Erik Bäckström blir ny VD för Coeligruppen 1 september

Erik Bäckström blir ny VD och koncernchef för finanshuset Coeli. I september efterträder han Lukas Lindkvist som tillträder en ny roll som Group CFO och vice VD för koncernen.

Erik Bäckström kommer från en roll som vice VD och Partner på Coeli och har varit anställd i bolaget sedan 2016 med ett antal olika chefsbefattningar inom gruppen. Erik har bland annat ansvarat för stora delar av rådgivningsverksamheten, den institutionella affären samt ett övergripande ansvar för Private Equity och fastighetsverksamheten och har således god erfarenhet från Coelis verksamhetsbredd som även innefattar fondförvaltning och inom kort kreditgivning. I grunden är Erik civilekonom med tidigare erfarenhet från Fisher Investments Europe i London, Nordic Growth Market och Handelsbanken.

Coelis styrelse har utsett Erik Bäckström till VD och koncernchef för att leda bolaget in i en ny tillväxtfas med ett fortsatt fokus på långsiktigt värdeskapande.

"Jag och Coelis styrelse är mycket glada över att Erik Bäckström har tackat ja till att leda Coeli framåt. Vi ser att Erik har helt rätt profil, driv och kommersiella beslutsamhet för att ta Coeli vidare i nästa tillväxtfas. Han lever som han lär och lägger ett mycket stort fokus på sina medarbetare och säkerställer ett högt värdeskapande till Coelis kunder vilket är nycklar för vår fortsatta tillväxt. Vi är också mycket glada för att Lukas Lindkvist kommer fortsätta att skapa långsiktigt värde för Coeli och våra stakeholders i rollen som CFO och vice VD", säger Coelis styrelseordförande Mikael Smedeby.

Erik Bäckström.

Erik Bäckström ser fram emot ett fortsatt stort kundfokus och att utveckla Coelikoncernen vidare.

"Jag är både glad och tacksam över att ha fått styrelsens förtroende att leda Coeli vidare med vårt fokus på evigt värdeskapande. Utifrån vårt uppdrag har jag svårt att föreställa mig ett mer engagerande eller givande arbete än att utveckla Coeli tillsammans med alla våra fantastiska kollegor och kunder. Att dessutom fortsätta göra det tillsammans med Lukas vid min sida känns väldigt bra utifrån vår historik där vi kompletterat varandra väl. Nu ser jag fram emot ett fortsatt stort fokus på värdeskapande till våra kunder och att utveckla Coeli till Nordens ledande finanshus för entreprenörer, Family Offices och institutioner."

Erik Bäckström tillträder rollen som VD den 1 september 2024 och efterträder då Lukas Lindkvist som går in i rollen som Group CFO och vice VD för Coelikoncernen.

Om Coeligruppen

Coeli är en aktiv investerare, förvaltare och rådgivare med en stark plattform av finansiella tjänster. Coeli grundades 1994 och förvaltar idag cirka 60 miljarder kronor åt förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner. Coeli förvaltar fonder inom aktier, obligationer, hedgefonder och är aktiva ägare samt gör direktinvesteringar inom fastigheter och Private Equity. Genom en etablerad partnerskapsmodell attraherar koncernen några av marknadens främsta fondförvaltare och investeringsteam och säkerställer att dessa drivs av att skapa stora långsiktiga värden åt Coelis kunder och investerare.

Genom Coelis eget investmentbolag investerar Coeligruppen sitt eget kapital i onoterade svårtillgängliga investeringsmöjligheter som även Coelis kunder och nätverk ges möjlighet att saminvestera i.

För ytterligare information kontakta Kristin Gejrot, Head of Investor Relations, Coeli Group.

Email: kristin.gejrot@coeli.se Telefon: 073 500 46 27

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Denna information är enbart ämnad som allmän information och utgör inget erbjudande, utfästelse eller rekommendation att göra en investering. Informationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.