Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Private Equity AB kvartal 3, 2020

September är till ända och världen är fortfarande hårt hållen av den rådande pandemin. Det var många som i tidigt skede trodde eller snarare hoppades att det skulle vara över efter sommaren, så är inte fallet. Även om det finns olika teorier om var i pandemin vi befinner oss så är det ett konstaterande att det på inga sätt är över.

Med brutet räkenskapsår (0630) har vi den senaste tiden arbetat med rapportering och redovisning av årets händelser. Alldeles nyligen publicerades bolagets årsredovisning av räkenskapsåret 190701–200630. Även om siffrorna redovisades redan i kommunikén i augusti har det i år lagts en hel del arbete på att utforma en bättre och mer visuellt anpassad version av årsredovisning, jag kan rekommendera att titta och läsa igenom den.

Det gångna året gjorde vi ett positiv resultat om cirka 134 miljoner, vilket är väldigt glädjande. Det ligger ett förslag på utdelning om 7kr per aktie som vid beslut kommer att distribueras i början av november. Bolagets kassalikviditet används på tre olika sätt; investeringar, utdelningar och återköp av egna aktier. Samtliga för att öka aktieägarvärdet för våra aktieägare. Bolagets substansvärde har under denna 12 månaders-period ökat med 17 procent när man inkluderar den tidigare utdelningen.

Våra private equity-fonder och personerna bakom dessa har fortsatt att fokusera på förändringsarbeten i sina respektive portföljbolag, det är egentligen just det som är expertisen hos dessa team. Att utveckla och nå tillväxt i bolag handlar till stor del om förändringsarbeten. Visst är omständigheterna annorlunda för närvarande men det finns en stor erfarenhet och kunskap om att driva bolag under extraordinära omständigheter hos private equity-teamen, vilket vi har sett genom snabba och flexibla angreppssätt i portföljbolagen.

Två portföljbolag har lämnat oss under kvartalet. Svenska Adelis gjorde under sommarmånaderna två avyttringar.

Portföljen fylldes på med tre bolag. Två av dem är e-handelsföretag, Trendhim som förser män med accessoarer samt PS of Sweden som säljer hästutrustning och kläder. Det tredje bolaget är Vikingbus som är en sammanslagning av ett flertal bussåkerier i Danmark.

Hittills har vi fortsatt sett en robusthet när det kommer till värdet i vår portfölj. Diversifieringen har gjort att substansvärdet i portföljen inte har haft samma svängningar och volatilitet som till exempel Stockholmsbörsen. Även om det generella mönstret var ett litet sämre första kvartalet och en återhämtning under andra kvartalet så har substansvärdet varit stabilt. Från 1 januari har substansvärdet stigit 3,3 procent fram till och med sista augusti. Tredje kvartalets underliggande rapporter och värderingar kommer vi först att få in under november månad. Det ska bli mycket intressant att se om det skapas en positiv trend eller om det faller tillbaka lite på nytt.  Vi har inget portföljbolag som har tvingats till konkurs av rådande pandemi, men självfallet hårt drabbade företag i framförallt restaurangbranschen. Tillika har vi en hel del företag som fått en positiv skjuts med den ökade digitaliseringen och online trafiken.

Vi fortsätter med att publicera månadsrapporter och uppdaterade indikativa substansvärden inom tio arbetsdagar efter månadsskiftena, nästa rapport är septembersiffrorna som släpps inom några dagar.

Henrik Arfvidsson

Verkställande Direktör och förvaltare av Coeli Private Equity.

Om Coeli Private Equity
Coeli Private Equity har sedan 2006 öppnat dörren till private equity-marknaden, tidigare en sluten värld endast avsedd förstora professionella investerare som kräver mer än den avkastnings- och riskprofil som börsen kan ge. Coeli Private Equity erbjuder sina investerare tillgång till en portfölj av de mest attraktiva nordiska private equity- fonderna.

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.