Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Konkurrenskraftig avkastning med balanserat risktagande

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond är en räntefond som erbjuder aktiv förvaltning inom företagsobligationer utgivna av företag som är hemmahörande eller aktiva i Norden.  Fonden kan investera i obligationer med ett högt kreditbetyg och i högavkastande obligationer, beroende på var förutsättningarna för en god riskjusterad avkastning anses vara bäst. Investeringar föregås av traditionell kreditanalys där stor vikt läggs vid bolagens affärsmodell och och lönsamhet i relation till skuldsättningsgrad.

Fondfakta

Startdatum

2014-06-18

Förvaltare

Gustav Fransson

Inriktning

Räntefond med inriktning på nordiska företagsobligationer

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 1 % per år

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

PPM

386870
Hem Våra fonder Räntefonder Coeli Nordisk Företagsobligationsfond