Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Konkurrenskraftig avkastning och balanserat risktagande

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond är en räntefond som erbjuder aktiv förvaltning inom företagsobligationer utgivna av företag som är hemmahörande eller aktiva i Norden. Det kan ske investeringar i både obligationer med hög kreditvärdighet och i obligationer med låg eller ingen kreditrating. Räntefondens investeringar föregås av traditionell bolagsanalys där stor vikt läggs vid bolagens affärsmodell och deras förmåga att leverera stabil lönsamhet.

Fondfakta

Startdatum

2014-06-18

Förvaltare

Gustav Fransson

Inriktning

Räntefond med inriktning på nordiska företagsobligationer

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 1 % per år

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

PPM

386870
Hem Våra fonder Räntefonder Coeli Nordisk Företagsobligationsfond