Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Balanserad

Tydliga ställningstaganden med en koncentrerad portfölj

Coeli Balanserad är en aktivt förvaltad blandfond som huvudsakligen investerar direkt i nordiska och globala räntor och aktier. Fonden tar tydliga ställningstaganden med en koncentrerad portfölj som endast består av våra bästa idéer. Förvaltarna beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen ska vara i fonden vid olika tidpunkter beroende på marknadsläget. Coeli Balanserad har en neutral risknivå med 70 procent aktier som tillåts variera mellan 55–85 procent för att parera marknaden. Fonden passar dig som vill ha en stabil grund i ditt långsiktiga sparande.

Fondfakta

Förvaltare

Erik Lundkvist & Arne Lundberg

Inriktning

Blandfond

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK)= 1.50 % per år

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

Swing factor

Ingen
Hem Våra fonder Strategifonder Coeli Balanserad