Året som gått – ett utmanande år på många plan

Mitt starkaste minne av 2022 är en bilkörning över Öresundsbron den 27:e februari. Jag och min familj var på väg hem efter lite ledighet under sportlovet och medierapporteringen gjorde gällande att ryska trupper var på väg mot Kiev.

Invasionen av Ukraina var inne på sin tredje dag och Öresundsbron var upplyst i gula och blåa färger för att visa sitt stöd för Ukraina. Där och då tänkte jag på den oerhörda rädsla som måste ha kommit över de Kievbor som satt och tryckte i sina lägenheter och fick höra mullret av tunga militärfordon när den egna armén grupperade sig på strategiska platser för att försvara sin huvudstad. När jag såg tre sovande barn i backspegeln kände jag mig lyckligt lottad att bo i Sverige! På julafton blir det exakt tio månader sedan invasionen inleddes och det som händer i Ukraina har för många svenskar till mångt och mycket blivit en del av den vanliga nyhetsrapporteringen. Sedan kriget startade har vi haft mycket som påverkar oss här på hemmaplan också. Bland mycket annat har vi röstat fram en ny regering, vi upplever en hög inflation som biter sig fast, inte en dag utan en dialog om de skyhöga energipriser eller de snabbt stigande räntorna på fastighetslånenVåra problem är obetydligt i jämförelse med det krig som utspelar sig några hundra mil från våra gränser men vi är ju bara människor och ökade priser på Bregott märks av i vardagen. Om inte annat så visar retoriken i valdebatten att det som inverkar på vår vardag blir viktigt.

Hög inflation och stigande räntor

Alla dessa aspekter har stor verkan på våra besparingar. Börsen uppskattar inte osäkerhet och än mindre hög inflation och stigande räntor vilket gör det utmanande för de flesta kapitalförvaltare att skapa positiv avkastning. Det är få tillgångsslag som har haft orken att stå emot den svåra makromiljö vilket framförallt visar sig för de som investerat i en mix av aktier och räntor där det inte riktigt funnits någon tillflyktsort. Har förvaltningen varit mer diversifierad och innehållit en bredd inom Private Equity och onoterade fastighetsinvesteringar så ser det över lag bättre ut, men vi ser även nedjusteringar i tillgångsmassor inom dessa tillgångsslagEn summering av året 2022 blir därmed en ganska mörk bild både i ett humanitärt och ekonomiskt perspektiv.

Låt oss blicka framåt

Vi ser en solidaritet med det ukrainska styret och det ukrainska folket som är stark och verkar uthållig. På ett makroplan räcker det med signaler om en nedåtgående inflation och en räntebana som flackar ut eller blir nedåtgående så kan det snabbt bli medvind. Människan är optimistiskt lagd och har genom historien visat sig vara en problemlösare av rang vilket vi såg tydliga bevis på genom den snabba digitala omställningen under pandeminVi vet att i kriser skapas det nya kreativa lösningar, de finaste bolagen får visa sin styrka och de bästa affärsidéerna bekänna färg. Är det inom energisektorn det kommer inträffa denna gång? Eller är det inom något annat område? I dessa lägen har den aktiva förvaltningen Coeli står för i uppgift att hitta de sektorer och bolag som kommer driva utvecklingen framåt. Det är genom kloka investeringar kriser blir till möjligheter och därmed skapar ökad tillväxt och starkt värdeskapande. Ha därför förtröstan och var uthållig i den strategi du satt upp för här och nu skapas dessa möjligheter.  

Coeli kommer givetvis fortsätta att både arbeta hårt för att ta hand om befintliga investeringar och mejsla ut nya investeringsteman för framtida värdeskapande. 2023 blir ett år fyllt med möjligheter!

Årets julgåva

En del barn får inte den trygghet, glädje och gemenskap som de flesta förknippar med jul. För att sprida lite ljus i mörkret har vi valt att ge årets julgåva från Coeli till organisationen Barn till ensamma mammor. Förra veckan fick möjligheten att åka ut och träffa företrädare för organisationen i Fryshusets lokaler i Stockholm och överlämna vårt bidrag.

➜ Läs gärna mer om organisationen.

God Jul och ett Gott Nytt År!

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.