Våra bolag bekänner färg i den första rapportperioden i coronakrisen

Vi går nu in i en spännande rapporteringsperiod för våra aktiebolag. Det vi kan räkna med är att av första kvartalets tre månader är det nästan bara mars som är påverkat av coronakrisen. Vi bedömer att januari- och februarisiffrorna är relativt opåverkade. Våra bolag påverkas av krisen beroende på vad de säljer. Varor och tjänster till datacenter har varit populära eftersom trafiken på internet har ökat markant. Här äger vi bolag som Amazon, Microsoft och TeamViewer vilka alla har gynnats. Även hårdvarubolag i halvledarsektorn, TSMC, ASML och Nvidia, har haft en positiv utveckling då de har fått sälja mer utrustning.  I en större kontext så har marknaden ”köpt” större amerikanska teknologibolag medan man inte ha varit så pigg på att ”köpa” aktier i till exempel tillväxtmarknader. Marknaden har inte heller varit nettoköpare av våra industri- och betalningsbolag som har en exponering mot investeringar och konsumtion. Bolag som marknaden har ”sålt” i globalfonden är RBL Bank, Stone, Pagseguro, Martin Marietta och Beijer Ref. En annan faktor som påverkar våra aktier är marknadens generella aptit för aktier. När marknaden faller ligger inte aktier högst upp på köplistan bland alla investerarna. Inom loppet av några veckor när de flesta bolagen har rapporterat kommer vi ha en klar bild av utvecklingen av våra bolag. Om aktiekursernas utveckling kan ge en vägledning om rapporterna så kan vi vara förhoppningsfulla. Vi tror också på några positiva överraskningar, speciellt från de aktier som tagit mest stryk. Nedan följer några korta kommentarer kring kvartalsrapporterna för de bolag i globalfonden som hittills har rapporterat. Jag har valt intervallet 2 mars – 22 april för avkastningen då det är denna period som är mest relevant.

Beijer Ref

Avkastning i SEK 2 mars – 22 april: -30,3 procent

Bolagets omsättning ökade med 1,3 procent jämfört med Q1 2019 eftersom Beijer Ref har gjort ett större förvärv. Den organiska tillväxten var negativ under kvartalet. Rörelseresultatet föll 19 procent på grund av minskade beställningar och att de fick sälja mindre köldmedel. Dock minskade inte försäljningen av de miljövänliga köldmedium speciellt mycket. De har aviserat ett besparingsprogram på 250 miljoner kronor som ska förbättra lönsamheten. Per Bertland sa under kvartalsgenomgången att de har blivit uppvaktade av andra bolag som vill ansluta sig till koncernen. Per berättade också att de skulle kunna använda sin starka balansräkning till att fortsätta köpa spännande bolag. Beijer Ref guidar för att andra kvartalet kommer bli sämre än första kvartalet men att det troligen kommer vända i tredje kvartalet och att det fjärde kvartalet i år mest sannolikt kommer att bli ett ”normalt” kvartal. Både Andreas och jag tycker att Beijer Ref är fortsatt ett synnerligen intressant bolag eftersom allt miljöfarligt köldmedium i Europa måste vara utbytt senast år 2025–2026.

Thermo Fisher

Avkastning i SEK från 2 mars – 22 april: +16,2 procent

Medicinteknikbolagets omsättning växte med 2 procent jämfört med samma period förra året. Tittar man på rörelsevinsten så föll denna med -1,5% procent under samma period. Bolaget slutförde förvärvet av det Holländska QIAGEN N.V. vilket bygger ut Thermo Fishers diagnostikportfölj. FDA, United States Food and Drug Administration, har också snabbgranskat och godkänt en testutrustning för coronaviruset som kommer bidra positivt till bolagets försäljning. Bolaget drar tillbaka sin guidning för 2020 eftersom osäkerheten har blivit för stor i samband med krisen. Vi fortsätter att gilla det exceptionellt välskötta medicinteknikbolaget som faktiskt har lämnat en positiv avkastning till oss andelsägare i år.

HDFC Bank

Avkastning i SEK från 2 mars – 22 april: -21,2 procent

Bankens omsättning ökade med 18,2 procent jämfört med samma period 2019. Rörelsevinsten ökade med 19,5 procent under samma period. Kreditförluster minskade anmärkningsvärt nog med 0,1 procent och räntenettot ligger kvar på höga 4,3 procent. HDFC Bank är en av de starkaste bankerna i Indien och under konferenssamtal i samband med kvartalsrapporten berättade de att de har fått nya kunder till banken nu när indierna tar ut pengarna från de svaga bankerna och sätter in dem i de starka. Det andra kvartalet kommer att bli tuffare än det första eftersom Indien för närvarande genomgår en ”locked-down”-period. Det långsiktiga caset för HDFC Bank är intakt. Efter coronakrisen kommer banken ha fler kunder än tidigare och de kommer inte att ha några problem med att växa vinsten 20 procent eller mer kommande år.

SIKA

Avkastning i SEK från 2 mars – 22 april: -1,9 procent

Det schweiziska bolaget SIKA levererade en klockren rapport för första kvartalet. Omsättningen växte 10,3 procent jämfört med Q1 2019 varav den större delen av tillväxten kom från förvärv. Under 2019 gjorde SIKA fem förvärv och startade upp sju nya fabriker. Rörelsevinsten steg 11,5 procent vilket var i linje med omsättningen. Det vi gillar med SIKA är att bolaget har en fenomenal förmåga att växa både organiskt och genom förvärv. Dessutom är bolaget väldigt duktiga på att växa lönsamt i tillväxtländer. Dessa länder är ju speciellt intressanta eftersom de investerar i byggnader och infrastruktur för att landet ska ”växa” vilket SIKA:s produkter är väl anpassade för.


Henrik och Andreas på SIKA kapitalmarknadsdag september 2017.

L’oreal

Avkastning i SEK från 2 mars – 22 april: +3,0 procent

”Like-for-Like” minskade L’Oréals försäljning med -4,8 procent under första kvartalet. De segment som har utvecklats bäst är de vanliga konsumentprodukterna och Active kosmetik. De delarna som har haft en sämre utveckling är professionella produkter och lyxprodukterna. När det gäller försäljningen geografiskt så har Asien haft den starkaste utvecklingen. Det som har påverkat L’Oréal negativt är att resande har minskat vilket innebär att flygplasternas taxfreebutiker i princip har varit folktomma. Två ”high-lights” för bolaget är att de nu har en positiv försäljning i Kina och att e-handeln växte 52,6 procent och nu motsvarar 20 procent av hela bolagets försäljning. Vi fortsätter att gilla denna kosmetikagigant med otroligt starka varumärken.

HCA Healthcare

Avkastning i SEK 2 mars – 22 april: -18,3 procent

Omsättningen för sjukhusbolaget HCA Healthcare växte med 2,7 procent jämfört med samma kvartal förra året. Bolaget gjorde vinst för första kvartalet 2020 även om den var mindre än för motsvarande kvartal för förra året. Något som bidrag till det sämre resultatet var att patientvolymerna minskade vilket innebar att mer lönsamma operationer ställdes in på grund av corona. Coronakrisen gör nu att bolaget tar tillbaka sin guidning för 2020 för att osäkerheten är för stor gällande prognoserna. HCA Healthcare är egentligen ett väldigt stabilt bolag vars omsättning har vuxit 5–10 procent varje år de senaste fem åren. Tyvärr har coronakrisen även påverkat detta fina amerikanska bolag.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.