Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv februari 2020

Februari månad var en bra aktiemånad fram till 19 februari, sedan stod det klart att coronaviruset hade börjat spridas i Europa och marknaderna började backa. Nedgången i indexen motsvarar samma nedgång som vi hade under hösten 2018. Under månaden minskade värdet på fonden med -8,4 procent, vilket var 0,79 procent sämre än vårt jämförelseindex.

De största bidragen till avkastningen under februari kom från en ganska blandad skara bolag – Nvidia, Vestas Wind Systems, Adobe, Sterling Construction och Nordea. Det var två bra rapporter som gav Nvidia och Vestas skjuts på respektive rapportdag. De innehav som hade en sämre utveckling under månaden var HCA Healthcare, adidas, Martin Marietta, AAK och Apple. Det som gjorde att Apple hade en svag månad är deras exponering mot Kina. Detsamma gäller för adidas som säljer mycket kläder i Kina. Det som har minskat värdet på våra innehav är den generella ”sell-off” som har skett på grund av oron för konjunkturen som coronaviruset har skapat.

I början av februari var vi i San Francisco och hade många intressanta möten med techbolag såsom Microsoft, Adobe, Intel, Teamviewer, Twitter, Visa och Mercadolibre. Läs vårt senaste blogginlägg om Adobe här.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

Vi skrev om coronaviruset redan förra månaden men då trodde marknaden att det inte skulle drabba Europa och USA i någon större utsträckning. Men det har det gjort vilket kommer få efterverkningar även på den globala ekonomin.  Kina har stängt fabriker och shoppingcenter och det påverkar tillväxten negativt. Aktiebolagens omsättning och vinster kommer temporärt att minska till följd av detta. De bolag som tillverkar och säljer fysiska produkter kommer mest sannolikt att drabbas mest. I vår fond har vi Apple som har påverkats av viruset medan vårt tyska fastighetsbolag Vonovia förmodligen inte kommer påverkas överhuvudtaget.

För att stimulera ekonomierna och lindra effekten har flera centralbanker sänkt räntorna – både amerikanska FED och Kanadas centralbank har sänkt styrräntorna med 0,5 procent. Låga räntor smörjer ekonomierna och aktiemarknaderna. Låg ränta innebär också att det är billigt att låna vilket gynnar till exempel vårt amerikanska byggbolag Martin Marietta. Låg ränta innebär även att aktiemarknaderna kan fortsätta stiga då diskonteringsräntan för värderingarna har blivit lägre. I den andra vågskålen ligger förstås oron för konjunkturen.

Förändringar i portföljen

Innan börsfallet i mitten av februari trimmade vi ned vikterna på flera av våra globala techbolag och köpte HCA Healthcare som är ett amerikanskt sjukhusbolag. Vi tyckte att vissa värderingar var utmanande i global tech vilket gjorde att defensiva HCA, som handlas till 11,5x vinsten, blir ett bra bolag till portföljen. Vi köpte också Nordea över rapporten och gjorde en snabb vinst eftersom aktien gick upp mer än 5 procent rapportdagen. Vi har sålt av Vestas från vår special situation-del – även här gjorde vi en bra vinst. Vi rekommenderar att ni läser vårt senaste inlägg om Adobe på vår blogg.

Fondens positionering

Det må vara oro på börsen men vi har aldrig haft så bra portfölj som vi har idag. Coronaviruset till trots så är vi positiva till helåret. Vi jobbar vidare med att fånga bra investeringstillfällen som dyker upp – allt för att fortsätta skapa avkastning till dig som andelsägare.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK-8,40%-4,83%34,41%92,42%
Jämförelseindex-7,61%-5,84%31,39%73,37

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.