TeamViewer – en av coronakrisens vinnare

Varje kris har sin egen karaktär. Jag minns den svenska fastighet- och valutakrisen i början på 90-talet som att det vore igår. Den hade en djup påverkan på allt och alla runt mig i den lilla by där jag växte upp i Skåne. Under Asien-krisen 1998 befann jag mig på en bussresa genom Syrien. 2001 hade jag precis börjat jobba på ABB som managementtrainee när hälften av cheferna på huvudkontoret i Schweiz fick gå och finansgenier likt Martin Ebner förlorade miljarder. Inget går dock att jämföra med 2008 när jag som professionell investerare upplevde finanskrisen på första parkett i London. Den krisen var ohygglig, framförallt för att politiker och centralbanker inte förstod den och agerade så otroligt sent. Den ekonomiska förödelsen för miljontals människors liv var hemsk att se. Min portfölj klarade sig väl (jag var till och med upp på min största position) men där någonstans, en kväll framför skärmen i början av 2009, så beslöt jag mig för att jag alltid ska lägga oproportionerligt stor vikt på företagens balansräkningar framgent och att över tid börja bygga upp en diversifierad portfölj av otroligt fina företag. Henrik jobbade då som fondförvaltare i Köpenhamn och han hade liknande tankar - det bästa är att äga lönsamma företag som växer, det funkar inte bara i uppgång men även i nedgång.

Tillsammans på Coeli har han och jag skapat en portfölj av ”världens finaste företag”, ”the best of the best” helt enkelt. Spolar vi fram bandet till år 2020 har vi så en ny kris och vårt recept kan nu visa sin styrka. Fonden är i skrivande stund bara ned 8-9 procent och ungefär en femtedel av fondens aktier är faktiskt upp i värde i år. Den aktien som är upp mest är TeamViewer och den är upp med nästan 30 procent. Du känner säkert igen namnet för deras produkt är installerad på över två miljarder datorer och andra elektroniska enheter över hela världen.

Det som är unikt med TeamViewers produkter är att de gör det möjligt att fjärrstyra din enhet oavsett vilket operativsystem du har. Men det är inte bara vanliga datorer som kan fjärrstyras utan även utrustning såsom printrar och routers – och till och med vindkraftverk. Tänk dig att du har installerat ett vindkraftverk i Norrlands skogar och med TeamViewer kan en operatör koppla upp sig via telekomnätet från en helt annan ort för att se om alla processer fungerar som de ska och uppdatera eller justera om det behövs.


Ni kanske känner igen TeamViewer-applikationen från er egen dator? Ett helt grymt bra program.
Källa: Min egen dator


Källa: Teamviewer

Vi investerade i det här tyska företaget vid börsintroduktionen förra hösten och det var långt ifrån någon populär aktie vid det laget. Kursen föll under de första veckornas handel men vi köpte mer för vår analys pekade på en 50 procents uppsida ifall företaget skulle kunna leverera på sina mål. Rent konceptuellt tänkte vi också att deras produkter representerar framtidens arbetssätt och att över tid så skulle fler inse det och börja investera i företaget. Det finns inte heller så många europeiska teknologiföretag som växer med 30 procent eller mer per år. Sen har företaget ett fantastiskt hungrigt managementteam med toppenbra kemi mellan vd:n Oliver Steil och ekonomichefen Stefan Gaiser. Efter att ha träffat de båda så vill man både jobba för och investera i det teamet. Ja så pass bra är dom!

Vi räknade med att TeamViewer skulle kunna växa med över 30 procent i omsättning i år men på grund av allt som har hänt på sistone och hur coronaviruset har påverkat hur vi jobbar så har företaget gått ut och sagt att de vuxit med den otroliga siffran 60 procent under första kvartalet. Nu börjar investerarna i allmänhet att få upp ögonen för det här bolaget vilket gör att aktiekursen tar extra fart och ökar i värde, en värdeökning som kommer Coeli Global Selektivs andelsägare till gagn.

Vi hoppas förstås att den här krisen snart släpper, men vi tror att sättet att arbeta har rubbats i grunden. Det kommer bli mindre affärsresor framöver och fjärrstyrt arbete kommer öka markant. Så trots en uppgång på runt 30 procent i år så sitter vi tryggt i båten med den här aktien för den har mycket mer att ge!

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.