Skatt på de privata tjänstepensionerna för Portugal-svenskarna

Magdalena Andersson och hennes portugisiske motsvarighet har skrivit under ett protokoll om ändring av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal. Ändringen handlar framförallt om beskattningen av de privata tjänstepensionerna som hittills varit helt skattefria för dem som har flyttat till Portugal.

Det de kommit överens om nu innebär följande:

Från den 1 januari 2020 kommer Sverige kunna beskatta även privata tjänstepensioner. Det kommer att bli en fast källskatt på 25 procent, det vill säga på samma nivå som statliga tjänstepensioner och allmänna pensioner beskattas idag. Beskattning i Sverige från 1 januari 2020 förutsätter dock att pensionerna fortsätter att vara skattefria i Portugal. Om Portugal börjar ta ut skatt på pensioner, om än så liten, kommer Sverige inte kunna beskatta de privata tjänstepensionerna förrän från den 1 januari 2023. Så om Portugal exempelvis tar ut 5 procent i skatt på pensionerna kommer Sverige ha rätt att ”fylla på” med skatt i Sverige upp till källskatten på 25 procent, men det gäller som sagt först från 2023. Detta innebär att det från den 1 januari nästa år antingen blir 25 procent i källskatt i Sverige på de privata tjänstepensionerna, eller fram till 2023 den skatt som Portugal eventuellt kommer att ta ut. Från 2023 blir det under alla omständigheter 25 procent i skatt enligt den ingångna överenskommelsen.

Eftersom det inte bara är svenska pensionärer utan även pensionärer från andra länder som flyttar till Portugal och drar nytta av skattefriheten under NHR-statusen, är det tveksamt om Portugal kan införa en skatt som enbart träffar svenska tjänstepensioner. Det troliga är att Portugal behåller skattefriheten och att utbetalningar av privata tjänstepensioner blir beskattade med svensk SINK på 25 procent från nästa år. Ändringen omfattar även dem som redan flyttat och befinner sig under utbetalning.

Dock ska ändringen ratificeras av bägge länders riksdag, så om Portugal inte ratificerar kommer ändringen inte att kunna genomföras. I så fall får Sverige hota med att säga upp hela avtalet. Men jag skulle bli förvånad om det hamnar där.

Noterbart också är att det inte föreslås någon ändring av den 10-procentiga källskatt som tas ut vid utdelning från ett svenskt bolag till en person bosatt i Portugal. Möjligheten att på ett enkelt sätt till en rimligt låg skatt få ut sina pengar ur bolaget påverkas således inte av denna ändring.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.