Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv oktober 2019

Vi vill börja med att gratulera alla er som varit investerade i fonden sedan starten för fem år sedan – era pengar har nu dubblerats i värde! NAV-kursen (institutionell andelsklass) var över 200 den 30 oktober och oavsett vilken andelsklass som ni äger så är nu fonden på ”all time high” vilket innebär att alla som har investerat i fonden ligger på plus.

Den här månadens förvaltarkommentar skrivs från ett hotellrum i Mumbai, Indien. Vi är här för att träffa företagsledningarna för några av landets största företag, inklusive representanter för de tre indiska bankerna vi äger i fonden. Men mer om det i nästa månadsbrev. När vi nu istället tittar tillbaka på oktobers händelser kan vi konstatera att fonden utvecklades 2,1 procent bättre än index, och generade 2,96 procent i absolutavkastning. Vi hade många aktier som gick bra den här månaden och allra bäst gick vår indiska bank Yes Bank som ökade med 66 procent.  Även Siltronic och Magazine Luiza utvecklades väldigt bra med uppgångar på 24 respektive 23 procent. Svagare gick däremot Pagseguro och AAK som föll med 22 respektive 10 procent, den förra på grund av att huvudägaren minskade ned på sitt innehav och det senare på grund av en svagare rapport än väntat.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

I ett större perspektiv är världsekonomin tvådelad just nu.  Tillverkningsindustrin, framförallt verkstadsindustrin och produktionen av bilar, lastbilar, byggutrustning etcetera går dåligt. Det är ingen katastrof à la 2008, men det är en försvagning ned till mer normala nivåer och den kommer säkert pågå 6-12 månader till. Det här drabbar framförallt de europeiska ekonomierna där det finns många stora bil-, kemi- och stålföretag.

Å andra sidan mår konsumenten globalt sett mycket bra. Våra innehav L’Oréal och Estée Lauder till exempel rapporterade organiska försäljningsökningar på mellan 8-12 procent under senaste kvartalet, mycket drivet av kinesisk konsumtion Även i USA går många konsumentrelaterade företag starkt och deras otroliga teknikbolag växer så det knakar. Vårt innehav i Microsoft hade till exempel en organisk ökning av deras molntjänster Azure på otroliga 59 procent under senaste kvartalet.

Förändringar i portföljen

Under månadens gång gjorde vi två byten. Vi sålde av special situations-aktien Siltronic (en producent av kiselskivor som levererar till kunder inom halvledarindustrin) och ersatte den med tre riktiga champions-aktier som också är verksamma inom halvledarindustrin, ASML, TSMC och NVIDIA. Det andra bytet vi gjorde var att vi sålde av special situations-aktien United Rentals (världens största uthyrare av byggrelaterad utrustning) och köpte Sterling Construction, ett byggbolag i Texas. Vi är redan upp 21 procent på vår position i Sterling och just den här investeringen är en av de roligare och enklare (peppar, peppar ta i trä) vi har gjort på länge. Du kan läsa mer om Sterling Construction och vår syn på halvledarindustrin på vår hemsida coeli.se/global.

Fondens positionering

Fondens positionering är i princip oförändrad från förra månaden. Vi har på marginalen en liten högre position mot halvledarindustrin än vad vi har haft tidigare.

Coeli Global Selektiv

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK2,96%28,99%50,00%93,18%
Jämförelseindex0,85%29,78%47,60%79,24%

Andreas Brock

Förvaltare av Coeli Global Selektiv

Henrik Milton

Förvaltare av Coeli Global Selektiv

Översikt
Startdatum2014-11-28
Förvaltningsavgift1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja,10 %
Riskgrad5 av 7
PPM-nummer422709
JämförelseindexMSCI AC World
NTR $ i SEK
Största innehav (%)
SIKA LTD4,8%
THERMO FISHER SCIENTIFIC4,8%
ADOBE INC4,7%
VISA INC -A-4,7%
GLOBAL PAYMENTs INC4,6%

 

 

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.