Coeli Europeiska Möjligheter

Aktiefond med fokus på Europa

Coeli Europeiska möjligheter är en aktiefond som allokerar i aktier med ett fritt placeringsmandat. Fonden består av en koncentrerad portfölj med bolag på den europeiska marknaden med tonvikt på mindre och medelstora bolag. Fonden har även möjlighet att investera i onoterade bolag. Strategin är traditionell stock picking. Fonden behöver inte vara fullinvesterad men kan ha en exponering över 100 procent. En investerare kan köpa på månadsbasis och sälja på kvartalsbasis. För att kunna investera i fonden krävs att man är kund hos Coeli.

Grafplaceholder

Fondfakta

Startdatum

2020-04-01

Förvaltare

Mikael Petersson

Inriktning

Aktiefond

Min. insättning

(R SEK) = Ingen

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 0,50% per år + 20% prestationsbaserad avgift (OMRX T-Bill)

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Nej
Hem Våra fonder Aktiefonder Coeli Europeiska Möjligheter