Coeli Balanserad

Tydliga ställningstaganden med en koncentrerad portfölj

Coeli Balanserad är en aktivt förvaltad blandfond som huvudsakligen investerar direkt i nordiska och globala räntor och aktier. Fonden tar tydliga ställningstaganden med en koncentrerad portfölj som endast består av våra bästa idéer. Förvaltarna beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen ska vara i fonden vid olika tidpunkter beroende på marknadsläget. Exponeringen mot aktier tillåts variera mellan 45-75 procent. Fonden passar dig som vill ha en stabil grund i ditt långsiktiga sparande.

Fondfakta

Förvaltare

Erik Lundkvist & Arne Lundberg

Inriktning

Blandfond

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK)= 1.50 % per år

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

Förvaltare

Erik Lundkvist

Arne Lundberg

Hem Våra fonder Strategifonder Coeli Balanserad