Coronakrisens vinnare har varit bolag som har sålt sina produkter online

Vi är nu inne i den andra vågen av coronapandemin och tyvärr har antalet smittade ökat, vilket tvingat regeringarna att införa nya restriktioner för att minska smittspridningen. Allt är inte nattsvart som tur är, utan i dagarna har Storbritannien börjat vaccinera sina invånare och premiärminister Boris Johnson gör bedömningen att läget kommer vara bättre i mars-april nästa år. I Sverige förbereder sig sjukvården på att börja vaccinera efter årsskiftet. Jag tror att detta är precis vad vår stackars ekonomi behöver. När vi har vaccinerat oss och läget har förbättrats kommer regeringen sannolikt börja lätta på restriktionerna och vi kan börja leva mer ’normala’ liv igen.

Förlorarna

Just nu skriker restauranger, flygbolag, hotell och idrottsarenor efter kunder. Den investerare som är sugen på att börja bottenfiska aktier som har gått ned mycket sedan i mars bör lägga lite extra krut på analysen och fundera på om världen efter covid-19 kommer att se likadan ut som innan pandemins utbrott. Jag tror tyvärr vissa delar av ekonomin kommer att ta lite längre tid på sig att komma igen, flygbolag och hotell hör till sektorer som kommer att ha det tufft några år framåt.

Hotellkedjan Scandic Hotels aktie föll som en sten i mars när viruset fick fäste i Europa. SAS-aktien hade redan innan pandemin en tuff period och coronakrisen har inte direkt förbättrat läget för flygbolaget. Källa: Bloomberg

Vinnarna

I Coeli Global Selektiv har vi varken investerat i hotell eller flygbolag, utan vi har satsat på sådant som har fungerat. Jag brukar börja mina bolagsanalyser med att fundera på vad bolaget tillverkar eller erbjuder för tjänster. Frågan jag ställer mig, har bolaget de bästa produkterna och hur ser efterfrågan ut? Andreas och jag vill investera i Champions eftersom det är de bolagen som har det bästa produkterna.

I detta blogginlägg fokuserar jag på våra halvledarebolag, mjukvarubolag och e-handelsbolag. Hur har efterfrågan sett ut för de bolagen i år? Vi kunde ganska tidigt under året konstatera stor efterfrågan på produkter och tjänster som underlättar för hemarbete. Dit hör till exempel Microsofts Office 365, Microsoft Teams och Adobes programvaror inom Creative Cloud för video, foto, webb, och så vidare. Det har även varit stor efterfrågan på strömning av tv-serier och film när vi har varit tvungna att hålla oss hemma. Detta har direkt gynnat både Apple och Amazon, som har sina egna streamingtjänster Apple TV+ och Amazon Prime Video. En annan trend som också har förstärkts under krisen är dataspelanade och NVIDIA:s försäljning av de nya grafikkorten RTX 3070, 3080 och 3090 har slagit alla försäljningsrekord. Även e-handeln har ökat, vilket har gynnat våra e-handelsföretag; brasilianska Magazine Luiza, polska Allegro och såklart Amazon. Slutligen har de starka trenderna också gynnat investeringarna i datainfrastrukturen då molnen har blivit större och snabbare vilket gör att ASML och TSMC, samt även NVIDIA är på väg mot ett rekordår. Vi kan konstatera att Microsofts och Amazons respektive molnlösningar Azure och AWS har ökat sina försäljningar tvåsiffrigt i år.

Ovan har jag i beskrivande termer förklarat vad som varit framgångsrikt för våra bolag inom mjukvara, hårdvara och e-handel och i tabellen nedan ser ni hur bolagen har rapporterat sina framgångar på kvartalsbasis. Jag vill framförallt lyfta fram hårdvara och e-handel som har haft fantastiska år trots coronakrisen. Som privatperson är det nog svårt att märka av att hårdvarubolagen har utvecklats bra men för att märka att e-handel har varit framgångsrikt behöver vi bara gå till oss själva för att se hur mycket vi har beställt online.

Tabellen visar hur våra Champions inom mjukvara, hårdvara och e-handel har rapporterat under 2020. I tabellen visar vi den procentuella förändringen kvartal mot kvartal och hur försäljningen ser ut jämfört med kvartalet för ett år sedan (Like-for-Like). Man kan också notera att bolagen har olika räkenskapsår, Microsoft har rapporterat sitt första kvartal 2021 medan ASML har rapporterat resultatet för tredjekvartalet 2020 under samma period. Källa: Bloomberg

Våra tankar

Vi tror att ovanstående trender kommer fortsätta att vara starka under 2021, eftersom viruset kommer finnas kvar en bit in på det nya året och även att våra vanor har ändrats i grunden. Vi gillar att jobba hemma, strömma serier och köpa på nätet. Då våra vanor har skiftat en aning är det inte solklart att det som gällde innan corona är det som gäller efter corona. En del i yrket som fondförvaltare är att vara öppen för förändringar och våga ompröva gamla sanningar.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.