Private Equity är attraktivt när börsen är volatil

När börsen svajar är private equity en given del av portföljen för många investerare. Coeli Private Equity AB ger en allokering mot den onoterade marknaden vilken har en relativt låg korrelation till börsens utveckling. Bolaget ger dessutom en intressant och diversifierad exponering mot onoterade och expansiva bolag i small- och mid cap-segmentet.

Coeli har sedan 2006 gjort private equity investeringar tillgängliga för privatpersoner, ett långsiktigt arbete som lett till att man idag är en av de mest aktiva investerarna i segmentet.– Vi erbjuder en attraktiv investeringsmöjlighet som traditionellt sett enbart är tillgänglig för finansiella institutioner och andra professionella investerare, säger Henrik Arfvidsson. Han är vd och ansvarig förvaltare på Coeli Private Equity AB, en börsnoterad aktör som investerar inom nordisk private equity.
 

Han har byggt upp en väldiversifierad portfölj och skapat en stabil avkastning där man i senaste årsrapporten visade en 30 procentig substansvärdeökning.– Investerare som inkluderar private equity i sin portfölj ökar riskspridningen och minskar korrelationen till börsen, vilket kan kännas tryggt i osäkra tider. Vi har haft en fantastisk tillväxt med en substansvärdeökning om 120 procent, inklusive en årlig utdelning mellan 6–7 procent sedan vi noterade bolaget 2019, fortsätter Henrik Arfvidsson.

Attraktiv riskspridning

– En stor fördel med Coeli Private Equity AB är att bolaget erbjuder en bred portfölj av PE-fonder, vilket innebär en god diversifiering. Bolaget har investerat i omkring trettio PE-fonder och även ett antal direktinvesteringar. Det innebär i förlängningen en exponering mot drygt tvåhundra målbolag i flera olika branscher och segment samt i olika utvecklingscykler, säger Henrik Arfvidsson.

Bolaget fokuserar sina investeringar till nordiska PE-fonder, dels för att närheten till investeringarna är viktig, dels för att Norden under en längre tid byggt upp en väl fungerande private equity marknad som präglas av ordning och reda, transparens och en god potential för hög avkastning. Här finns många intressanta och fina bolag som ligger långt fram i utvecklingen inom både teknologi och hållbarhet.– Trots den marknad som nu råder har vi även under året fortsatt att uppvisa en positiv substansvärdeökning. Det bevisar robustheten i portföljen vilket är attraktivt när andra tillgångsslag har det tuffare, säger Henrik Arfvidsson.

 
Text: Annika Wihlborg

Henrik Arfvidsson

VD och förvaltare, Coeli Private Equity AB

Henrik Arfvidsson

VD och förvaltare, Coeli Private Equity AB  • Har arbetat på Coeli sedan 2007
  • Har mer än 10 års erfarenhet av branschen
  • Magisterexamen i ekonomi från Bocconi University/KTH/Södertörns Högskola

Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coelis depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity-produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.