Coeli rekryterar rådgivningschef från Carnegie

Coeli befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede och förstärker nu erbjudandet inom investeringsrådgivning. Fredrik Billving är ny rådgivningschef med syfte att ytterligare öka kundnyttan och attrahera nya kunder. I den här nyckelrollen kommer han att främja Coelis tillväxtstrategi och driva innovativa initiativ för att stärka Coelis ställning som aktör inom förmögenhetsrådgivning.

Fredrik kommer närmast från Carnegie Investment Bank där han under de sju senaste åren har arbetat som Head of Private Banking, Stockholm. Han har en lång karriär inom finansbranschen och har tidigare erfarenhet från Danske Bank, Nordnet och SEB.

"Fredrik har tidigare varit med och drivit tillväxtresor och den kunskapen och insikten kommer att vara till stor nytta för att vi ska nå vår fulla potential. Hans breda erfarenhet och expertis kommer att vara Coeli till stor gagn och bidra till våra fortsatta framtidssatsningar. Fredrik tar del i ledningsgruppen och kommer även vara ansvarig för att utveckla Coelis produkt- och tjänsteerbjudande", säger Pär Davidsson, VD Coeli Wealth Management.

Hans huvudsakliga ansvarsområden inkluderar att identifiera och utvärdera nya affärsmöjligheter, bygga starka relationer med kunder och partners samt att säkerställa att Coeli fortsätter att vara en föregångare inom branschen.

"Jag är väldigt glad över att bli en del av Coeli och ser fram emot att bidra till Coelis fortsatta tillväxt och erbjuda innovativa lösningar till blivande och befintliga kunder", säger Fredrik Billving, rådgivningschef i Stockholm.

Ny tillväxtchef på Coeli

Fredrik Billving, rådgivningschef på Coeli.

 

Coeli grundades 1994 och är en aktiv investerare, fondförvaltare och förmögenhetsrådgivare med förtroendet att förvalta cirka 50 miljarder kronor åt förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner. Coeli förvaltar kapital inom aktier, obligationer, hedgefonder samt är aktiva ägare och gör direktinvesteringar inom fastigheter och Private Equity. Med en etablerad partnerskapsmodell och en stark plattform av finansiella tjänster så attraherar Coeli några av de främsta förvaltarna, bolagen och investeringsteamen på marknaden och säkerställer att dessa drivs av samma mål som våra kunder och investerare – att skapa stora värden.

Kontakta oss för mer information

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

Fredrik Billving

Rådgivningschef

Fredrik Billving

RådgivningschefVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Denna information är enbart ämnad som allmän information och utgör inget erbjudande, utfästelse eller rekommendation att göra en investering. Informationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.