Så får du kapitalet att växa även i osäkra tider

Även om det svajar på marknaderna så har våra investerare förståelse för att nedgångar är en del av spelets regler. Det konstaterar Pär Davidsson, vd på Coeli Wealth Management, som förvaltar kapital åt förmögna privatpersoner, family office och institutioner.

 Vi lägger mycket tid på att utbilda kunder om hur marknaderna fungerar och att nedgångar skapar möjligheter att stuva om i portföljen då riktigt fina bolag kan köpas till reapris, säger Pär. Coeli är specialister inom kapitalförvaltning och fokuserar på aktiv förvaltning inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Enligt Pär Davidsson är en av utmaningarna att få kunderna att förstå vikten av att vara uthållig i sin strategi och att reda ut behovet av likviditet.

– De har ofta en lång tidshorisont på sitt kapital, men många har tidigare förvaltat det som om det plötsligt kommer en dag där allt ska användas. Kapitalet är så pass stort att det ofta är efterföljande generationer som kommer att ärva, men förvaltningsstrategin är inte uppsatt för att möta den verkligheten, förklarar han.

– När man inser att den stora delen av det förvaltade kapitalet har en lång tidshorisont, möjliggör detta en förvaltningsmodell som öppnar för investeringar med helt andra egenskaper, men främst möjlighet till hög avkastning. Genom att lyfta blicken och våga vara långsiktigt kan vi bygga en förvaltning som är i paritet med hur de mest framgångsrika investerarna förvaltar sitt kapital.

Sprid för att höja avkastningen

Coeli utgår alltid från varje kunds unika situation men grundmodellen har samma strategi som Yale University och Harvard Business School. Utöver att arbeta med inhemska och globala noterade aktier och räntor så investerar man även i onoterade bolag och fastighetsprojekt. Syftet är att sprida riskerna i portföljen men framför allt att höja avkastningspotentialen.

Varför gör inte alla så här?

– Det enkla svaret är att det är komplext och kräver en hel del arbete för att skapa dessa unika investeringsmöjligheter. Vi har både byggt en organisation som har kunskapen samt ett stort nätverk som ger oss de rätta ”casen”. Våra kunder uppskattar också att vi använder vår egen överlikviditet för att själva investera i samma case. Genom att göra det delar vi samma risk som våra kunder. Många av kunderna är entreprenörer och har därmed både en privat ekonomi att ta hänsyn till samt ett eller flera företag som är del av deras totala finansiella situation.

– Det komplicerar det hela men framförallt ger det möjlighet att bidra till stort värdeskapande. Förutom kapitalförvaltning är det bland annat pension, juridik och skatt vi har kompetens kring, men vi hjälper även kunder att avyttra sina bolag eller att flytta utomlands.

Bli inte förälskad i en aktie

Pär Davidsson tycker att det finns många bra investerarstrategier att förhålla sig till för att vara konsekvent i sin förvaltning och inte låta känslorna styra besluten. Här är några av de viktigaste regler som han följer:

– Det är helt okej att bli förälskad i ett bolag men regeln är att inte bli förälskad i dess aktie. Som investerare är det lätt att bli trångsynt och historien blir ett facit för framtiden. Inte sällan blir man förälskad i ett enskilt innehav och fast beslutsam vid att försäljningen av innehavet ska ske på en uppsatt kurs. Bolaget finns kvar och det kan köpas igen men ibland blir även fina bolag för dyra och då är det läge att sälja.

– Min andra regel är en relativt känd regel som säger: ”It is not about timing the market, it´s about time in the market”. Att försöka tajma upp och nedgångar på marknaden är vanskligt. Förmögenheter byggs genom att vara investerad över tid och i rätt tillgångsslag.

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.