 000 i tredje kvartal var att många småföretagare var på semester. Bolaget har guidat för att man om fyra år, år 2025, ska ha 700 000 kunder. På konferenssamtalet frågade jag Tommy om han fortfarande trodde detta var möjligt och svaret på denna fråga var ja.

Källa: Fortnox

Idag köper varje kund 1,84 moduler i Fortnoxsystemet (intjäning per kund 184 kr) och varje modul kostar cirka 100 kr i månaden. Som ni förstår är det billigt att använda Fortnox vilket gör att småföretagaren kan effektivisera sin bokföring till en väldigt låg kostnad. Målet Fortnox har satt upp för år 2025 är att varje kund i genomsnitt ska abonnera på minst tre moduler (intjäning per kund ska då vara 300 kr i månaden). För att nå detta mål jobbar Fortnox stenhårt med att utveckla moduler som kunderna vill ha.

Fortnox ökar inte bara sin omsättning organiskt, utan man växer också genom förvärv. Offerta är ett bolag man köpte under februari 2021. Detta förvärv har gett synergier på två olika håll. Det första är att Offerta har många kunder som kan köpa Fortnox-programmet. Det andra är att Offerta är en marknadsplats för hantverkare, vilket innebär att hantverkare som använder Fortnox-systemet kan erbjuda sina tjänster på Offerta. I min mening är detta en snygg och tydlig synergi då det blir en win-win situation för kunderna på båda plattformarna. Om man sedan leker med tanken att företagen fakturerar allt via Fortnox och använder andra tjänster som till exempel factoringtjänsten, kommer Fortnox tjäna mycket pengar på det här förvärvet.

En nyhet från Fortnox är att man har startat en s.k. ”premium subscription” av programmet för större företag. Tjänsten innebär att supporten för de stora bolagen blir mer avancerad än för de små. Den nya tjänsten har mottagits väl och kommer erbjuda nya möjligheter för tillväxt för Fortnox. Under konferenssamtalet sa Tommy att man i framtiden kan komma använda externa partners för att utveckla service-erbjudandet och att Fortnox ska behålla fokus på kärnverksamheten.

Om ni vill läsa mer om Fortnox kan ni titta på vårt tidigare blogginlägg om bolaget som ni hittar här.

Slutligen så siktar Fortnox på att också bli ett ”Klarna” för företagen, vilket innebär att man vill att alla fakturor som skickas ut från Fortnox också ska betalas på Fortnox plattform. På sikt kan betalningar och factoring bli lika stort som bokföringsprogrammet.

Vi gillar Fortnox för att man har en unik affärsmodell och driver bolaget framåt med olika typer av innovativa produkter/moduler. Det faktum att Tommy känner sig bekväm med att ta kundstocken till 700 000 och att kunna ta ut 300 kr per kund i framtiden gör att det känns kul att äga denna svenska champion.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.