Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Global Opportunities

Global hedgefond med fokus på absolut avkastning

Coeli Global Opportunities är en global hedgefond med en lång/kort strategi. Fonden har en aktieexponering på mellan 0-150% och hämtar primärt sina lång idéer från fonderna Coeli Global Select samt Coeli Global Small Cap Select, men avvikelserna kan ske. Fonden använder primärt index futures eller liknande ETF:er för att alternera sin aktieexponering, men tar även korta positioner i enskilda aktier. Fonden använder också selektivt köp och sälj optioner på enskilda aktier samt index.

Fondfakta

Startdatum

2022-06-01

Förvaltare

Andreas Brock
Henrik Milton

Inriktning

Fundamentalt driven global hedgefond

Min. insättning

(R SEK) = Ingen
(I SEK) = 10 miljoner SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 0,5% per år + 20% prestationsbaserad avgift
(I SEK) = 0,3% per år + 20% prestationsbaserad avgift

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Nej

Swing factor

Ingen
Hem Våra fonder Hedgefonder Coeli Global Opportunities