Coelis globalteam växer med ytterligare två produktspecialister


Från vänster till höger, Max Lundberg – produktspecialist, Henrik Milton – fondförvaltare, Jessica Thorstensson - produktspecialist, Andreas Brock – fondförvaltare och Johan Elmquist - produktspecialist.

Vi hälsar Jessica Thorstensson och Johan Elmquist hjärtligt välkomna till Coeli Global i rollerna som produktspecialister. Jessica kommer närmast från Norron och dessförinnan Brummer & Partners och Skandia. Johan har tidigare arbetat på bland annat Didner & Gerge, Tundra fonder och Alfred Berg. Både Johan och Jessica har lång erfarenhet från branschen och besitter specialistkunskaper i ESG, kommunikation och försäljning. Deras erfarenheter blir en stor tillgång för bolaget och kommer hjälpa oss nå ut till ännu fler kunder i Sverige, Norden och Europa. Jessica och Johan kommer arbeta tillsammans med Max Lundberg, vår första produktspecialist som började hos oss hösten 2019 efter en över 25 år lång karriär inom SEB.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.