Danska börsälsklingen DSV Panalpina A/S är vår nya "special situation"

Kan aktiemarknaden älska en aktie? Ja, i vissa bolagsspecifika fall är det faktiskt så. Epitetet börsälskling innebär att marknaden köper en aktie till en premiumvärdering (högre P/E-tal) baserat på att bolaget uppvisar en fin karaktäristik. Det kan vara en stadig tillväxt i omsättningen grundat på organisk tillväxt eller tillväxt genom förvärv. Andra karaktärsdrag på en älskling kan vara en erfaren ledning, hög lönsamhet och stark balansräkning. Vårt nya danska innehav DSV Panalpina är en börsälskling, älskat av både danskar och internationella investerare. På aktiemarknaderna finns det också de ”fula” och mindre populära aktierna. Karaktäristiken för de mindre åtråvärda aktierna kan vara att bolaget har en hög cyklisk exponering av omsättningen som gör att det inte finns någon stabilitet i vare sig omsättning eller vinster. Detta resulterar i att bolaget har svårt att på egen hand växa omsättning på grund av konjunktur eller konkurrens. Den här typen av bolag handlas sällan med en premiumvärdering. Många av aktierna i Coeli Global Selektiv kan betraktas som börsälsklingar och är säkerligen en bidragande orsak till att vår fond har haft en sådan stark relativ utveckling jämfört med index och våra konkurrenter.

Varför har vi köpt logistikföretaget DSV Panalpina?

DVS Panalpina har gjort förvärv för att växa och bli en större spelare och det är ett välskött bolag som uppvisar goda resultat av sina företagsförvärv. Företaget hette tidigare bara DSV men antog dubbelnamnet i samband med uppköpet av schweiziska Panalpina förra året. 2015–2016 genomförde DSV förvärvet av det amerikanska UTi och genom hårt arbete och en ny IT-infrastruktur vände dom det lågpresterande amerikanska bolaget till en tillgång som genererarar bra intäkter. Tre år senare, 2019, var det alltså dags att förvärva Panalpina som också var ett bolag med sämre lönsamhet. Med UTi blev de mycket större i USA och med Panalpina-förvärvet växte de i Asien. I dag är DSV Panalpina världens fjärde största logistikbolag och har en marknadsandel på 3 procent. De tre största är DB Schenker Logistics, Kuehne + Nagel och DHL Logistics som tillsammans har 16 procent av den totala marknaden. Det innebär att det finns många förvärvsmöjligheter för DSV Panalpina. (Källa: Årsredovisning DSV Panalpina 2019)


Källa: Bloomberg och DSV Panalpinas årsredovisning 2019.
Här visas DSV Panalpinas omsättningstillväxtmed två ganska tydliga hopp i kurvan, 2016 vid förvärvet av UTi och 2019 vid förvärvet av Panalpina. Genom de två stora förvärven är nu bolaget världens fjärde största logistikbolag. Källa: Bloomberg och DSV Panalpinas årsredovisning 2019.


Källa: Bloomberg
Diagrammet visar historiska nivåer på eget kapital för DSV Panalpina. Här syns att bolaget efter 2016 hittade tillbaka till historiska lönsamhetsnivåer från 2017 och 2018 efter förvärvet av UTi 2016. DSV Panalpina jobbar nu intensivt med det nya förvärvet för att komma upp i en avkastning på eget kapital (ROE) på mer än 20 procent. När det är uppnått kommer också vinst per aktie stiga signifikant.


Källa: Bloomberg
DSV Panalpinas utveckling på vinst per aktie. Här syns tydligt hur vinsterna ökar 2017 och 2018 baserat på att den ökade omsättningen från Uti-förvärvet. Analytikerna tror nu att synergieffekter från det senaste förvärvet kommer att ge bolaget ökade vinster både 2020 och 2021. Tilläggas bär att vinsten för 2020 kan komma revideras ned på grund av negativa effekter från coronakrisen.

Förvärvsmaskinen DSV Panalpina handlas nu med cirka 20 procents rabatt mot sin normalvärdering (P/E 26) för nästa års vinster. Vi tycker därför att DSV Panalpina är en attraktiv börs-älskling på P/E 22 då det finns betydande synergivinster att hämta från Panalpina-förvärvet. Vi bedömer även att det finns stora möjligheter till ”cross-selling” och organisk tillväxt. Poängen med att ta DSV Panaplina som en "special situation" är att det är en börsdarling och därmed en hög sannolikhet att vi får den önskade avkastningen.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.