Coeli Global byter namn

Coeli-koncernen har idag ett antal delägda förvaltningsteam, varav Coeli Global AB är ett av dessa. Företaget, Coeli Global AB, och Luxembourg-fonderna, Coeli Global Select, samt Coeli Global Small Cap Select, namnändras. Bolaget har namnändrats till Brock Milton Capital AB och fonderna byter namn till BMC Global Select samt BMC Global Small Cap Select i början av maj.

Namnbytet av fonderna sker genom en fusion till SICAVen Brock Milton UCITS SICAV och all legal information om fusionen skickades ut brevledes (via ett notice to shareholders) fredagen den 22:a mars 2024. Fusionen och namnändringarna kommer att vara genomförda den 6:e maj 2024. Fondernas förvaltare, historik, förvaltningsbolag, depåinstitut, investeringsfilosofi, riskprofil, avgifter samt ISIN-nummer följer med i fusionen och fortsätter vara exakt samma. 

"Coeli Global, som är en del av Coelis förvaltningserbjudande, har sedan vi startade fonderna lyckats skapa en fantastisk avkastning under många år och är i en snabb tillväxtfas. Nu byter vi namn på Coeli Globals två fonder när de fortsätter att bredda retail-distributionen både i Sverige och internationellt. Vi ser fram emot att fortsätta som aktiva ägare och stödja utvecklingen framåt" säger Lukas Lindkvist, VD Coeli Group.

Henrik Milton, VD på Brock Milton Capital AB tillägger: "Andreas Brock och jag valde det här företagsnamnet, som är baserat på våra efternamn, för att existerande kunder ska känna igen sig i fonderna och vår aktiva förvaltning som följer en tydlig investeringsfilosofi. Vi valde också att göra namnet lite engelskt klingande då vi tror att det kommer fungera väl på den internationella marknaden. Vi har redan idag kunder i Luxembourg, Norge, Finland, Danmark, Tyskland samt Österrike och fler länder kommer komma".

För mer information om det legala kring fusionen eller andra frågor kopplade namnbytet vänligen kontakta:
 

Lukas Lindkvist, VD Coeli Group
076-800 58 00

Henrik Milton, VD på Brock Milton Capital AB
073-638 75 78

Mer information finns även på www.bmcapital.se eller www.coeli.se.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Denna information är enbart ämnad som allmän information och utgör inget erbjudande, utfästelse eller rekommendation att göra en investering.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.