Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv maj 2020

Maj var en bra månad för Coeli Global Selektiv med en avkastning på 3,68 procent, vilket var 3,04 procent bättre än vårt jämförelseindex. Utvecklingen från årets början till sista maj är -1,70 procent, vilket är 6,70 procent bättre än index.

Det var en rolig och blandad samling bolag som gav det bästa bidraget till fondens avkastning i maj. Bästa bidraget kommer från Beijer Ref. En rolig detalj är att Beijer Refs vd, Per Bertland, har sitt kontor cirka 150 meter från Coelis Malmökontor. Näst bästa bidraget kom från Nvidia som har haft en formidabel utveckling hittills i år. Bolaget är helt rätt positionerat med produkter för gaming och datacenter. Bolaget som gav det tredje bästa bidraget är Carel som är i samma bransch som Beijer Ref. På fjärde plats hittar vi bidraget Vonovia som vi hade konferenssamtal med förra veckan. De fyra bolag som gav ett negativt bidrag till utvecklingen var TSMC, HCA Healthcare, HDFC Bank och Amazon. Värt att nämna är att Amazon är fondens andra bästa aktie sedan årsskiftet så Jeff Bezos är förlåten för den negativa utvecklingen i maj.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

Nu börjar ekonomin skjuta så kallade gröna skott och samhällen startar tillbakagången till ett mer normalt leverne med människor som i allt större utsträckning spenderar dagarna på sina ordinarie arbetsplatser. Vi ser att biltrafiken börjar bli tätare i stan och att uteserveringarna fylls med folk. Ni kanske också sett flygplanen på himlen. Alla dessa ”normala” aktiviteter bidrar positivt till att få samhället på fötter igen.

Andra saker som påverkar de finansiella marknaderna positivt är de enorma stimulanserna från de olika ländernas centralbanker som har stor betydelse för att hjälpa ekonomin igång. Målsättningen bör vara att rädda så många jobb som det bara går.

Förändringar i portföljen

Vi gjorde sex förändringar i portföljen i maj – vi sålde tre bolag och köpte tre nya. Två av de bolag som vi sålde var ”special situations”-aktierna TeamViewer och DSV. Vi sålde båda dessa med stora vinster. Det tredje innehavet vi sålda var IMCD, en av våra ”champions”-aktier. Anledningen till att vi sålde IMCD var för att minska den cykliska exponeringen.

Två av de nya innehaven är ”Special Situations” och båda är verksamma inom fastighetssektorn som har fått relativt mycket stryk på börsen i år. De nya bolagen är JM och Aroundtown. Vi bedömer att båda bolagen har en uppsida på mer än 50–75 procent inom en 12-månadersperiod. Det tredje nya bolaget är Zoetis som är verksamma i läkemedelssektorn för djursjukvård. Vi rekommenderar att ni besöker vår blogg en gång i veckan för att få de senaste nyheterna om fonden och djupare information om våra innehav. Länk till bloggen coeli.se/global/bloggen.

Fondens positionering

Under månaden minskade vi fondens andel av ”Special Situations” något vilket gör att andelen ”Special Situations” nu utgör cirka 5 procent. Resten är investerade i våra fina ”Champions-bolag”. Under vårens coronakris har vi jobbat mycket med att förbättra optimera globalfonden för att en stark portfölj för hela 2020 och framåt.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK3,68%-1,70%35,13%98,74%
Jämförelseindex0,64%-8,40%26,28%68,65%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.