Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv oktober 2019

Vi vill börja med att gratulera alla er som varit investerade i fonden sedan starten för fem år sedan – era pengar har nu dubblerats i värde! NAV-kursen (institutionell andelsklass) var över 200 den 30 oktober och oavsett vilken andelsklass som ni äger så är nu fonden på ”all time high” vilket innebär att alla som har investerat i fonden ligger på plus.

Den här månadens förvaltarkommentar skrivs från ett hotellrum i Mumbai, Indien. Vi är här för att träffa företagsledningarna för några av landets största företag, inklusive representanter för de tre indiska bankerna vi äger i fonden. Men mer om det i nästa månadsbrev. När vi nu istället tittar tillbaka på oktobers händelser kan vi konstatera att fonden utvecklades 2,1 procent bättre än index, och generade 2,96 procent i absolutavkastning. Vi hade många aktier som gick bra den här månaden och allra bäst gick vår indiska bank Yes Bank som ökade med 66 procent.  Även Siltronic och Magazine Luiza utvecklades väldigt bra med uppgångar på 24 respektive 23 procent. Svagare gick däremot Pagseguro och AAK som föll med 22 respektive 10 procent, den förra på grund av att huvudägaren minskade ned på sitt innehav och det senare på grund av en svagare rapport än väntat.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

I ett större perspektiv är världsekonomin tvådelad just nu.  Tillverkningsindustrin, framförallt verkstadsindustrin och produktionen av bilar, lastbilar, byggutrustning etcetera går dåligt. Det är ingen katastrof à la 2008, men det är en försvagning ned till mer normala nivåer och den kommer säkert pågå 6-12 månader till. Det här drabbar framförallt de europeiska ekonomierna där det finns många stora bil-, kemi- och stålföretag.

Å andra sidan mår konsumenten globalt sett mycket bra. Våra innehav L’Oréal och Estée Lauder till exempel rapporterade organiska försäljningsökningar på mellan 8-12 procent under senaste kvartalet, mycket drivet av kinesisk konsumtion Även i USA går många konsumentrelaterade företag starkt och deras otroliga teknikbolag växer så det knakar. Vårt innehav i Microsoft hade till exempel en organisk ökning av deras molntjänster Azure på otroliga 59 procent under senaste kvartalet.

Förändringar i portföljen

Under månadens gång gjorde vi två byten. Vi sålde av special situations-aktien Siltronic (en producent av kiselskivor som levererar till kunder inom halvledarindustrin) och ersatte den med tre riktiga champions-aktier som också är verksamma inom halvledarindustrin, ASML, TSMC och NVIDIA. Det andra bytet vi gjorde var att vi sålde av special situations-aktien United Rentals (världens största uthyrare av byggrelaterad utrustning) och köpte Sterling Construction, ett byggbolag i Texas. Vi är redan upp 21 procent på vår position i Sterling och just den här investeringen är en av de roligare och enklare (peppar, peppar ta i trä) vi har gjort på länge. Du kan läsa mer om Sterling Construction och vår syn på halvledarindustrin på vår hemsida coeli.se/global.

Fondens positionering

Fondens positionering är i princip oförändrad från förra månaden. Vi har på marginalen en liten högre position mot halvledarindustrin än vad vi har haft tidigare.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK2,96%28,99%50,00%93,18%
Jämförelseindex0,85%29,78%47,60%79,24%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.