Spanska Bankinter är vår nyaste special situation

Coronakrisen har påverkat många börsbolags aktiekurser negativt och i synnerhet den europeiska banksektorn har drabbats hårt. Anledningen till att aktiekurserna har gått ned är rädslan för kommande kreditförluster. Kreditförluster kan komma från lån till fastigheter, bolag och privatpersoner. Kreditförlusterna påverkas också av det allmänna makroekonomiska läget i ekonomin.

Det här har vi utnyttjat till vår fördel. I oktober köpte vi nämligen Bankinter, en av de mest välskötta bankerna i Spanien. Jag träffade banken på Goldmans Sachs bankkonferens i Madrid 2017 och har länge sneglat på den för att invänta ett bra köptillfälle. Vi köpte banken på ca EUR 3,70/aktie. Innan coronakrisens utbrott handlades aktien till kurser kring EUR 6,50/aktie. Aktien har alltså fallit ungefär femtio procent p g a att marknaden tror att banken kommer att få kreditförluster. För er som inte känner till denna spanska bank så är det en av de bästa bankerna i Spanien, vilket är tydligt då Bankinter har haft de lägsta kreditförlusterna historiskt sett i jämförelse med andra banker i landet.


Diagrammet visar utvecklingen på Bankinters NPL-ratio de senaste 24 åren. NPL står för Non Performing Loan och innebär att kunderna bedöms ha svårigheter att fullgöra sina åtaganden, det vill säga att betala ränta på sina lån. Anledningen till att Bankinter har lyckats bättre än den genomsnittliga banken är att deras kunder i större utsträckning har betalt räntan. Man brukar säga att en bank inte är starkare än dess kunder. Källa: Bankinter

När en bank misstänker kreditförluster är banken skyldig att göra reserveringar (provisions) för eventuella förluster. Detta innebär inte att man har haft faktiska kreditförluster utan att man misstänker att det kan bli. En reservering för kreditförluster påverkar bankens resultaträkning, vilket innebär att resultatet minskar lika mycket som storleken på kreditförlusten. Skulle det visa sig att det inte kommer att bli några kreditförluster återför banken reserveringen som en intäkt och bankens resultat ökar med lika mycket. Är det stora kriser likt finanskrisen 2008 kan hela årsvinster ”sopas bort” på grund av kreditförlusterna och till och med påverka bankens kapitalsituation, så att man måste ta in nytt kapital för att förbättra på kapitaltäckningen. Tre svenska banker behövde till exempel ta in nytt kapital 2009 till följd av finanskrisen; SEB, Swedbank och Nordea. Att Bankinter har haft så låga NLP-ratios är ett mycket bra bevis på dess höga kvalité.

I bilden nedan så ser man tydligt att den operationella vinsten innan reserveringar faktiskt ökar under 2020 för Bankinter med 6,8 procent, ett annat gott tecken då inte många banker i Europa har kunnat växa under det här året.


Både ”provisions” och ”impact of change in macroeconomic scenario” kan komma att återföras som en positiv post till resultaträkningen om utsikterna för räntebetalningarna förbättras och om det makroekonomiska läget i Spanien blir bättre.

I förra veckan kom nyheten om Pfizers vaccin mot corona. Det var en riktig vitamininjektion för aktiekursen som steg 20 procent på den nyheten. Vi tror att aktiekursen kommer tillbaka till en kurs på cirkaa 6 EUR/aktie, baserat på att vaccinet kommer lindra ”coronaplågan” i Spanien och att kreditförlusterna kommer att bli mindre än vad marknaden befarat.


Vi tror på en 50–60 procent uppsida i den spanska Bankinter sedan köp. Pilen indikerar var vi började köpa aktien och nivån dit vi tror den kommer utvecklas över kommande sex till nio månader. Källa: Bloomberg.

Författare

Henrik Milton
Fondförvaltare Coeli Global Selektiv

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01