Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv januari 2020

Bra början på året! Trots en ganska stökig månad, mer om det nedan, ökade fonden med 3,9 procent under januari, vilket var 2 procent bättre än vårt jämförelseindex.

De största bidragen till avkastningen under januari kom från våra stabila amerikanska innehav Microsoft, Global Payment, Visa, Mastercard och Adobe. Med hållbara affärsmodeller och hög andel återkommande omsättning fungerar dessa företag bra under oroliga tider. Både Visas och Microsofts rapporter var starka och vinst per aktie ökade 12 procent respektive 39 procent på årsbasis. Vi tycker det är häftigt att två av världens största företag kan uppvisa årsvisa imponerande tillväxtsiffror. De innehav som hade en sämre utveckling under månaden var fondens emerging marketexponering och cykliska exponering. De tre bolag med sämst utveckling var Carel, HDFC Bank och TSMC. Det är intressant att notera att trots att både HDFC Bank och TSMC slog marknadens förväntningar beträffande vinsttillväxt så väljer marknaden att sälja dessa bolag när börsen är volatil.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

Januari var en väldigt händelserik månad. Månaden började med att USA dödade Irans chef för det revolutionära gardet, Soleimani, i en drönarattack och hela världen trodde på ett nytt krig mellan USA och Iran. Alla blev nervösa och priset på oljan toppade och handlades som högst på över US$ 68 per fat. När USA och Kina kommunicerade framsteg i förhandlingen av handelsavtalen blev marknaden positiv igen. I januari är det ju också tradition att världens ledande politiker och finansmän träffas på toppmöte i schweiziska Davos. Vår egen miljökämpe Greta Thunberg var där och framförde sina åsikter om klimatet. Hennes tal blev inte uppskattat av Steven Mnuchin, USA:s finansminister, som tyckte att hon skulle plugga ekonomi några år på universitet innan hon uttalade sig. Tyvärr har USA en negativ inställning till olika miljööverenskommelser eftersom de inte vill att deras ekonomiska tillväxt ska begränsas av regleringar. Sedan hände det som la en skugga på alla händelser, utbrottet och spridningen coronaviruset. Det står klart redan nu att Kinas ekonomiska tillväxt kommer påverkas av viruset. Vissa bedömare tror att BNP-tillväxten i Kina kan bli så låg som 5 procent på årsbasis vilket är att betrakta som en ordentlig nedgång. De ekonomiska effekterna av coronaviruset kommer mest sannolikt att spilla över på andra delar av världen.

Förändringar i portföljen

Som ni kunnat läsa på vår blogg har vi investerat i ett nytt bolag som heter Fiserv. Bolaget är verksamt inom bank- och betalningsindustrin och har nyligen köpt det näst största betalningsbolaget i USA, First Data. Fiserv är det största bolaget i USA som jobbar mot bankindustrin och de erbjuder bankerna en möjlighet att outsourca olika tjänster, produkter och system. Följ länken och läs mer om Fiserv. Vi har inte sålt av något innehav under månaden.

Fondens positionering

Vi fortsätter att ha en hög andel champions, mer än 90 procent, i fonden eftersom vi tycker att det är där som vi finner de största värdena. Vi tycker att det är för liten värderingsskillnad mellan tillväxtaktier och cykliska aktier just nu för att det ska vara värt att öka fondens cykliska exponering.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK3,90%3,90%55,88%110,07%
Jämförelseindex1,92%1,92%50,54%87,65%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.