Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv november 2020

127 procents avkastning totalt sedan start, eller 14,7 procent per år över en tidsperiod på sex år, det är resultatet av vårt arbete sedan fonden startades i slutet av 2014. Avkastningen är mätt på den andelsklass (R SEK) som har den högsta avgiften och som är tillgänglig där man vanligtvis köper fonder.

Under november månad ökade fonden med 6,8 procent, 0,97 procent sämre än vårt jämförelseindex. De amerikanska betalningsföretagen Global Payments och Fiserv var de aktier som bidrog mest positivt till fondens utveckling. På den negativa sidan fanns amerikanska Thermo Fischer och Martin Marietta, två aktier som hade en mycket stark utveckling i oktober och som nu utvecklades svagare.

Börserna världen över gick starkt under november, framförallt på grund av att två stora osäkerheter försvann. Dels frågorna och uppståndelsen runt presidentvalet i USA, dels tvivlen angående effektiviteten av coronavaccinen. Detta fick till följd att många aktier som har haft det jobbigt under året nu rusade uppåt. Vi hade viss exponering mot den typen av aktier och vår nya special situations-aktie, den välskötta spanska banken Bankinter, ökade med 20 procent dagen då nyheten om coronavaccinet kom. I efterhand önskar vi såklart att vi hade haft ännu fler av den här typen av aktier, men vi kan ändock konstatera att vi under året hittills lyckats slå vårt jämförelseindex med 11 procent och med 40 procent totalt sedan start 2014.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?
Nu när vi kan se ljuset i tunneln av coronakrisen så skiftar fokus till:
a) Kommer förändringarna coronapandemin lett till nu att återgå? Exempelvis den ökade e-handeln och arbete hemifrån.
b) Vad händer i den reala ekonomin när coronastöden försvinner? Hur mycket kommer bankernas dåliga lån att öka när stimulanserna försvinner?
c) Är vi fast med den här permanenta låga räntan?
De här frågorna brottas vi och marknaden med. Oavsett vad som händer råder inga tvivel om att det är bra att äga de allra bästa företagen även framgent.

Förändringar i portföljen med kort motivering
Under november månad köpte vi tre nya special situation aktier för att få lite mer fart i portföljen. Dels deltog vi i börsnoteringen av svenska Nordnet (aktierna är nu sålda), dels köpte vi amerikanska JP Morgan och spanska Bankinter, två banker av yppersta kvalitet där vi på en sex månaders horisont ser en osedvanligt god chans att få avkastning till en relativt låg risk. Vill ni läsa mer om Bankinter så välkomna in på vår hemsida: Spanska Bankinter är vår nyaste special situation | Coeli

Fondens positionering – marknadstro framåt
Nu närmar sig händelserika 2020 snart sitt slut och vi arbetar just nu med att fokusera fonden på de aktier som kan leverera den högsta avkastningen till en rimlig risk under de kommande åren. Vi ser positivt på året vi har framför oss, då konsumtionen troligen kommer öka signifikant när ekonomierna öppnar upp igen – en konsumtionsökning som kommer våra företag till gagn.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK6,80%12,55%47,46%127,55%
Jämförelseindex7,77%1,54%32,15%86,96%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.