Kvarskatt 2023 – vänta inte med att betala in skatten

Under nästan 10 år, mellan 1 januari 2013 fram till 31 oktober 2022, var den låga kostnadsräntan på skattekontot 1,25 procent. Under den perioden gjorde en del så att man väntade med att betala sin kvarskatt till sista datum enligt slutskattesedel och i stället placerade kvarskatten på aktiemarknaden till en förväntad högre avkastning.

Det var givetvis alltid en risk att göra så men det var vanligt att detta i vart fall övervägdes. Om avkastningen översteg 1,8 procent så blev det en plusaffär. Med de senaste två årens kraftiga räntehöjningar har läget förändrats en hel del. Sedan den 1 augusti 2023 är den låga kostnadsräntan numera uppe i 5 procent. Det betyder att avkastningen måste överstiga drygt 7 procent för att en sådan manöver numera ska löna sig. Detta innebär att man måste ta ganska hög risk i sin placering, och dessutom med lånade pengar, vilket gör att rådet numera får vara att se till att betala kvarskatten i tid.

Följande betalningstidpunkter gäller beroende på storlek på kvarskatten för att undvika kostnadsränta:

  • På kvarskatt på mer än 30 000 kronor börjar kostnadsräntan att räknas från och med den 12 februari 2024, för kvarskatt från inkomståret 2023.
  • På kvarskatt på högst 30 000 kronor börjar kostnadsräntan att räknas från och med den 4 maj 2023, för kvarskatt från inkomståret 2023. Men då den 4:e maj 2024 är en lördag flyttas datumet fram till nästkommande bankdag vilket blir den 6:e maj 2024.

Om du exempelvis har 150 000 kronor i kvarskatt, betala först 120 000 kronor så att beloppet är på ditt skattekonto senast den 12 februari 2024 och resterande 30 000 kronor så att beloppet är på ditt skattekonto senast den 6 maj om du vill optimera detta maximalt. Har du kvarskatt understigande 30 000 kronor kan du vänta med att betala kvarskatten till så att beloppet är på ditt skattekonto senast den 6 maj 2024. Om betalningen skulle bli någon dag sen är det inte hela världen då räntan beräknas dag för dag.

För dig som inte kan betala kvarskatten enligt ovan så gäller att den ska vara på skattekontot absolut senast inom 90 dagar efter att du fått ditt slutskattebesked. Datumet som gäller för dig står på ditt slutskattebesked.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.