Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Europeiska Möjligheter

Aktiefond med fokus på Europa

Coeli Europeiska möjligheter är en aktiefond som allokerar i aktier med ett fritt placeringsmandat. Fonden består av en koncentrerad portfölj med bolag på den europeiska marknaden med tonvikt på mindre och medelstora bolag. Fonden har även möjlighet att investera i onoterade bolag. Strategin är traditionell stock picking. Fonden behöver inte vara fullinvesterad men kan ha en exponering över 100 procent. En investerare kan köpa på månadsbasis och sälja på kvartalsbasis. För att kunna investera i fonden krävs att man är kund hos Coeli.

Grafplaceholder

Fondfakta

Startdatum

2020-04-01

Förvaltare

Mikael Petersson

Inriktning

Aktiefond

Min. insättning

(R SEK) = Ingen

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 0,50% per år + 20% prestationsbaserad avgift (OMRX T-Bill)

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Nej

Swing factor

Ingen

Förvaltare

Absolute European Equity förvaltare Mikael Petersson

Mikael Petersson

Absolute European Equity förvaltare Mikael Petersson

Fredrik Östlind

Hem Våra fonder Aktiefonder Coeli Europeiska Möjligheter