Rapport från Bairds amerikanska aktiekonferens

Rapport från Bairds amerikanska aktiekonferens

Varje år vid denna tidpunkt brukar jag och Andreas befinna oss på Bairds aktiekonferens på Manhattan för möten med amerikanska bolag. Totalt är det mer än 300 bolag som samlas under tre dagar på hotellet Intercontinental New York Barclay. Detta år var arrangemanget digitalt, men nästa år hoppas vi kunna närvara på plats på denna utmärkta aktiekonferens. Under veckan som gick hade jag möten med följande bolag: Paylocity, CoStar, Fico, Axon Enterprise, Cricut, Teradyne, Lowe’s, Workiva, Fiserv (innehav), SRMrush, Tyler Technologies, Cadence och Ansys. Jag tänker inte gå igenom alla bolagen i det här inlägget, de jag fokuserar på är Fiserv, CoStar, Paylocity och Cadence. Alla ovanstående bolag handlas på de amerikanska aktiemarknaderna ifall någon vill kika vidare på bolagen på egen hand.

Fiserv – ett billigt bolag med en stabil affärsmodell

Låt mig börja med betalningsbolaget Fiserv som är ett innehav i vår fond Coeli Global Select, där jag fick träffa VD:n Frank Bisignano som kom till Fiserv i samband med förvärvet av First Data 2019. Genom detta förvärv blev Fiserv över en natt 100 procent större i termer av omsättning och därigenom det näst största betalningsbolaget i USA.

Det är bolagets stabila affärsmodell och kunniga ledning som gör att vi tycker att det är en intressant risk/reward-situation i denna Champion. I möte med Frank fick vi fram information om att bolaget har investerat mycket i sina system för bank-outsourcing. På grund av coronakrisen har denna del i bolaget varit på ”hold” men nu tror bolaget att den ska kunna växa 6 procent under 2021. Fiserv kommer gynnas av att folk återigen börjar besöka köpcentrum, går på restaurang, bor på hotell och flyger, då bolaget tjänar på att folk betalar med debit- och kreditkort. Fiservs aktiekurs är nu cirka 109 USD och vi tycker att aktiekursen egentligen borde ligga runt 130–135 USD med de goda utsikterna för bolaget. Med en aktiekurs runt 109 USD handlar bolaget på ett P/E tal på 16,1x vinsten för nästa år, och med en tillväxt i vinst per aktie på 17 procent har Fiserv en så kallad PEG-kvot på mindre än 1, vilket är mycket tilltalande. Det är inte ofta man kan köpa aktier som har en högre tillväxt än deras P/E tal.

CoStar Group – bolagets motsvarighet i Sverige är Hemnet

I mötet med CoStars CFO Scott Wheeler fick jag lära mig att bolaget påminner mycket om vårt svenska Hemnet som nyligen börsintroducerades. CoStars affärsidé är att driva handelsplatser på nätet för olika typer av fastigheter (lägenheter, hus, kontor, lager, mm.) och sedan koppla ihop de olika erbjudandena till ett ekosystem. CoStar är en förvärvsmaskin, sedan 2015 har bolaget köpt mer än 15 olika bolag och målsättningen är att köpa 3–4 bolag per år. Bolaget använder både sitt kassaflöde och lånar upp pengar för att finansiera de här förvärven. Målet är att omsättningen ska växa 20 procent varje år, varav 2/3 av tillväxten ska vara organiskt och resten genom förvärv. Bolaget grundades 1987 av Andrew Florance och han är fortfarande kvar i bolaget som CEO. Min slutkläm för CoStar är att det inte är helt osannolikt att de kommer lämna ett bud på Hemnet eftersom det passar väl in i förvärvsmaskinens verksamhet.

Paylocity Holding – utmanar de etablerade ADP och Paychex

Paylocity är ett bolag jag tittat på flera gånger för att se om det hade passat in i fonden. Anledningen till att det inte har blivit någon affär är att det har varit för dyrt eller att det varit fel tillfälle att köpa bolaget av makroekonomiska anledningar. Bolaget jobbar med att sköta löneutbetalningar, Human Resource (HR), och kompetensutveckling och de här funktionerna (produkterna) administreras via bolagets mjukvara som ligger i molnet. Kunderna gillar Paylocity eftersom deras system är mycket billigare än de två etablerade bolagen på marknaden, ADP och Paychex. Paylocity är en ”disrupter” och tar marknadsandelar mot konkurrenterna med hjälp av en konkurrenskraftig teknologi och smarta lösningar. Paylocity växer snabbt, omsättningen har vuxit mellan 20–40 procent per år mellan 2015–2020. Ska man köpa bolaget får man dock betala ett högt pris eftersom bolaget just nu handlar på 82x vinsten för kommande 12 månader. Å andra sidan är den totala adresserbara marknaden (TAM) för bolaget 30 gånger större än nuvarande omsättning, så det finns utrymme för tillväxt.

Cadence Design system – alla halvledarbolag använder Cadence system för design av chip

Cadence tillhandahåller bland annat program för design av halvledare som är högaktuellt just nu. 55 procent av deras kunder är traditionella halvledarbolag som Intel, Nvidia, AMD, Micron och SK Hynix. Resterande 45 procent av kunderna är bolag som använder halvledare i sina produkter och själva vill sköta designen. Exempel på dessa bolag är Apple, Tesla, Amazon och IBM. Cadence jobbar nära halvledarfabrikerna så att tillverkningen blir så optimal som möjligt. Cadence har två konkurrenter varav den ena är Synopsys och det andra är ett Siemensbolag. Andreas och jag brukar säga att bra bolag kostar en del att köpa och så är det med Cadence också. Bolaget handlar på 40x vinsten för kommande 12 månader och vinsten förväntas öka 10 procent under året.

Diagrammet från Bloomberg nedan visar avkastningen i svenska kronor på CoStar, Paylocity och Cadence mot MSCI AC World Total Return under de senaste fem åren.


Källa: Bloomberg.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.