Coelis nya kreditmarknadsbolag beviljas tillstånd att driva finansieringsverksamhet

Den 4 december 2023 erhöll Coeli Finans AB Finansinspektionens tillstånd att driva finansieringsrörelse. Coeli Finans AB utgör en del av Coeligruppen, och med tillståndet att driva finansieringsrörelse kan Coeli erbjuda sina kunder finansieringslösningar och inlåning.Coeli blir därmed en ny aktör på kredit- och inlåningsmarknaden och stärker sitt erbjudande mot förmögna privatpersoner, bolag samt Private Equity- och fastighetsinvesteringsteam.

Håkan Selfven, CFO på Coeli sedan augusti 2022 efter att bland annat ha varit CFO på Erik Penser Bank i åtta år, säger att det har varit en intensiv men motiverande ansökningsprocess.  

Med Coeli Finans som en del av Coeli kan vi bredda vårt erbjudande till våra prioriterade kunder, vilket på flera sätt är en självklar milstolpe på vår tillväxtresa. Det är ett tillstånd som visar på Coelis omfattande finansiella expertis och robusthet, vilket givetvis är motiverande att vara en del av”, säger Håkan Selfven.

Lukas Lindkvist, VD på Coeli, menar att tillståndet är en viktig pusselbit i företagsgruppens femårsplan och ambition om att vara den främsta helhetsleverantören till Coelis prioriterade målgrupper – som i huvudsak är förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices och investeringsteam.

”Med Coeli Finans tar vi ytterligare ett steg i vår femårsplan mot att bli en mer komplett leverantör av finansiella tjänster och den främsta helhetsleverantören på marknaden för vår prioriterade målgrupp. Genom kreditmarknadsbolaget stärker vi erbjudandet och relationerna med våra kunder och fördjupar partnerskapen med våra investerar- och förvaltarteam. Med ett nytt affärsområde får vi även ett ytterligare ben av repetitiva intäkter vilket gör vår affär ännu mer diversifierad och förutsägbar”, säger Lukas Lindkvist. 

 

För ytterligare information om Coeli Finans, vänligen kontakta:

Håkan Selfven, CFO Coeli Group
hakan.selfven@coeli.se  

För ytterligare information om Coeligruppen, vänligen kontakta:

Lukas Lindkvist, VD Coeli Group
lukas.lindkvist@coeli.se 

 

Coeli grundades 1994 och är en aktiv investerare, fondförvaltare och förmögenhetsrådgivare med förtroendet att förvalta cirka 50 miljarder kronor åt förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner. Coeli förvaltar kapital inom aktier, obligationer, hedgefonder samt är aktiva ägare och gör direktinvesteringar inom fastigheter och Private Equity. Med en etablerad partnerskapsmodell och en stark plattform av finansiella tjänster så attraherar Coeli några av de främsta förvaltarna, bolagen och investeringsteamen på marknaden och säkerställer att dessa drivs av samma mål som våra kunder och investerare – att skapa stora värden.

Kontakta oss för mer information

Lukas Lindkvist

VD, Coeli Group

Lukas Lindkvist

VD, Coeli Group  • Har arbetat på Coeli sedan 2001
  • CEO för Coeli asset Management AB sedan 2015 och nu CEO för Coeli Investment Management AB
  • Har en finansexamen från Stockholms Universitet.

Innan Lukas kom till Coeli jobbade han på SEB Wealth Management i två år som Private Banker och åren innan som konsult för Olsten konsultbolag. Lukas har en finansexamen från Stockholms Universitet och arbetade samtidigt på deltid som controller och revisor på två fastighets bolag, Retlaw Fastighets AB och Tigrams Fastighets AB.

Håkan Selfvén

CFO, Coeli Group

Håkan Selfvén

CFO, Coeli GroupVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Denna information är enbart ämnad som allmän information och utgör inget erbjudande, utfästelse eller rekommendation att göra en investering. Informationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.