Kraften i aktieåterköp

Med handen på hjärtat så måste jag säga att jag bara älskar amerikanska bolag. Det är en bra aktiemarknad att ”fiska i” rent allmänt och amerikanska företags fokus på att skapa aktieägarvärde är bara otroligt. Låt mig exemplifiera genom att ta upp ett exempel på ett företag som jag beundrar och som vi har tjänat bra med pengar på som en specials situations aktie mellan åren 2016 och 2017. Företaget heter John Deere och kan hända du känner till de fina traktorer som de är kända för. Deras produkter är jordbrukarnas Rolls-Royce och de har en varumärkesposition som ger dem möjlighet att höja priserna år efter år.

På bilden nedan  ser ni en hel del ekonomisk information från John Deere på åren 2010-2019. Ta till exempel en titt på vinsten 2012 vilket var på nästan 3,1 miljarder USD. Sju år senare, 2019, så är vinsten på 3,3 miljarder USD vilket inte är mycket till ökning på så lång tid. Men om ni tittar på de undre tre raderna i samma tabell så kan ni se att antalet aktier har minskat från 397 miljoner 2012 till 316 miljoner under samma tid, en 20-procentig minskning. Så trots att vinsten inte har ökat så mycket så har vinst per aktie ökat från 7,63 USD/aktie 2012 till 10,15 USD/aktie 2019, en 33-procentig ökning.  Under tiden så har andelsägarna också fått runt 17 USD/aktie i utdelning vilket har gett aktieägarna runt 20 procent i utdelningar också. Företaget är inte mycket större eller genererar mer vinst år 2019 än av det gjorde 2012 men genom kraften i aktieåterköpen och kontinuerliga utdelningar så har de lyckats skapa stora aktieägarvärden!

Slutligen vill jag dra er uppmärksamhet till den inringade siffran 256 för året 2019, vilket är företagsräntekostnad det året. Med en vinst innan skatt på över 3000 miljoner så är inte 256 miljoner i räntekostnad så mycket. John Deere har alltså gjort sina aktieåterköp utan att behöva anstränga sin balansräkning. Vilket företag och vilket bra land att leta aktier i!


Källa: John Deere, Coeli

Författare

Andreas Brock
Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv, CFA

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond. Läs mer om oss.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01