Halvledartillverkaren TSMC fortsätter växa starkt

Det taiwanesiska bolaget TSMC anses av många vara det viktigaste företaget i världen då de är världsledande inom tillverkning av halvledare, en produkt som finns i allt från kylskåp, bilar, telefoner till datorer. Bolaget är ett innehav i fonden och en naturlig del av vår samling av det vi kallar för Världens Finaste Bolag.

TMSC viktigaste kund är Apple som de har mycket samarbeten med, bland annat ett gemensamt utvecklingslaboratorium i Taiwan. Även Intel är kund och TSMC säger att deras fabriker är öppna för alla: att de är ”everybody’s fab”. Detta är nästan korrekt eftersom USA infört förbud mot att tillverka chip för kinesiska Huawei av säkerhetspolitiska skäl.

Omsättningen stiger, men marginalen var lite pressad

I förra veckan lämnade företaget sin kvartalsrapport och omsättningen steg med 28 procent i årstakt. Förklaringen till att omsättningen stiger är att de tillverkar fler chip, men också att de kan höja sina priser. Företaget påpekar dock under konferenssamtalet att de inte vill ta ut allt för höga priser eftersom det kan reta kunderna, i stället jobbar de med sina kunder långsiktig.

Under kvartalet ökade TSMC sina leveranser med 12 procent till det segmentet som de kallar för Automotive. Under konferenssamtalet berättade bolaget att de avser öka tillverkningen inom Automotive ytterligare för att möta efterfrågan. En annan del av TSMC som utvecklats starkt under kvartalet är High Performance Computing (HPC) som ökade med 12 procent.

Bolagets marginaler kom in lite svagare eftersom de håller på att skala upp tillverkningen av halvledare med 5 nm (nanometer) nodavstånd och att valutakursförändringarna mot US-dollarn inte har varit fördelaktiga. Rapporten visade också att de avancerande nodavstånden (5 nm och 7 nm) blir viktigare och att de nu utgör 49 procent av bolagets omsättning.

Företagets produktion kommer fortsätta att öka under kommande år

Ni har säkert inte undgått att läsa i tidningarna att det fortfarande råder brist på halvledare till framför allt bilindustrin. När det gäller halvledarmarknaden så ser vi en stark efterfrågan både under hela 2021 och 2022. Det finns en tro också att kunderna kommer bygga upp lager av halvledare vilket gynnar TSMC och hela branschen. De två drivarna för omsättningen är ökad efterfrågan på grund av covid-19 och den starka digitaliseringstrenden som råder. TSMC guidar för att hela branschen växer 10–15 procent per år under de närmsta fem åren.

TSMC berättade under konferenssamtalet att de har börjat skicka personal till USA som ska bygga den nya halvledarfabriken i Arizona. Bolaget räknar med att dra i gång massproduktionen första kvartalet 2024 och det kommer att vara chip med 5 nm nodavstånd som ska produceras i fabriken. De berättade också att det inte är helt omöjligt att de startar upp en andra fabrik i USA. Nästa avancerade nodavstånd de kommer att börja massproducera är 3 nm och den produktionen kommer dra i gång i Taiwan, då TSMC har som regel att alltid börja massproducera de mest avancerade noder i hemlandet. När det gäller Kina satsar de på att utöka produktionen för de större nodavstånden 16–28 nm. Idag är Kinas andel av omsättningen cirka 11 procent.

Bilden nedan visar hur TSMCs omsättning fördelas mellan de olika nodavstånden på chippen som de säljer. Är ni nyfikna på att läsa mer om chippens nodavstånd finner ni mer information här.

 

Källa: TSMCs kvartalsrapport. Notera att när man tolkar bilden måste man också ta hänsyn till att priserna är högre på de minsta chippen, det vill säga att ett 5 nm chip är dyrare än till exempel ett 28 nm chipp.

TSMC är en riktig Champion

TSMC är en av våra fantastiska Champions som vi fortsätter äga och som vi bedömer kommer ge ett bra bidrag till Coeli Global Selects framtida avkastning. På onsdag denna vecka är det dags för en annan Champion att rapportera sina vinster, det holländska bolaget ASML som levererar utrustning till bland annat TSMC. Den mycket spännande rapporten kommer ni kunna hitta på den här hemsidan: Investors | ASML - Supplying the semiconductor industry

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.