Beijer Ref:s nya VD passar som handen i handsken

Beijer Ref, en av Europas ledande distributörer av kylutrustning, har under många år varit ett kärninnehav i vår fond och uppfyller de krav som vi ställer på en Champion, det vill säga hög tillväxt, hög lönsamhet, entreprenörssinnad ledning och styrelse. Grovt räknat är aktien upp nästan 500 procent sedan vårt första köp hösten 2017.

Förra veckan hade vi förmånen att träffa Beijer Refs nya VD, Christopher Norbye, under hans fjärde dag på jobbet. Att få vara en av de första investerarna som träffar honom kändes så klart extra roligt.

Christopher var tidigare Head of Entrance Systems Division på Assa Abloy, samt har också en lång bakgrund inom Sandvik Medical och Orchid Orthopedic Solutions. Vårt timslånga möte gav ett mycket solitt och bra intryck av Beijer Refs nya ledare. Vår syn är att Beijer Ref som företag står inför ett skifte, där de kommer att gå från att vara ett framgångsrikt svenskt företag med huvuddelen av sin affär i Europa (~75 procent), till ett mycket mer globalt företag. Vi kommer troligen att få se fortsatt fokus på ESG trender, en expansion in i fler marknader runt om i världen och ytterligare satsningar inom både e-handel och digitalisering.

Christophers internationella bakgrund med många år placerad i USA och Kina, samt hans årtionde av erfarenheter från företagsförvärv, kommer säkerligen komma bolaget till stor nytta. Vi gillar såklart också att han är från Skåne, vilket gör det enklare för honom att sitta längre på sin post än om han hade behövt omlokalisera från till exempel Stockholm för att ta upp den här positionen. Viktigt är också hans starka energi samt att hans stora tilltro till decentraliserade organisationer, där huvudkontoret enligt honom är till för att hjälpa och stödja enheterna inte tvärtom. Han passar därför som handen i handsken in i Beijer Ref:s entreprenöriella företagskultur.

Från vänster: Henrik Milton (förvaltare), Maria Rydén (CFO), Christopher Norbye (VD), Max Lundberg (produktspecialist), samt undertecknad Andreas Brock (förvaltare).

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.