Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Halvledartillverkaren TSMC fortsätter växa starkt

Det taiwanesiska bolaget TSMC anses av många vara det viktigaste företaget i världen då de är världsledande inom tillverkning av halvledare, en produkt som finns i allt från kylskåp, bilar, telefoner till datorer. Bolaget är ett innehav i fonden och en naturlig del av vår samling av det vi kallar för Världens Finaste Bolag.

TMSC viktigaste kund är Apple som de har mycket samarbeten med, bland annat ett gemensamt utvecklingslaboratorium i Taiwan. Även Intel är kund och TSMC säger att deras fabriker är öppna för alla: att de är ”everybody’s fab”. Detta är nästan korrekt eftersom USA infört förbud mot att tillverka chip för kinesiska Huawei av säkerhetspolitiska skäl.

Omsättningen stiger, men marginalen var lite pressad

I förra veckan lämnade företaget sin kvartalsrapport och omsättningen steg med 28 procent i årstakt. Förklaringen till att omsättningen stiger är att de tillverkar fler chip, men också att de kan höja sina priser. Företaget påpekar dock under konferenssamtalet att de inte vill ta ut allt för höga priser eftersom det kan reta kunderna, i stället jobbar de med sina kunder långsiktig.

Under kvartalet ökade TSMC sina leveranser med 12 procent till det segmentet som de kallar för Automotive. Under konferenssamtalet berättade bolaget att de avser öka tillverkningen inom Automotive ytterligare för att möta efterfrågan. En annan del av TSMC som utvecklats starkt under kvartalet är High Performance Computing (HPC) som ökade med 12 procent.

Bolagets marginaler kom in lite svagare eftersom de håller på att skala upp tillverkningen av halvledare med 5 nm (nanometer) nodavstånd och att valutakursförändringarna mot US-dollarn inte har varit fördelaktiga. Rapporten visade också att de avancerande nodavstånden (5 nm och 7 nm) blir viktigare och att de nu utgör 49 procent av bolagets omsättning.

Företagets produktion kommer fortsätta att öka under kommande år

Ni har säkert inte undgått att läsa i tidningarna att det fortfarande råder brist på halvledare till framför allt bilindustrin. När det gäller halvledarmarknaden så ser vi en stark efterfrågan både under hela 2021 och 2022. Det finns en tro också att kunderna kommer bygga upp lager av halvledare vilket gynnar TSMC och hela branschen. De två drivarna för omsättningen är ökad efterfrågan på grund av covid-19 och den starka digitaliseringstrenden som råder. TSMC guidar för att hela branschen växer 10–15 procent per år under de närmsta fem åren.

TSMC berättade under konferenssamtalet att de har börjat skicka personal till USA som ska bygga den nya halvledarfabriken i Arizona. Bolaget räknar med att dra i gång massproduktionen första kvartalet 2024 och det kommer att vara chip med 5 nm nodavstånd som ska produceras i fabriken. De berättade också att det inte är helt omöjligt att de startar upp en andra fabrik i USA. Nästa avancerade nodavstånd de kommer att börja massproducera är 3 nm och den produktionen kommer dra i gång i Taiwan, då TSMC har som regel att alltid börja massproducera de mest avancerade noder i hemlandet. När det gäller Kina satsar de på att utöka produktionen för de större nodavstånden 16–28 nm. Idag är Kinas andel av omsättningen cirka 11 procent.

Bilden nedan visar hur TSMCs omsättning fördelas mellan de olika nodavstånden på chippen som de säljer. Är ni nyfikna på att läsa mer om chippens nodavstånd finner ni mer information här.

 

Källa: TSMCs kvartalsrapport. Notera att när man tolkar bilden måste man också ta hänsyn till att priserna är högre på de minsta chippen, det vill säga att ett 5 nm chip är dyrare än till exempel ett 28 nm chipp.

TSMC är en riktig Champion

TSMC är en av våra fantastiska Champions som vi fortsätter äga och som vi bedömer kommer ge ett bra bidrag till Coeli Global Selects framtida avkastning. På onsdag denna vecka är det dags för en annan Champion att rapportera sina vinster, det holländska bolaget ASML som levererar utrustning till bland annat TSMC. Den mycket spännande rapporten kommer ni kunna hitta på den här hemsidan: Investors | ASML – Supplying the semiconductor industry

Författare

Henrik Milton
Fondförvaltare Coeli Global Select

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Select

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01