Coeli förstärker teamet inom diskretionär förvaltning och strategifonder

Coeli fortsätter att expandera i en dynamisk marknad och förstärker med Marjan Stefanovski som ny förvaltare för diskretionära mandat och strategifonder. Det strategiska tillskottet ger Coeli möjlighet att vidareutveckla och bidra till fortsatt positiv tillväxt.

Marjan har en gedigen meritlista som förvaltare och en imponerande förvaltarhistorik med stark historik i diskretionära mandat. Han har en akademisk bakgrund med ackrediteringar inom finansiell analys (CFA) och kvantitativ finans (CQF) utöver en Masterexamen i Finans från Lunds universitet. Han kommer närmast från Wictor Family Office och rollen som kapitalförvaltningschef.

"Marjan är ett välkommet tillskott i förvaltarteamet. Han är särskilt kunnig kvantitativt vilket kompletterar teamet och ökar förutsättningarna att skapa ett mer förutsägbart förvaltningsresultat i enlighet med det förnyade erbjudandet inom diskretionär förvaltning", säger Erik Lundkvist, kapitalförvaltningschef på Coeli.

Erik Lundkvist, kapitalförvaltningschef och Elin Sundin, portföljförvaltare och orderutförare, arbetar i teamet sedan tidigare med fokus på Coelis diskretionära förvaltning och strategifonder.

"Jag är väldigt glad över att bli en del av Coeli och ser fram emot att tillsammans med teamet bidra till Coelis fortsatta förvaltningsresultat", säger Marjan Stefanovski, förvaltare.

Marjan Stefanovski, förvaltare diskretionära mandat och strategifonder.

 

Coeli grundades 1994 och är en aktiv investerare, fondförvaltare och förmögenhetsrådgivare med förtroendet att förvalta cirka 50 miljarder kronor åt förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner. Coeli förvaltar kapital inom aktier, obligationer, hedgefonder samt är aktiva ägare och gör direktinvesteringar inom fastigheter och Private Equity. Med en etablerad partnerskapsmodell och en stark plattform av finansiella tjänster så attraherar Coeli några av de främsta förvaltarna, bolagen och investeringsteamen på marknaden och säkerställer att dessa drivs av samma mål som våra kunder och investerare – att skapa stora värden.

Kontakta oss för mer information

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltningschef

Erik Lundkvist

KapitalförvaltningschefErik Lundkvist har arbetat på Coeli sedan 2004 och har mer än 15 år i branschen. Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik är även auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm och medverkar i Coelis Husvy varje månad.

Marjan Stefanovski

Förvaltare

Marjan Stefanovski

FörvaltareVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Denna information är enbart ämnad som allmän information och utgör inget erbjudande, utfästelse eller rekommendation att göra en investering. Informationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.