Äntligen en vecka fylld med fysiska bolagsmöten - Del 2

I förra inlägget kunde ni läsa om bolagsmötena vi gjorde i Stockholm och Göteborg den sista veckan i augusti och början av september i år. Nu följer vi upp den första delen av vår analysresa med del två, där ni kan läsa om de resterande spännande mötena vi gjorde i Göteborg, Malmö och Trelleborg.

Absolent Air Care Group

Ett intressant mindre bolag vi träffade i Göteborg var Absolent med CEO Axel Berntsson i spetsen. Absolent består idag av nio olika bolag vilka är verksamma inom luftrening och säljer bl a filter till olika tillverkningsindustrier i Sverige och Europa. Bolaget är ganska nya på förvärv och började i huvudsak sin förvärvsresa 2019 då man köpte sju bolag till gruppen. Under mötet berättade Axel att målsättningen är att växa tio procent per år, både genom organisk tillväxt och genom förvärv av mellan fem till tio bolag per år. Absolent hade, precis som andra verkstadsbolag, problem med att omsättningen minskade relativt kraftigt under coronakrisen. I och med det drog man ned på sina kostnader och nu när efterfrågan är tillbaka har det inneburit vissa problem med att komma tillbaka till full produktion. Framförallt har det varit brist på duktiga svetsare i England, vilket också kan kopplas till Brexit. Under vårt givande möte med Axel diskuterades bland annat tillverkning, lagerhållning och logistik, och sammantaget fick vi ett mycket positivt intryck av denna verkstadspärla med huvudkontor i Göteborg.

Med Axel Berntsson CEO på Absolent under vårt besök i Göteborg.

Plejd

Vårt sista bolagsbesök i Göteborg var på Plejd som tillverkar elinstallationsutrustning till hem och kontor. Det fina med deras utrustning är att den är enkel att installera och man kan fjärrstyra belysning från sin smartphone. Överföringen är trådlös och signalen överförs med Bluetoothteknik. Det som gjort Plejd så framgångsrikt med sina smarta produkter är att de har kunnat ta sig in på elgrossisternas sortiment och även lyckats sälja in sina produkter till elektrikerna. Produkterna finns idag hos grossister i Norden och nu närmast står man inför en lansering i Europa. Vi blev väldigt imponerade av detta fina bolag, grundat av Babik Esfahani och Erik Calissendorffk, som är en intressant aktör inom sin sektor.

Babik Esfahani är CEO på det fina Göteborgsbolaget Plejd

Swedencare

Dag fyra gjorde vi bolagsmöten i Coelis andra hemstad, Malmö. I närheten av Mobilia köpcenter ligger Swedencare, där vi träffade CFO Jenny Graflind. Swedencare producerar och säljer hälsoprodukter till katter, hundar och hästar. Bolaget grundades av en tandläkare och såldes 2014 till den nuvarande ägaren Håkan Svanberg, som äger 20% av bolaget idag. Tillväxten tog fart ordentligt 2016 när Swedencare köpte bolag i USA, Storbritannien och Frankrike och genom dessa förvärv fick tillgång till en större distributionskapacitet och kunde öka sin försäljning med hela 60%. Vi äger idag Zoetis i globalfonden som är i samma bransch som Swedencare. Global Pet Care är en enorm marknad som totalt uppgår till USD 232 miljarder (data för år 2020), då det finns cirka 800 miljoner katter och hundar som hålls som husdjur världen över. Till detta tillkommer hästsporten som bidrar till att Swedencare har ytterligare en stor marknad att sälja sina produkter på. Idag finns Swedencare i 50 länder och bolaget gör allt man kan för att öka sin marknadsandel. De senaste fem åren har bolaget vuxit mellan 16 och 100 procent beroende på vilket år man tittar på. Den framtida tillväxten ska ske både genom organisk tillväxt och genom fortsatta bolagsförvärv. Vi tycker att Swedencare är ett väldigt spännande bolag som vi kommer att hålla koll på framöver.

Möte med Jenny Graflind CFO på Swedencare.

Boozt

Det sista mötet i Malmö var med Boozt och CFO Sandra Gadd. Boozt är ett intressant e-handelsbolag som har uppvisat en fantastik tillväxt de senaste fem åren. Tillväxten i omsättning ligger på mellan 23–70 procent beroende på vilket år man tittar på. Det som är extra spännande med Boozt är att det är ett bolag som har alla sina funktioner in-house, allt från marknadsföring, programmering, inköp och kundcenter ligger under samma tak i kontoret i Hyllie. Man har till och med en egen fotostudie för att ta fotografi på de kläder som man säljer via sin hemsida. Boozt är en modebutik på nätet och man skryter med att man har det högsta ordervärdet på marknaden på de leveranser som går ut till kunderna. Frakten är gratis och allt skeppas från deras lager i Ängelholm. Under coronapandemin hade Boozt en stark försäljningstillväxt och man såg då två fenomen, det ena var att männen började shoppa på Boozt och det andra var att kunderna över 65 år handlade mer än de under 24 år. Boozt tjänar inte bara pengar på att sälja kläder, utan även på att man låter leverantörerna köpa annonser i e-handelsbutiken. Boozt jobbar också mycket med att samla in data när kunderna handlar för att optimera verksamheten och kunna ge bästa erbjudandet till den som handlar. Både jag och Andreas gillar Boozt och det är en allvarlig konkurrent till Zalando samt alla de andra aktörerna som säljer kläder on-line.

Vi träffande Sandra Gadd som är CFO på Boozt, en av de främsta aktörerna inom e-handel i Norden.

Trelleborg

Vår analysresa avslutades med Trelleborg där vi fick träffa CEO Peter Nilsson och den nya CFO Fredrik Nilsson. Under mötet talade vi om bolagets tillväxtmöjligheter och gled då ganska snabbt in på förvärv. Peter tycker det är svårt att hitta intressanta förvärvskandidater och att priserna har gått upp mycket, samt att det finns aktörer där ute som köper bolag utan att göra en ordentlig DD (Due Diligence) och då i synnerhet private equityaktörerna. När Trelleborg gör förvärv tittar de bland annat på bolag med sämre marginaler där man kan byta ut de existerande produkterna och ersätta dem med Trelleborgsprodukter och på så sätt driva upp marginalerna. Man tittar också på att växa inom elektrifieringstrenden, där Trelleborg skulle kunna leverera mer tätningar till elfordon och batterier. I den bästa av världar skulle denna del kunna bli 10–15 procent av omsättningen. Inom affärsområdet Wheel System såg man en bra tillväxt i årstakt vid det senaste kvartalet. I Coeli Global Select har vi en exponering mot traktortillverkaren Deere som också gynnas av att beställningarna på traktorer ökar. Vi tackar Peter och Fredrik för ett intressant möte, Trelleborg AB är ett bolag man ska hålla koll på.

Sista mötet på vår analysresa var med Trelleborg AB i Trelleborg. Andreas står längst t.v. bredvid Fredrik Nilsson, tidigare CFO på AAK som vi har ägt i Coeli Global Select. Jag står längst t.h. bredvid ikonen Peter Nilsson, VD på Trelleborg sedan 2006. Vi har träffat Peter några gånger och han hade precis samma glöd och energi som alltid.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.