I oroliga tider skapas möjligheter på köparens marknad

När vi summerar de senaste åren så kan jag sammanfatta det i att vi har varit och är mitt inne i någon sorts ”Polycrisis”. Uttrycket kan sammanfattas med att det är en tid av stor oenighet, förvirring och lidande som orsakas av att många olika problem inträffar samtidigt.

Först kom covid och när vi trodde det var avklarat så dök omikronvarianten upp och nya restriktioner. Direkt efter det så startade Ryssland krig med Ukraina vilket följdes upp av nedgångar på börsen, skyhöga energipriser, en skenande inflation och därmed betydligt högre räntor som slår hårt på de svenska hushållen och hela den svenska fastighetssektorn. Lägg till en rejält svag svensk valuta, gängvåldet med de fruktansvärda skjutningar som eskalerat under 2023 och de aggressioner som finns på andra ställen i världen såsom konflikten mellan Israel och Palestina eller den allt mer utåtagerande och hotfulla kinesiska retoriken. Som en våt filt över detta ligger klimathotet. För den som lägger allt för mycket tid att analysera detta kan det vara svårt att förstå vad människan har att se fram emot.

Som 70-talist så växte jag upp med katastrofen i Tjernobyl, kalla kriget, millenium-bubblan och kriget i före detta Jugoslavien som rullande på nyhetssändningarna kvällarna. Jag kan konstatera att det löste sig helt okej. Krigen tog slut, vi kunde hantera Tjernobyl och både datorn och mobilen fungerade även den 1 januari år 2000. Människan kan vara oerhört grym men har trots allt en förmåga att ta sig vidare och med facit i hand en otrolig förmåga att komma ur konflikter och lösa komplexa knutar. Jag är övertygad om att vi kommer hitta dessa även framåt. 

Ränteläget styr aktiemarknaden

När vi nu summerar 2023 ur ett inhemskt ekonomiskt perspektiv så har det varit ett stökigt år men nu kan vi skönja tendenser till en positivare aktiemarknad som visade styrka med en rejäl uppgång under november. Det surras om att det är dags för revansch för småbolagen efter en tung period och det kan vara ett bra alternativ att börja öka exponeringen till den sektorn. Marknaden prisar just nu in sex räntesänkningar under nästa år vilket kan verka lite offensivt med tanke på FED:s senaste besked om en oförändrad ränta och signaler om tre sänkningar.

Det är och kommer fortsätta att vara ränteläget som styr aktiemarknaden och med en fallande inflation och en fortsatt svag konjunktur så finns det tydliga incitament till att tro på att räntan ska komma ner relativt fort. Blir det så är det fortsatt bränsle för aktiemarknaden och som vi vet så ligger utvecklingen alltid före konjunkturen. För privatkonsumenten och hushållskassan kommer det dock inte märkas lika snabbt. Troligen blir det en ny reallönesänkning för gemene man, vi kommer att få leva med högre räntekostnader än vad vi är vana med och valutan spelar oss inte i händerna när det kommer till utlandsresan eller på importerade varor. Vi ser också att det finns stora problem inom vissa sektorer vilket bör leda till en tuffare arbetsmarknad.

Pär Davidsson, VD Coeli Wealth Management.

Spännande investeringsmöjligheter

Trots att det går att måla en väldigt dyster bild där det kan vara svårt att skönja en ljus framtid är det viktigt att lyfta blicken när det gäller investeringar. I dessa tider skapas det spännande investeringsmöjligheter, det gäller att fånga dem när de kommer och inte låta den övriga oron som finns ta över beslutsfattandet utan se att det även går att göra bra affärer i detta. Det finns stora möjligheter för de aktier som har fått mycket stryk under 2023 att få revansch under 2024 och då är det ett bra läge för den aktiva förvaltningen att förhoppningsvis leverera bra avkastning. Vi har i detta nu några väldigt fina affärsmöjligheter som vi arbetar med och om det blir som vi vill kan vi berätta mer om detta efter julhelgerna.

Fram tills dess önskar jag alla kunder och samarbetspartners en riktigt skön jul och nyårshelg.

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.