Henrik Miltons sommarbok – “100 BAGGERS” av Christopher Mayer

Jag hoppas att alla ni våra kunder haft en skön sommar med mycket bokläsning i hängmattan eller på stranden! Min sommarbok – ”100 BAGGERS” handlar om aktier som har avkastat 10 000 procent och hur man hittar dessa guldklimpar. Det jag gillade med boken är att den även kan ge en erfaren förvaltare tips och råd hur man ska tänka när man väljer aktier. Ska man erhålla en hög avkastning på aktier måste man vara långsiktig som investerare. Christopher tar tidigt upp det i boken - vikten av att ha en lång horisont och stort tålamod när man investerar i aktier, annars riskerar man att sälja vid fel tillfällen. Jag har tagit ut ett tänkvärt citat från boken (s. 37) om att ha tålamod och vara långsiktig när man investerar:

”To make money in stock you must have the vision to see them, the courage to buy them and the patience to hold them. Patience is the rarest of the three.”

Det finns även kända investerare som gjort uttalanden inom samma ämne. Här kommer ett roligt citat (dock ej från boken) från Charlie Munger som är Warren Buffetts parhäst i Berkshire Hathaway:

”Sit-on-your-ass-investing: You’re paying less to brokers, you’re listening to less nonsense, and if it works, the tax system gives you an extra one, two, or three percentage points per annum.” Källa: Quotepics.com

Jag vill tillägga att hela resonemanget bygger på att man har valt rätt aktier och det är då det är viktigt att man är långsiktig som investerare. Många av våra Champions i globalfonden bygger på detta koncept att vi är långsiktiga investerare i rätt bolag. Ett bolag i globalfonden som har potential att bli en 100 bagger är Magazine Luiza som har stigit 670 procent (avkastning i SEK t.o.m. 25 augusti 2021) sedan vi köpte bolaget första gången 25 augusti 2017. Om i stället vi hade fått panik och sålt innehavet på botten av den stora korrektionen förra året skulle avkastningen i stället blivit 302 procent (avkastning i SEK t.o.m. 18 mars 2020).

Antalet år det tar innan man når en avkastning på 10 000 procent och blir en 100-bagger beror såklart på aktiens avkastning. Andreas och jag är rörande överens om att det i huvudsak är bolagets utveckling som styr aktiens kursutveckling. Om omsättningen eller vinsten ökar så stiger också aktiekursen. Det man ofta ser är att aktiekursen över tiden brukar röra sig lika mycket som vinsten eller omsättningen ökar. Lite förenklat, om vinsten stiger med 20 procent så kommer aktiekursen också att stiga med 20 procent. Skulle man dessutom addera komponenten multipelexpansion (stigande P/E-tal) för att bolaget växer snabbt eller befinner sig i en ”het” industri, kan du alltså få en extra avkastning då bolagets multipel stiger från till exempel 20x till 25x (aktiekursrörelsen + multipelexpansionen). Budskapet är att du snabbare når dina 100 gånger (10 000 procent) pengarna om du investerar i ett bolag som växer snabbt och har en multipelexpansion.

I nedanstående diagram från boken går det att utläsa vilken årlig avkastning som krävs för att erhålla 10 000 procent efter 48, 33, 25, 21 och 18 år. Om man placerar sina pengar i en aktie som ger 20 procent avkastning varje år så har du 100 gånger pengarna efter 25 år. Vi har i Coeli Global Select ett ambitiöst mål och det är att vi ska generera 15 procent avkastning varje år över tiden i svenska kronor, och på det här viset slå vårt jämförelseindex över tid. Med vår målavkastning på 15 procent så når vi 10 000 procent om 33 år.

I diagrammet kan man utläsa vilken årlig avkastning som krävs för att man ska erhålla 10 000 procent efter 48, 33, 25, 21 och 18 år. Källa: 100-BAGGERS av Christopher Mayer, s.36.

Vad vore ett blogginlägg från oss utan att vi tar upp ytterligare ett bolagsexempel. Amazon, som Christopher Mayer tar upp i sin bok (s. 55–60) och som även ingår i globalfonden, är ett bra exempel eftersom man får med två intressanta saker i diskussionen om bolaget. För det första att Amazon är en av pionjärerna inom e-handel och Jeff Bezos tänkte stort redan vid starten när han ville rulla ut e-handel först i USA och sedan i resten av världen. Jeff insåg att Amazon har tillgång till en enorm marknad att sälja på. Det andra som är intressant med Amazonexemplet är att det visar hur bolag kan växa genom att göra rätt saker inom produktutveckling, R&D, investeringar, marknadsföring, management etc. En av framgångsfaktorerna för Amazon är att nästan allt kassaflöde har återinvesterats i bolaget. Jeff Bezos har inte varit intresserad av aktieutdelningar, utan hans mission har varit ett bättre och större Amazon. Om vi också lägger till Amazons extrema fokus på nöjda kunder som drivkraft, är det inte anmärkningsvärt att Jeff har lyckats få bolaget att växa så mycket. Om ni har tid över så slå in www.relentless.com och se var ni hamnar (relentless betyder outtröttlig på svenska).

Amazon gjorde sin IPO 15 maj 1997 på USD 18 och Bloomberg justerar priset till USD 23,5 eftersom man gjorde tre aktiesplittar 1998–1999. Källa: Bloomberg.

Investerade du USD 10 000 i Amazon vid börsintroduktionen 15 maj 1997 och har behållit aktierna genom IT-kraschen, finanskrisen och coronakrisen har du idag aktier till ett värde av cirka USD 17 miljoner, det här tack vare en årlig genomsnittlig avkastning på 35,78 procent. Vår e-handelschampion Amazon är en framgångshistoria som visar att långsiktigt aktieägande lönar sig.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.