Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Konkurrenskraftig avkastning med balanserat risktagande

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond är en räntefond som erbjuder aktiv förvaltning inom företagsobligationer utgivna av företag som är hemmahörande eller aktiva i Norden.  Fonden kan investera i obligationer med ett högt kreditbetyg och i högavkastande obligationer, beroende på var förutsättningarna för en god riskjusterad avkastning anses vara bäst. Investeringar föregås av traditionell kreditanalys där stor vikt läggs vid bolagens affärsmodell och lönsamhet i relation till skuldsättningsgrad.

Fondfakta

Startdatum

2014-06-18

Förvaltare

Gustav Fransson

Inriktning

Räntefond med inriktning på nordiska företagsobligationer

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 1 % per år

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

PPM

386870

Swing factor

Ingen
Hem Våra fonder Räntefonder Coeli Nordisk Företagsobligationsfond