Zoetis – En riktig champion inom djursjukvård

Älskar du ditt husdjur som det vore ett barn? Det gör många andra också och den här trenden kallas på engelska för ”humanization of pets”, översatt till svenska ”humaniseringen eller förmänskligande av våra husdjur”. Vi behandlar helt enkelt våra husdjur som familjemedlemmar och vi är beredda att lägga mer och mer pengar på deras sjukvård. Personligen hade jag betalat vad som helst för att rädda familjens cockerspaniel ur någon allvarlig sjukdom och jag tror säkert att du som läser det här kan känna igen dig i mitt synsätt.

Den här trenden kan man också investera i och efter samtal med flera av företagen i industrin så har vi beslutat oss för att investera era pengar i Zoetis.

Zoetis är ett stort amerikanskt företag med en omsättning på över 60 miljarder SEK och ett marknadsvärde på närmare 600 miljarder SEK, vilket innebär att de har ungefär 3x större marknadsvärdet än svenska Hennes & Mauritz. Företaget har sitt huvudkontor utanför New York och vi noterar att det är det tredje av våra företag som har sitt huvudkontor i närheten av The Big Apple. De övriga två är Estée Lauder och Mastercard. Zoetis tillverkar och säljer mediciner inom smärta, insomning, vacciner med mera och har ungefär 15 procents marknadsandel sammanlagt i de djursegment som de är verksamma i, exempelvis husdjur, gris, fisk och nötkreatur. I sin industri ser de sig själva som nummer #1 i Nordamerika, Latinamerika och Asien samt som nummer #2-4 i resten av världen.


Källa: Zoetis

Rent finansiellt har Zoetis lyckats växa sin vinst ordentligt under de senaste åren och de ser mycket positivt på sin framtid. Vi anser det rimligt att förvänta oss 6-7 procents omsättningstillväxt under kommande år.


Källa: Bloomberg

Tack vare skalfördelar så kommer vinst per aktie troligen öka med minst 10 procent. Med den mycket starka balansräkningen i ryggen är det troligt att företaget kommer göra fler förvärv framöver, vilket kan öka deras vinst ytterligare. Under årets första kvartal växte justerad vinst med 10 procent men även Zoetis märker av en svagare marknad under coronakrisen så för 2020 kommer vinsten troligen inte växa. 2021 blir det antagligen desto mer fart. På längre sikt är det här ett jättefint innehav att äga - ledande företag med höga marginaler som växer snabbt organiskt och produkter som behövs i både låg- som högkonjunktur. För kärleken till våra husdjur är stark och på deras välbefinnande så är man alltid beredd att lägga pengar.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.