Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv september 2020

Transportmånad, det är så vi ser på september. Knappt några företag rapporterar och vi går egentligen mest och väntar på att rapportsäsongen ska dra igång igen i oktober. Istället för att läsa rapporter är detta en månad vi ägnar åt vår analys. De nyheter som kom under månaden var nästan uteslutande positiva. Vårt innehav Adobe (rapporterar tidsmässigt lite annorlunda än de andra företagen) kom ut med sin kvartalsrapport som visade att företaget ökade sin omsättning med 14 procent och vinsten per aktie med 25 procent – imponerande siffror. Vi såg också bra signaler från inköpschefsindexet PMI och noterar att verkstadsindustrin i alla de tre stora ekonomierna Europa, Kina och USA nu är i en expansionsfas.

Under månaden steg fonden med 1,62 procent vilket var 1,26 procent bättre än vårt jämförelseindex. Den aktien som utvecklades bäst var det amerikanska byggföretaget Martin Marietta följt av det tyska bolaget adidas. Den senare en aktie som drevs uppåt av en fantastisk rapport från deras konkurrent Nike. På den svaga sidan finner vi Apple som efter en stark uppgång under året nu fick se vinsthemtagningar.

Händelser och trender i marknaden som dominerar utvecklingen

Mycket av det som händer på börsen just nu handlar förstås om coronakrisen: om hur snabbt det kan vara över och/eller vilka långsiktiga effekter som den lämnar efter sig. Något vi slås av är dels hur mycket stimulanser som regeringarna i västvärlden är beredda att lägga för att det här snabbt ska blåsa över, vilket är mycket positivt för kommande år, och dels av hur enormt konsumtionsbenägen gemene man fortfarande är. Exempelvis stiger huspriserna kraftigt i många länder och bilförsäljningen är på väg tillbaka igen i många länder.

Förändringar i portföljen

Under september sålde vi ”Special Situations”-aktien Aroundtown, ett fint tyskt fastighetsbolag men vars exponering mot hotell och kontorsfastigheter fortsätter att inte falla aktiemarknaden i smaken. Vi kanske återkommer till den här aktien senare men tar för tillfället en paus och investerar istället era pengar i industriföretagen John Deere och 3M, två bolag som är ledande inom det de gör och vars aktier är attraktivt värderade – framförallt när industricykeln nu vänder uppåt igen. Om ni vill läsa lite djupare om John Deere så välkommen in på vår hemsida.

Fondens positionering

Fonden ligger bra i marknaden, den ökar i stigande marknader och håller emot bra när börsen har lite sämre dagar. Vi har en fin balans mellan våra sektorer och är inte alltför beroende av någon enskild sektors utveckling. Det är med mycket spänning som vi laddar inför den rapportsäsong som drar igång om bara några veckor.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK1,62%9,93%53,49%122,25%
Jämförelseindex0,36%-2,95%34,76%78,69%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.