3 anledningar till varför vår investering i John Deere utvecklats så starkt

För två månader sedan berättade vi för er att vi tagit en position i John Deere, den ledande traktortillverkaren i världen, i ett blogginlägg ni hittar här.

Aktien har stigit ordentligt sedan dess (upp över 15 procent i skrivande stund) och förra veckan rapporterade företagetett resultat som var 95 procent bättre än väntat. Här följer lite kommentarer från oss på den här fantastiska kvartalsrapporten:

Prishöjningar driver vinsten uppåt. I ”bryggan” nedan ser ni den största förklaringen till vinstökningen från 4Q19, då företaget gjorde 527 miljoner USD i vinst, till 4Q20 då företaget nu levererade 860 miljoner USD i vinst (en ökning på 337 miljoner USD). Företaget höjde sina priser, vilket resulterade i en ökning på 314 miljoner USD i vinst. Att våra företag skall kunna höja sina priser, gärna mer än inflationen, är en av de sakerna som utmärker våra ”global champions”.

Källa: John Deere

Framtiden ser ljus ut. Enligt John Deere ser framtiden ljus ut och bilden nedan visar att när de tittar framåt in mot 2021 förväntar de sig att försäljningsvolymerna kommer att öka. Ökade volymer tillsammans med de ökade priserna, som vi beskrev ovan, kommer ge en enorm fart på vinsten under nästa år. Marknaden förväntar sig att företaget gör runt 20 procent mer i vinst nästa år. Vi skulle inte bli förvånade om det blir ännu bättre än så. Deere har en förmåga att slå förväntningarna om vi säger så.

Källa: John Deere

Deere blir mer och mer tech. Under kvartalspresentationen introducerade John Deeres nya Chief Technology Officer (CTO) sig själv. Det här är ett mycket gott tecken på att vi kan förvänta oss att företaget mer och mer positionerar sig som en ”technology solutions provider” till sina kunder, vilket ni kan se i bilden nedan. Företaget betonade under kvartalssamtalet att nyckeln till att lyckas inom teknik för traktorer är att man har ett stort försäljarnätverk, som både kan sälja samt ge service och stöd till kunderna. En annan styrka är företagets breda produktportfölj där data från skördetröskan kan användas för att planera nästa års sådd och sprejning och så vidare. Vi hoppas att den här ompositioneringen av företaget kommer leda till en aktiemultipelsexpansion från de klassiska P/E på 15-16x som företagets aktie normalt historiskt har handlats till en mer spännande nivå runt 20-25x.


Det är med spänning vi fortsätter följa den här investeringen.

Källa: John Deere

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.