Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv augusti 2020

Allt eftersom ekonomierna öppnar upp kommer riskvilja och kapital tillbaka till börsen. Augusti blev en bra månad för fonden som var upp 6,62 procent, vilket var 2,22 procent bättre än vårt jämförelseindex. Tre aktier som har utvecklats speciellt starkt är a) teknologigiganten Apple, mycket drivet av den fina kvartalsrapport som företaget presenterade i slutet av juli (läs vår analys om rapporten) b) betalningsföretaget Mastercard vars aktie utvecklats relativt svagt i år men som äntligen fick fart den här månaden c) det amerikanska grafikprocessortillverkaren NVIDIA vars aktie har haft en otrolig utveckling i år och är upp över 100 procent (läs mer om varför företaget är så bra ).

Den svagaste aktien den här månaden var det tyska fastighetsbolaget Aroundtown som har stor andel kontors- och hotellverksamhet och vars aktie få var intresserade av att köpa den här månaden.

Händelser och trender i marknaden som dominerar utvecklingen

Mycket av det som händer på börsen just nu handlar såklart om hur mycket företagen påverkas av coronakrisen. Vårt fokus är däremot allt mindre på krisen då den kommer vara över inom en överskådlig tid, och allt mer på vilka nya trender som krisen har skapat eller förstärkt samt vilka risker som vi ser framgent. En sak är säker – vi kommer garanterat se mer geopolitiska störningar och en värld där två teknologiska system, den västerländska och den kinesiska, kommer kollidera och konkurrera. Det här medför inte bara risker utan även kortsiktigt också leda till en ökad investeringsvilja hos många företag och regeringar. Hur det kommer spela ut och vilka företag vi ska investera i, respektive undvika, lägger vi mycket tid på att analysera just nu.

Förändringar i portföljen

Vi gjorde inga förändringar i fonden under månaden.

Fondens positionering

Fonden ligger bra i marknaden, den ökar i stigande marknader och håller emot bra när börsen har lite sämre dagar. Vi har en fin balans mellan våra sektorer och är inte alltför beroende av någon enskild sektors utveckling. Några av de innehav vi ser mycket uppsida inom på 6-12 månaders sikt är spridda mellan skilda sektorer – allt ifrån sjukhussektorn till byggnadsmaterial. Det är med stolthet vi kan säga att ni genom fonden äger en härlig mix av världens finaste bolag.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK6,62%8,17%57,72%118,70%
Jämförelseindex4,40%-3,30%40,26%78,05%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare



  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare



  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.