Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv januari 2020

Bra början på året! Trots en ganska stökig månad, mer om det nedan, ökade fonden med 3,9 procent under januari, vilket var 2 procent bättre än vårt jämförelseindex.

De största bidragen till avkastningen under januari kom från våra stabila amerikanska innehav Microsoft, Global Payment, Visa, Mastercard och Adobe. Med hållbara affärsmodeller och hög andel återkommande omsättning fungerar dessa företag bra under oroliga tider. Både Visas och Microsofts rapporter var starka och vinst per aktie ökade 12 procent respektive 39 procent på årsbasis. Vi tycker det är häftigt att två av världens största företag kan uppvisa årsvisa imponerande tillväxtsiffror. De innehav som hade en sämre utveckling under månaden var fondens emerging marketexponering och cykliska exponering. De tre bolag med sämst utveckling var Carel, HDFC Bank och TSMC. Det är intressant att notera att trots att både HDFC Bank och TSMC slog marknadens förväntningar beträffande vinsttillväxt så väljer marknaden att sälja dessa bolag när börsen är volatil.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

Januari var en väldigt händelserik månad. Månaden började med att USA dödade Irans chef för det revolutionära gardet, Soleimani, i en drönarattack och hela världen trodde på ett nytt krig mellan USA och Iran. Alla blev nervösa och priset på oljan toppade och handlades som högst på över US$ 68 per fat. När USA och Kina kommunicerade framsteg i förhandlingen av handelsavtalen blev marknaden positiv igen. I januari är det ju också tradition att världens ledande politiker och finansmän träffas på toppmöte i schweiziska Davos. Vår egen miljökämpe Greta Thunberg var där och framförde sina åsikter om klimatet. Hennes tal blev inte uppskattat av Steven Mnuchin, USA:s finansminister, som tyckte att hon skulle plugga ekonomi några år på universitet innan hon uttalade sig. Tyvärr har USA en negativ inställning till olika miljööverenskommelser eftersom de inte vill att deras ekonomiska tillväxt ska begränsas av regleringar. Sedan hände det som la en skugga på alla händelser, utbrottet och spridningen coronaviruset. Det står klart redan nu att Kinas ekonomiska tillväxt kommer påverkas av viruset. Vissa bedömare tror att BNP-tillväxten i Kina kan bli så låg som 5 procent på årsbasis vilket är att betrakta som en ordentlig nedgång. De ekonomiska effekterna av coronaviruset kommer mest sannolikt att spilla över på andra delar av världen.

Förändringar i portföljen

Som ni kunnat läsa på vår blogg har vi investerat i ett nytt bolag som heter Fiserv. Bolaget är verksamt inom bank- och betalningsindustrin och har nyligen köpt det näst största betalningsbolaget i USA, First Data. Fiserv är det största bolaget i USA som jobbar mot bankindustrin och de erbjuder bankerna en möjlighet att outsourca olika tjänster, produkter och system. Följ länken och läs mer om Fiserv. Vi har inte sålt av något innehav under månaden.

Fondens positionering

Vi fortsätter att ha en hög andel champions, mer än 90 procent, i fonden eftersom vi tycker att det är där som vi finner de största värdena. Vi tycker att det är för liten värderingsskillnad mellan tillväxtaktier och cykliska aktier just nu för att det ska vara värt att öka fondens cykliska exponering.

Coeli Global Selektiv

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Selektiv – R SEK 3,90% 3,90% 55,88% 110,07%
Jämförelseindex 1,92% 1,92% 50,54% 87,65%

Andreas Brock, CFA

Förvaltare av Coeli Global Selektiv

Henrik Milton

Förvaltare av Coeli Global Selektiv

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %
Riskgrad 5 av 7
PPM-nummer 422709
Jämförelseindex MSCI AC World
NTR $ i SEK
Största innehav (%)
GLOBAL PAYMENTS INC 4,5%
MICROSOFT CORP. 4,5%
VISA INC -A 4,4%
MASTERCARD INC. SHS-A- 4,3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,3%

 

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Läs mer om Coeli Global Selektiv

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.