Ryktena säger att Apple kommer att börja tillverka en egen självkörande elbil

Ännu ett bra kvartal från Apple

Fokuset på det här blogginlägget ligger på de nya spännande produkterna som Apple troligen kommer ut med under kommande år, men först en liten sammanfattning av den senaste kvartalsrapporten som släpptes den 28 januari:

Kvartalet var ännu ett rekordkvartal med en försäljning på nästan 124 miljarder USD. Alla produktkategorier hos Apple växte, utom iPads beroende på komponentbrist. Det var imponerande att se att Services (iCloud, iTunes, Apple TV+ etc.) växte med 24%, vilket gör kategorin till den näst största efter iPhone. Det är också inom Services som Apple har de bästa marginalerna, vilket gör området till en mycket lönsam del.

Källa: Apple

Bilden visar försäljning per produktkategori och är hämtad från Apples senaste kvartalsrapport. Affärsområdet Services är nu det näst största produktområdet efter iPhone.

Många spännande produkter är på gång från Apple

Om man tittar fram i tiden på vilka nya produkter som kan tänkas lanseras från Apple så ser det mycket spännande ut. De lite mer självklara är uppgraderingar av iPhone, iPad och Mac, som kommer fortsätta bli snabbare och bättre med nya processorer. Vi tror också att det kommer introduceras produkter inom Augmented Reality (AR=förstärkt verklighet) och Virtual Reality (VR=virtuell verklighet) som exempelvis glasögon i olika former. Lanseringen av dessa produkter ligger förmodligen några år fram, men när de väl släpps så tror vi att de kommer vara riktigt bra och att det kan vara just Apples produkter som kommer ge AR/VR sitt stora genombrott. Ett sätt att få lite koll på nya produkter från Apple är att studera deras platsannonser. Här nedan ser ni att Apple söker ingenjörer till deras avdelning för AR och VR.

Apple söker personal till avdelningen för utveckling av AR och VR produkter. Källa: Apple Jobs

Den stora revolutionen blir om Apple släpper en självkörande elbil

Den mest spektakulära Appleprodukten som vi tror kan komma att lanseras om tre till fyra år är en självkörande elbil. Apple brukar vara väldigt hemliga gällande nya produkter och under utvecklingsfasen är det alltid en mycket liten krets som har kunskap om produkterna innan de ska lanseras. Då Apple inte har bekräftat lanseringen så är det än så länge bara spekulationer från analytiker och press, men jag tänkte ändå att det kunde vara intressant att försöka sätta lite siffror och analys runt ämnet för att försöka greppa vad det i så fall skulle innebära för aktiekursen. För att mina antaganden om tid för lansering, priser, marginaler och produktionsvolymer inte ska vara helt uppdiktade har jag tittat på Teslas volymer och marginaler och antagit att de kan komma att gälla för Apple också.

Apple har mycket kompetens inom området och enorma ekonomiska muskler

Jag tror att Apple kan komma att lansera en självkörande elbil någon gång runt 2025 och tar stöd för detta från samtal med analytiker och publicerade intervjuer. Elon Musk exempelvis, tror att det ligger något i ryktena att Apple planerar att lansera en elbil, baserat på det mönster som Apple nyrekryterar medarbetare. Han menar att det är svårt för Apple att dölja sina planer då bolaget anställer tusen ingenjörer från bland annat Volvo Cars, Ford och Tesla. Elon Musk tror också att Apple är seriösa med sina planer och att de kommer att bli en konkurrent till andra tillverkare.

Anledningen till att jag själv tror att Apple har förmågan att utveckla självkörande bilar är att företaget besitter stor kompetens inom positionering/navigering, hård- och mjukvaruutveckling, plus annat relevant teknisk kunnande. Dessutom har Apple en av de största budgetarna för forskning och utveckling, vilket innebär att bolaget har de finansiella musklerna som krävs. Under det senaste året spenderade Apple 21,9 miljarder USD på R&D (2021), medan Tesla spenderade 2,6 miljarder USD (2021) och svenska Volvo Cars cirka 1,4 miljarder USD (2021). Jag vet att jämförelsen kanske haltar något då jag jämför biltillverkare med en smartphonetillverkare, men faktum är att Apples R&D budget ändå är 8 gånger större än Teslas och 15 gånger större än Volvo Cars.

Apple kommer troligen stå för mjukvaran och någon annan för hårdvaran

Apple kommer sannolikt inte att tillverka bilen själva, utan i vanlig ordning så designar man och låter någon annan tillverka. Idag behöver inte biltillverkarna själva utveckla tekniken för självkörande bilar, utan den kan köpas av Nvidia, Mobile Eye (som ägs av Intel) och Waymo (som ägs av Google), samt kinesiska Baidu. Det verkar som Apple för samtal om produktionen med flera biltillverkare och de som omnämns i press är japanska Nissan samt koreanska Hyundai och Kia Motors. Ingen av tillverkarna har bekräftat några samtal och det är förmodligen en del av Apples hemlighetsmakeri att inte låta någon kommentera detta.

Apple bör ha stor hjälp av sitt enorma datorkunnande inom både hård- och mjukvara. Operativsystemet för bilen, det vill säga det system som hanterar alla bilens funktioner, kommer förmodligen vara ännu viktigare i framtiden då bilarna i större utsträckning kommer att vara självkörande och uppkopplade. På sikt tror jag även att man som biltillverkare måste kunna erbjuda en självkörande bil annars kommer man att bli omsprungen av konkurrenterna. När man tittar på antalet tillverkare av systemen för självkörande bilar så är det antingen en ledande Tech-jätte (Apple eller Google) eller en ledande halvledartillverkare (Intel eller Nvidia), vilket visar på komplexiteten att tillverka ett system som kan köra en bil själv. Det finns fyra till fem seriösa aktörer inom system för självkörande bilar och det finns betydligt fler biltillverkare, cirka fjorton, där varje tillverkare har flera varumärken. Det är bara Tesla idag som har både biltillverkning och ett eget seriöst system för självkörande bilar. I framtiden kan man också tänka sig att även Tesla eller Apple säljer sin teknik till andra biltillverkare.

Bilar skulle kunna bli en nio miljarder USD affär för Apple

Vad skulle man kunna tänka sig att Applebilen kommer att kosta när den lanseras? Priset som jag har använt i mina antaganden är 60 000 dollar, vilket är en prislapp som hör hemma i det nedre premiumsegmentet. Hur mycket omsättning skulle detta inbringa för Apple? Om bolaget säljer en miljon bilar (Tesla sålde 936 172 bilar under 2021) och tar 60 000 dollar för varje, ger detta en omsättning på 60 miljarder USD. För helåret 2021 var Apples omsättning 366 miljarder och skulle man addera 60 miljarder från bilarna, skulle omsättningen landa på 426 miljarder dollar (en ökning med 16%). Om vi också antar att Apple skulle uppnå en EBIT marginal på 15% (Tesla hade 14,7% för fjärde kvartalet 2021) då produktionen är i gång, skulle Apple göra en rörelsevinst på 9 miljarder USD, vilket ska adderas till övriga 109 miljarder som man tjänade under 2021. Detta innebär att rörelsevinsten (EBIT) skulle öka med 8,2%. Det som är intressant för Apple är att bilen blir en förlängning av Apples ekosystem. Bilen kommer öka Apples ”stickiness” till kunderna och Apple kommer kunna sälja ännu fler smartphones och andra tillbehör.

I media finner man benämningen ”Titan” för Apples ebilsprojekt, vilket inom engelskan är ett epitet för något riktigt stort. Vi får se om mina spekulationer är riktiga, men skulle en lansering bli aktuell kommer det att bli väldigt spännande att följa de olika bilmodellerna, den finansiella utvecklingen och utvecklingen av Apple aktiekurs. Skulle sedan Teslas värdering smitta av sig på Apple så finns det många sköna procent i lyft att vänta i Apples aktiekurs.

Källa: Bloomberg

Apple handlas idag (2022-02-09) till en lägre värdering för 2023 års vinster än Tesla. Skulle Apple lansera en elbil kan man spekulera i att Apples multipel skulle stiga, vilket skulle vara gynnsamt för Apples aktiekurs.

Källa: Bloomberg

Tittar man på värderingen aktiekurs mot EBITDA (ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, och nedskrivningar) så är även den betydligt lägre för Apple än för Tesla.

Källor: Apple, Tesla, Volvo Cars, NyTeknik, Bloomberg.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.